Sisukord

Ehitamise dokumenteerimise nõuded

Jaga

Eeltutvustus

Ehitusseadustik kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba nõudvaid ehitustöid.
Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise auditeid ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi.

Nõuetega määratletakse ehitamisel minimaalselt vajalik ehitamise dokumenteerimise maht ja koosseis, dokumentide säilitamise eest vastutavad isikud ning säilitamistähtajad. Alates 12.09.2015 peavad kõikide ehitatavate ehitiste ehitusdokumendid vastama Majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusele nr 115. Senised dokumendite vormid ei võimalda saavutada vastavust kehtivatele nõuetele.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 5 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade ehitatavate ehitiste ehitusdokumentide vastavusnõuetest vastavalt Majandus- ja taristuministri 04.09.2015 määrusele nr 115.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet ehitamise dokumenteerimise nõuetest, sh. ehitusdokumentide üldisest jaotusest (missuguseid dokumente tuleb koostada ja koguda), nõuetest dokumentide koostajatele ja kontrollijatele (missugused kohustused on pea- ja alltöövõtjal ning omanikujärelevalvel) ning elektroonsetele dokumentidele
 • teab, millised on õigusaktides detailselt kirjeldamata eri liiki dokumendid
 • teab, kuidas toimub dokumentide ehitusaegne säilitamine ja hilisem arhiveerimine
 • teab, millised on dokumentide esitamise tagasiulatuvad nõuded
 • teab, millised on dokumentide koostamise ajale esitatud nõuded
 • oskab efektiivselt korraldada ehitustööde dokumenteerimist

Sihtrühm

Ehitajad, KOV ehitusspetsialistid, omanikujärelevalve tegijad ja kõik teised ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid.


Teemad

Teet Sepaste käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • alates 01.07.2015 muutunud nõuded dokumenteerimisele (kust tulevad nõuded dokumenteerimisele, ülevaade nõuetest)
 • ehitusdokumentide üldine jaotus (missuguseid dokumente tuleb koostada ja koguda)
 • õigusaktides detailselt kirjeldamata eri liiki dokumendid
 • muutunud nõuded dokumentide koostajatele ja kontrollijatele (missugused kohustused on pea- ja alltöövõtjal ning omanikujärelevalvel)
 • ehitise dokumentide omavaheline sidumine ja hilisem grupeerimine (kuidas ja kas peavad olema omavahel seotud kogutud ja koostatud dokumendid)
 • uued nõuded elektroonsetele dokumentidele
 • dokumentide koostamise aeg, ehitusaegne säilitamine ja hilisem arhiveerimine. Dokumentide esitamise tagasiulatuvad nõuded
 • näited senisest praktikast

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 17. veebruaril 2020 kell 10.0016.15.
(7 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.30–10.00 hommikukohv
10.0012.00 koolitus
12.0012.45 lõuna
12.4514.30 koolitus
14.3014.45 kohvipaus
14.4516.15 koolitus


Toimumiskoht

Koolitus toimub Metropol Spa Hotelli seminariruumis 3. korrusel (Roseni 9, Tallinn).


Koolitajad

Pildid / - Teet Sepaste

Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ, juhatuse esimees. Riiklikult tunnustatud ekspert

Teedul on üle 30 aastane kogemus ehituses, viimased 20 aastat peamiselt omanikujärelevalve ja ekspertiiside valdkonnas. Ta on kohtuekspert aastast 2006 ja sama kaua aktiivselt kogemusi jaganud. Teet on hulgaliselt läbi viinud koolitusi ja esinenud erinevatel ehitusalastel konverentsidel. Teet on riiklikult tunnustatud ekspert. 


Meetodid

Loeng, diskussioon, näited ja praktilised käsitlused.


Maksumus

189 € + km (226,80 €). Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit, kohvipause ja lõunat.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 garantii

Kuna pärast ehitusseadustiku jõustumist seadusest enam ehitisele garantiid ei tulene (jättes kõrvale tarbijale ehitatava eramuga seonduva nõuete esitamise lihtsustatud korra), siis on viimastel aastatel järjest aktuaalsemaks muutunud garantii küsimused. Ka garantiid käsitlevaid vaidlusi on praktikas märkimisväärselt rohkem. ETÜ 2013 garantii regulatsioon kehtib siis, kui ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.