Sisukord

FINANTSTREFF 2019

Jaga

 

 


Pildid / - 2019_11_05_RH


Eeltutvustus

FinantsTreff 2019 on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! 

Finantstrefil toimuvad avaettekande järgselt loengud kolmes saalis paralleelselt. Eesti parimad audiitorid ja maksuspetsialistid, tippjuristid ning teisted finantsala spetsialistid keskenduvad lühikestes, haaravates ettekannetes kõige olulisemale infole, milleta igapäevases töös täna enam hakkama ei saa! 

 • Toome Teieni aktuaalsed maksumuudatused.
 • Kõneleme muudatustest, mis ootavad ees tervet raamatupidamise valdkonda.
 • Audiitorid jagavad oma tähelepanekuid ning soovitusi seoses eesseisva majandusaasta aruandega.
 • Paralleelsaalid jagunevad aktuaalsete juriidiliste ning raamatupidamislike küsimuste vahel, toimuvad spetsiaalettekanded tegevjuhtidele ning juhatuse liikmetele. 

Finantstreffi võlu seisneb selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad! 

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded! Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot +km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.


Sihtrühm

Era- ja avaliku sektori raamatupidajad, finantsistid, siseaudiitorid ning ettevõtete tegevjuhid ja juhatuse liikmed.


Teemad

Päeva modereerivad alati särav vandeaudiitor Ree Teinberg ja Kairi Luigelaht-Teder

Pildid / - Ree Teinberg 113x113

Pildid / - Kairi Luigelaht-Teder 113x113

Ree Teinberg ning Kairi Luigelaht-Teder, Audit & Consult vandeaudiitorid

Ree on Finantstreffi juhtinud juba kolmel aastal ning tema küsimused ja kommentaarid esinejatele on alati kuulajale suurt lisaväärtust pakkunud! Nii mõnigi ettekandest õhku jäänud küsimus saab täpsustatud!

Kairi on Finantstrefi külalistele tuttav koolitajana. Tema sisutihedad ettekanded on alati hea tagasiside saanud.

EMTA uuendused ja arengud

Pildid / - Kaili_Veiksaar

Kaili Veiksaar, EMTA maksukäitumise hinnangu teenusejuht

Maksu- ja Tolliamet on valmis saanud uue e-teeninduse e-MTA, mis on loodud eesmärgiga väärtustada kasutaja aega ning parandada kasutuskogemust. Selle raames on avatakse ka mugav ja uuenduslik e-teenus maksukäitumise hinnang, mis annab ettevõtjale ülevaate, kas tema maksuasjad on korras. Puuduste esinemisel saab ettevõte asuda neid parandama, ennetades sellega maksukontrolli sattumise. Teenus põhineb ettevõtte esitatud andmete regulaarsel analüüsil, mis võimaldab ettevõtjal näha end läbi maksuhalduri pilgu. Uus teenus on e-MTAs kättesaadav alates selle aasta novembrist.

Tulu- ja sotsiaalmaksu muudatused

Pildid / - Aule Kindsigo 113x113

Aule Kindsigo

Aule Kindsigo, Kindsigo Konsultatsioonid maksuekspert 

 

Käibemaksuseaduse muudatused 2020

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling

Tõnis Elling, EY Eesti 

 • Nõudmiseni varu mõiste KMSis
 • Aheltehingute maksustamine alates 2020.
 • Kreeditarve tegemise uued reeglid.
 • Väiksemad muudatused KMSis. 

Finantsjuhtimise parim praktika

Pildid / - Hele Hammer

Hele Hammer

Hele Hammer, Telema juhatuse esimees ja EBS Finantsjuhi Arenguprogammi juhtivlektor

24/7 võtmemõõdikud kättesaadavad, 5 päevaga kuuaruanded valmis, vähemalt 30% ostuarvetest e-arved. 
Nii korraldavad oma raamatupidamist maailma parimad finantsosakonnad. Millised mõõdikud aitavad aru saada, kui hästi
me oma raamatupidamist ja finantse korraldame? 
Kas ja mis ulatuses tasub Eesti ettevõtteid maailma parimatega võrrelda? 
 

Virtuaalraha - kas üksnes raha aseaine?

Pildid / - Risto Rüütel

Risto Rüütel

Risto Rüütel, Eversheds Sutherland Ots & Co partner, rahvusvahelise kaubanduse, Euroopa Liidu ja konkurentsiõiguse valdkonna juht

Virtuaalraha ja selle aluseks oleva tehnoloogia (plokiahel) puhul keskendutakse pigem finantsteenuste sektorile
pakutavatele eelistele ja/või tõusetunud probleemidele. Tegelikult on tegemist tehnoloogiaga, millel on potentsiaali mõjutada
ja muuta ettevõtjate elu palju laiemalt, nt teha lihtsamaks tarneahelate juhtimist ja jälgimist, tururegulaatoritega suhtlemist,
aga miks mitte ka maksude deklareerimist. Arutame, milliseid võimalusi sellel tehnoloogial pakkuda on ja milliste
riskidega tuleb seejuures arvestada.

Hea raamatupidamise aastaaruanne

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter 113x113

Maire Otsus - Carpenter

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

Hea raamatupidamise aastaaruanne annab selle kasutajale asjakohast ja tõepärast informatsiooni majandusotsuste tegemiseks. Oma ettekandes räägib Maire sellest, mis teeb raamatupidamise aastaaruandest hea aruande. Selleks tuletame meelde raamatupidamisaruannete koostamise alusprintsiibid ning vaatame, kuidas need meid aruande koostamisel aitavad.

Hinnangute andmise põhireeglid aastaaruande koostamisel

Pildid / - Barbara Asu

Barbara Asu

Pildid / - Sven Siling 113x113

Sven Siling

Sven Siling ja Barbara Asu, BDO Eesti partnerid

Hinnangute andmine on aruande koostamise üks kõige keerulisemaid valdkondi. Head nõu, kuidas seda teha, jagavad oma ettekande käigus Barbara ja Sven.

Huvitavamaid noppeid auditeeritud aruannetest

Pildid / - Ree Teinberg

Ree Teinberg

Ree Teinberg, Audit & Consult partner 

Oma ettekandes keskendub Ree auditi käigus leitud huvitavamatele nopetele, mille teadmine - tundmine säästaks raamatupidajatele hulga aega ning vaeva. 

Aktuaalne maksualane kohtupraktika 2018-2019

Pildid / - Egon Talur

Egon Talur

Egon Talur, advokaadibüroo Cobalt partner

Millised on olnud kohtuvaidlused, mida raamatupidajad ja finantsistid teada võiksid? Juttu tuleb maksukohustuse täitmise tagamisest, maksuintressist, käibemaksuarvestusest tehingute tagasitäitmise korral ja ettevõtte üleminekul ning kohtu- ja halduspraktikast omakapitali tehtud sissemaksete arvel tehtavatest maksuvabadest väljamaksetest.

Soomes teenitud ärikasumi maksustamine

Pildid / - Christer Haimi

Christer Haimi

Christer Haimi, CH Konsultatsioonid tegevjuht

Eesti ettevõttel tuleb esitada tuludeklaratsioon või selgitus oma tegevuse kohta alati, kui ettevõttel on Soomes püsiv tegevuskoht, saadetud eeltäidetud deklaratsiooniblankett või juhul kui tuludeklaratsiooni või selgitust on eraldi küsitud. Oma ettekande käigus jagab Christer head nõu, mida tuleb teada Eesti OÜ Soome ärikasumi maksustamisest, tulude deklareerimisest ja ettevõtte tuludeklaratsiooni esitamisest.
 • Soome ärikasumi ja ettevõtte tulumaksu arvestamisest.
 • Soome ettevõtte tuludeklaratsioonist.
 • Soome ettevõtte tulumaksu tasumisest.

Millised numbrid ja kuidas räägivad?

Pildid / - Ellen_Tohvri

Ellen Tohvri

Ellen Tohvri, Eesti Finantsteenuste Agentuur, vandeaudiitor

Eesti Finantsteenuste Agentuur EFTA on viimastel aastatel koostöös VeeRa-ga sügavamalt tegelenud KOV finantsarvestuse teemadega, mis on meie lauale toonud mitmeid ideid, kuidas selles valdkonnas paremini edeneda. Võrdlus äri- ja avaliku sektori finantside planeerimisel, andmete töötlemisel ja info tõlgendamisel on andnud hea kogemuse, mida Ellen soovib kuulajatega lavalt jagada.

Summeeritud tööaeg

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass

Elena Lass, advokaadibüroo Kaarma & Kaldvee 

Summeeritud tööaja nüansside mõistmine tekitab paljudele raskusi ning selle aspektide üle on vaieldud ka kohtutes. Oma ettekandes vaatab Elena üle summeeritud tööajaga töötamise regulatsiooni keerukamad momendid ning käsitleb asjakohast kohtupraktikat ning tõlgendusraskusi.

Ennelõunane muusikaline vahepala

Pildid / - viiul ja chello

Grete Heinsaar ja Aleksander Sebastian Lattikas

Viiulikunstnik Grete Heinsaar ning tshellist Aleksander Sebastian Lattikas on Tallinna Muusikakeskkooli õpilased. 


Aeg ja maht

5. novembril 2019 kell 10.0016.40
Järgneb ühine filmivaatamine. Filmivaliku täpsustame 2 nädalat enne sündmuse toimumist!

Ajakava

10.00 - 10.05     Moderaatori sissejuhatus

10.05 - 10.50     EMTA uuendused ja arengud. Kaili Veiksaar, EMTA maksukäitumise hinnangu teenusejuht

10.55 - 11.40     Finantsjuhtimise parim praktika. Hele Hammer

11.45 - 12.35     Muusikaline vahepala. Viiulil Grete Heinsaar ja tshellol saadab Aleksander Sebastian Lattikas.  Lõuna

 

I saal

II saal

III saal

12.35 - 13.20

Hea raamatupidamise aastaaruanne.
Maire Otsus-Carpenter

Käibemaksuseaduse muudatused 2020.
Tõnis Elling

Millised numbrid ja kuidas räägivad.
Ellen Tohvri

13.30 - 14.25

Summeeritud tööaja arvestus.
Elena Lass

Soomes teenitud ärikasumi maksustamine.
Christer Haimi

Hinnangute andmise põhireeglid aastaaruande koostamisel. 
Sven Siling ja Barbara Asu

14.25 - 14.45     kohvipaus

14.45 - 15.30

Huvitavamaid noppeid auditeeritud aruannetest.
Ree Teinberg

Aktuaalne maksualane kohtupraktika 2018-2019. Egon Talur

Virtuaalraha - kas üksnes raha aseaine?
Risto Rüütel

15.35 - 16.40     Tulu- ja sotsiaalmaksu muudatused. Aule Kindsigo 

16.40 - 16.45     Konverentsipäeva lõpetamine
Soovijatele järgneb ühine filmivaatamine! Kavas draama Downton Abbey (filmi pikkus 2h ja 3min). 


Toimumiskoht

COCA-COLA PLAZA, Hobujaama 5, 10151 Tallinn.
Koolitusele pääseb kino Hobujaama tänava poolsest uksest!
NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 3,50 €.


Meetodid

 • Kolmes paralleelses ruumis toimuvad ülipõnevad ettekanded kestvusega 45 minutit.
 • Osalejatel on võimalus valida ettekannete kavast endale meelisloengud. Iga ettekande järgselt saavad osalejad liikuda soovi korral teise saali.
 • NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!
 • Päeva lõpetame ühise filmivaatamisega! Kavas draama Downton Abbey (filmi pikkus 2h ja 3min). 

NB! Kõik ettekanded salvestatakse ning neid on võimalus 30 päeva jooksul järele kuulata (salvestuste järelkuulamine on tasuline)! Osalejate õppematerjalide kausta vahel on kõikide koolitajate ettekanded!


Maksumus

239 € + km.

NB! Taaskord salvestame paralleelsaalides toimuvad ettekanded, kokku 9 ettekannet. Salvestisi on võimalik soovijatel kuulata lisatasu eest! Hind 49 eurot + km! Järelkuulamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Salvestised on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Osalemist Finantstrefil, elektroonilisi õppematerjale, toitlustust ning tõendit konverentsil osalemise kohta!

Trefipäeva toetab:

Pildid / - DD_logo_slogan

D`DIFFERENCE on sündinud arstide, biokeemikute ja teadlaste pikaajalise koostöö tulemusena. Meie tooted kuuluvad luksusliku looduskosmeetika kategooriasse, oleme enim auhinnatud kohalik nahahooldussari. D’DIFFERENCE tooted on looduslikud ja VEGAN, aktiivainete rikkad ja lisaainete vabad, annavad nähtavaid tulemusi ja toetavad naha loomulikku rütmi, sertifitseeritud koostisosadega ja dermatoloogiliselt testitud. Meie bränd on Sind toetav ja Sinule loodud koduses Eestis, kasutades kõrgtehnoloogilisi koostisaineid ja maailmatasemel spetsialistide teadmisi.


Tasumine

Konverentsile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Avalikule sektorile genereerime paralleelselt nii pdf kui ka e-arve. 


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.