Sisukord

EHITUSKONVERENTS - KUIDAS EHITADA HÄSTI?

Jaga

Pildid / - 2016-03-30 ehituskonverents


Eeltutvustus

Ettekanded Eesti parimatelt tippjuristidelt ning teistelt ehitusala spetsialistidelt, kes lühikestes, haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta ehitusala juhid ning spetsialistid hakkama ei saa! Kõneleme uutest seadustest ja nende rakendusaktidest, lepingutest, suhetest konkurentidega jpm. 

SIND OOTAVAD

 • Sisutihedad ettekanded ja professionaalsed nõuanded.
 • Toredad kohtumised kolleegidega.
 • Maitsvad ja meeliülendavad üllatused ning kingitused!
 • KOOLITUSE LÄBIMISEL SAATE TUNNISTUSE, MILLEL ON TÄIENDÕPPE PUNKTID EESTI EHITUSINSENERIDE LIIDULT! Antud koolituspäev annab 5,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Päeva lõpetab ühine filmivaatamine. Kavas haarav spordidraama Peapõrutus!

Koolituspäeva toetavad:

Pildid / - 2016-03-30 Toetajad koos


Sihtrühm

 • Ehitusettevõtte tippjuhid, kes vastutavad ettevõtte igapäevase käekäigu eest.
 • Ehitusettevõtete juhid ja töötajad, kes on seotud nii ehitus- kui ka teiste seonduvate lepingutega ja lepingust tulenevate vaidluste lahendamisega.
 • Ehitusvaldkonna projekti- ja objektijuhid.
 • Planeerijad ja arhitektid.
 • Kinnisvara arendajad.
 • Omanikujärelvalve tegijad.
 • Omavalitsusjuhid ja ametnikud, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega.
 • Haldusjuhid ja teised spetsialistid, kes on seotud ehitusvaldkonna küsimustega.
 • Ja paljud teised, kes leiavad endale koolituspäeva teemad vajalikud olevat!

Teemad

Detailplaneering või projekteerimistingimused ehitusprojekti alusena. Projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul

Pildid / - Raul_Keba

Pildid / - COBALT_color

Raul Keba, Advokaadibüroo COBALT advokaat
Tänaseks on möödunud üle poole aasta uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku jõustumisest ning esimene praktika hakkab kujunema. Ettekandes antakse ülevaade, kuidas seadused on ellu rakendunud, pöörates tähelepanu just detailplaneeringu koostamise kohustusele või selle puudumisel projekteerimistingimuste väljastamisele. Lisaks võtab Raul luubi alla ehitusseadustiku §-s 27 toodud regulatsiooni, mille kohaselt on võimalik projekteerimistingimustega täpsustada kehtivat detailplaneeringut.

Poolte õigused ja kohustused ehituslepingutes

Pildid / - Alar Urm113

Pildid / - lextal

Alar Urm, Advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat
Lepingu halb sõnastus, ebakvaliteetne töö, püüd vastutusest kõrvale hoida, soov panna allhankija vastutama või mõni muu asjaolu on sageli põhjuseks, miks lepingupooled vaidlusesse laskuvad ning sageli lahendust otsides ka kohtu poole pöörduvad. Oma lühiettekandes vaatle Alar olulisemaid ehituslepingute täitmisel tekkivaid probleemkohti lähtudes nii kohtupraktikast kui seadusandlusest ning juhib tähelepanu sagedasematele eksimustele. Samuti toob Alar näiteid kohtupraktikast selle kohta, kuidas käituda, kui lepingu tingimuste muutumise, sh kulude olulise kasvu, toob kaasa seadusemuudatus. 

 Ehitusjärelevalve korraldus praktikas

Pildid / - Kaur_Kajak

 Pildid / - tehnilise_järelevalve_amet

Kaur Kajak, Tehnilise Järelevalve Ameti peadirektori asetäitja

Uus ehitusseadustik tõi kaasa muudatused ka ehitusjärelevalve osas. Oma ettekandes kekendub Kaur ülevaatele, milline on valdkonna tänane seis ja kuhu me liigume. Vaatluse all on kolm peamist suunda:

 • eel- ja järekontroll ehitusvaldkonnas.
 • Ehitusala tegevusõigused. Kes? Millal?
 • Ehitusjärelevalvet teostavad isikud. 

Ehitisel ilmnes puudus - kelle vastu ja kuidas edukalt nõudeid esitada?

Pildid / - Urmas_Volens113

Pildid / - nove_logo

Pildid / - Veikko_Puolakainen113

Pildid / - nove_logo

Urmas Volens ja Veikko Puolakkainen, Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaadid käsitlevad praktiliste näidete varal, kuidas tuleks ette valmistada ehitusvaidluses kohtusse pöördumist ning missuguste nõuetega ja missuguse asjaosalise vastu üldse on võimalik ja mõistlik nõudeid esitada. Tavapäraselt on potentsiaalselt ehitusvea tekkimise põhjustanud viga kas projekteerimises või ehitaja poolt projektist kõrvale kaldumises, lisaks oleks pidanud omanikujärelevalve teostaja vead avastama. Kuidas selles olukorras leida õige isik, kelle vastu nõue esitada?

Praktilisi soovitusi, kuidas oma tegevuses olla kooskõlas konkurentsiõigusega

Pildid / - Kätlin_Kiudsoo Pildid / - Rask logo

Kätlin Kiudsoo, Advokaadibüroo RASK vandeadvokaat
Kuidas tagada, et ettevõtja tegevust ei ähvardaks kartellimenetluse oht? Ehitusturul on tavapärane praktika, et objektide ehituseks viiakse läbi hankemenetlusi, mille raames tuleb pakkujatel esitada palju konfidentsiaalset informatsiooni. Tuleb endale selged piirid tõmmata, millist infot võiks konkurentide ja seega teiste potentsiaalsete pakkujatega eelnevalt jagada ning mida mitte. Näiteks oli Riigikohtus mõned aastad tagasi juhtum, kus hankes osalenud ehitusettevõtjad leppisid eelnevalt kokku, kes millisel hankel millise hinnaga ja milliste teenustega osaleb. Ilmselgelt selline käitumine on vale. Samuti võib selliseid hinna või turu jagamise kokkuleppeid esineda ka hankemenetluste väliselt ja ka suhetes tarnijatega. Ettekande eesmärk ongi kaardistada võimalikud riskikohad – mis info, kellega, mis tasemel, kus vahetatakse ja kuidas ennast kaitsta ning riske minimeerida.

Arveldamise olulisemad õiguslikud aspektid ehituse töövõtu lepingus

Pildid / - Karin Ploom(1)113

Pildid / - Aivar Pilv logo

Karin Ploom, Advokaadibüroo Aivar Pilv advokaat
Ettekanne annab selge ja konkreetse ülevaate arvelduste kõige olulisematest õiguslikest aspektidest ehituse töövõtus, mida tasub oma nõuete või vastuväidete esitamisel teada nii tellijal, peatöövõtjal kui alltöövõtjal. Kohtumenetluse advokaadina toob Karin ettekandes välja praktikas enam levinud vead (sealhulgas kahjunõuete esitamisel, tasaarvestustel, lisatööde arveldamisel), mis otseselt mõjutavad hilisemate vaidluste perspektiivi. 

Ehitaja tsiviilõigusliku vastutuse liigid, eeldused ja piirangud

Pildid / - Kalev Saare113

Pildid / - COBALT_color

Kalev Saare Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat
Ettekanne keskendub ehituse töövõtja vastutuse põhimõtetele nii töö tegemisega viivitamise kui ka mittenõuetekohase töö tegemise eest, eelkõige nimetatud vastutuse eeldustele ja vastutust piiravatele asjaoludele, samuti käsitletakse ka tellija olulisemate õiguskaitsevahendite (kahju hüvitis ja leppetrahv) kohaldamisega seotud praktilisi probleeme. Ettekandes analüüsitakse  ka töövõtja  vastutuse realiseerumist mõjutavaid olulisemaid küsimusi, eelkõige töö nõuetele vastavuse hindamise ning  töö üleandmise ja vastuvõtmisega seonduvat. Kuna ehituse töövõtja töövõtulepingu järgse vastutusega seondub ka ehitaja vastutus töövõtugarantii alusel, siis käsitletakse ettekandes ka  nimetatud kahe vastutuse seoseid (sh seaduse muudatuse mõju ehitaja vastutusele töövõtugarantii alusel).
NB! Kalev Saare sai Ehituse Treff 2015 osalejate poolt analoog ettekande eest ülihea tagasiside keskmise hindega 9,96!


Aeg ja maht

30. märts 2016, kell 10.00 - 16.00.
Järgneb ühine filmivaatamine. Kavas haarav spordidraama Peapõrutus!
Filmi kestvus 2h ja 3min


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, Tallinn.
Hommikul toimub sisenemine hoonesse ainult Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3 eurot.


Maksumus

Registreerides enne 16. märtsi 2016 SOODUSHIND 159 € + km, hilisem tavahind 199 € + km.

Mitme osaleja soodustus -5%, kui ettevõttest osaleb 2-4 inimest.
Mitme osaleja soodustus -10% kui ettevõttest osaleb 5 ja enam inimest. 


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, õppematerjale, toitlustust ning päeva lõpetuseks ühise filmi vaatamist.


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina_Paal 113x150
Kristina Paal
+ 372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.