Sisukord

Eesti ja Euroopa Liidu kohtupraktikast riigihangete valdkonnas

Jaga

Eeltutvustus

Eesti kui Euroopa Liidu liikmesriigi riigihangete turg on avatud ka teiste liikmesriikide turuosalistele ning Eesti turuosalistel on võimalus konkureerida riigihangetel teistes liikmesriikides. Sellised võimalused seavad suuremaid väljakutseid nii hankijatele riigihangete korraldamisel ja läbiviimisel kui ka pakkujatele pakkumuste koostamisel ja õiguste kaitsel.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et isegi kui riigihange ei kuulu riigihankeid käsitlevate Euroopa Liidu direktiivide kohaldamisalasse, peab hankija järgima Euroopa Ühenduse asutamislepingu aluspõhimõtteid. Selle seisukoha olulisust Eestis toimuvates riigihangetes on hiljuti kinnitanud ka Eesti Riigikohus.

Koolituse eesmärk on tutvustada Eesti riigihangetealast kohtupraktikat ning riigihangete korraldamise olulisemate põhimõtete rakendamist Euroopa Kohtu kaasuste alusel.


Sihtrühm

Riigi- ja kohalike omavalitsuse asutuste riigihangete spetsialistid ja juristid, riigihangetel osalevad ettevõtjad ja nende nõustajad.


Teemad

•    Eesti kohtupraktika riigihangete valdkonnas:
-  Kaebused riigihanke alusdokumentide peale
-  Kaebused hankija otsuste peale
-  Kas vaidlustuskomisjoni positiivne lahend tagab alati edu ka kohtuvaidluses?
-  Mida Eesti kohtupraktika on meile õpetanud?
•    Euroopa Kohtu kaasused, sealhulgas:
- Euroopa Ühenduse asutamislepingu aluspõhimõtted
- Isikute võrdse kohtlemise printsiip
- Riigihangete läbipaistvuse printsiip
- Proportsionaalsuse printsiip


Aeg ja maht

01. märts 2012 kell 10.00 - 13.15


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Clarion Hotel Euroopa), Paadi 5 Tallinn
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 2 EUR

Pildid / - Clarion_Hotel_Euroopa_Logo


Koolitajad

Pildid / - Priit_Lätt

Priit Lätt, advokaadibüroo GLIMSTEDT riigihangete praktikagrupi juht ja vandeadvokaat.
Advokaadibüroo GLIMSTEDT on tuntud ja kõrgelt hinnatud oma riigihangete praksise poolest ning kõnealuste küsimustega tegeleb selleks eraldi loodud töögrupp, mida juhib Priit Lätt ja kuhu kuulub kolm advokaati. Riigihangete töögrupp on nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid riigihangetes kogumaksumusega üle 150 miljoni euro ning näiteks osalenud esindajana rohkem kui 100 riigihankevaidluses vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, sealhulgas Riigikohtus.


Meetodid

Loeng, arutelu, kaasuste analüüs


Maksumus

Registreerides kuni 16. veebruarini on soodushind  115€+ 20% km, hilisematele registreerijatele tavahind 135€+ 20% km.

Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaal.


Loobumine

Koolitusest loobumisest teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Diana_Nõmmik 113x150

Diana Nõmmik, koolitusjuht
Addenda Koolitus ja Konsultatsioonid
tel + 372 664 64 20; +372 58 09 14 04                  
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu