Sisukord

FINANTSTREFF 2023

Jaga

 


Pildid / - Blog Header 1200x600 px (5)


Eeltutvustus

7. novembril 2023 ootame Teid osalema raamatupidajate sügisesel suursündmusel - FINANTSTREFF 2023!

FinantsTreff on finants- ja raamatupidamise valdkonna suursündmus, mille käigus toome osalejateni aktuaalse ja laia teemavaliku, et saada praktikutelt juhiseid ning head nõu igapäevaseks toimimiseks! 
 
Finantstrefil toimuvad mitmed ettekanded kahes saalis paralleelselt. Eesti parimad audiitorid ja maksuspetsialistid, tippjuristid ning teisted finantsala spetsialistid keskenduvad lühikestes, haaravates ettekannetes kõige olulisemale infole, milleta igapäevases töös täna enam hakkama ei saa! 
 
 • Toome Teieni aktuaalsed maksumuudatused.
 • Kõneleme muudatustest, mis on seotud töösuhete regulatsiooniga.
 • Paralleelsaalid jagunevad aktuaalsete juriidiliste ning raamatupidamislike küsimuste vahel, toimuvad spetsiaalettekanded tegevjuhtidele ning juhatuse liikmetele.
 • Finantstreffi võlu seisneb selles, et saad oma koolituspäeva ise koostada valides terve päeva vältel toimuvatest koolitusteemadest just need, mis kõige enam huvi pakuvad! 

Eesmärk

Trefil osalemise tulemusena on osaleja:

 • kursis aktuaalsete finantsküsimustega
 • teab maksustamise aktuaalküsimusi
 • tunneb aktuaalset raamatupidaja jaoks olulist seadusandlust

Sihtrühm

Finantsistid, pearaamatupidajad ning raamatupidajad, audiitorid ja siseaudiitorid. Samuti ka kõik teised finantsalaspetsialistid, kes leiavad enda jaoks koolituspäeva teemad kasulikud olevat.

Kõik osalejad saavad tõendi konverentsil osalemise kohta!


Teemad

Finantstrefi päevajuht

Pildid / - ree teinberg 2023

Ree Teinberg, Audit & Consult partner ja vandeaudiitor

Reel Teinbergil on pikaajaline raamatupidamis- ja auditeerimiskogemus nii era- kui ka avalikus sektoris, sh auditeerimiskogemus KOV asutustes, sihtasutustes, avalik-õiguslikes ülikoolides ning ka riigi äriühingutes. Ree on osalenud erinevates avaliku sektori projektides nagu siseauditid ja ELi rahastatud projektide auditid. Samuti on Reel kogemus audiitorina tehingute seaduslikkuse kontrolli teostamises avalikus sektoris. See kogemus on võimaldanud Reel tunnetada keskkonda, milles avaliku sektori raamatupidajad igapäevaselt toimetavad ning andnud oskuse mõista avaliku sektori raamatupidajate väljakutseid, tegevuse nüansirohkust ning kaasnevat avaliku huvi survet!

Teemad

Maksumuudatused

Pildid / - Külli Külm Kivistik

Külli Külm-Kivistik, Maksu- ja Tolliamet Avalikud teenused Tulu- ja sotsiaalmaksukohustuse täitmise teenusejuht

• Maksumäära tõus alates 2025 aastast
• Ühetaoline maksuvaba tulu
• Muudatused TSD täitmisel

Maksumuudatused

Pildid / - Tõnis Jakob 113x113

Tõnis Jakob, juhtiv maksunõustaja ja OÜ Marisett juhataja

 • Üksikisiku tulumaks 
 • Äriühingu maksustamine tulumaksuga
 • Muudatused dividendide maksustamisel

Maksumuudatused: küsimused ja vastused 

Pildid / - Külli Külm Kivistik

Pildid / - Tõnis Jakob 113x113

Külli Külm-Kivistik ja Tõnis Jakob vastavad osalejate küsimustele seoses tulumaksumuudatustega.

Maksumuudatused

Pildid / - Tonis Elling 115

Tõnis Elling, Ernst & Young Baltic AS juhtiv maksunõustaja

 • Käibemaksuseaduse muudatused 2024.
 • Käibemaksuseaduse üleminekusätted
 • Olulised käibemaksualased kohtulahendid aastal 2023
 

Ettekanded paralleelsaalides:

Maksualased kohtulahendid 2022-2023

Pildid / - Egon Talur

Egon Talur, advokaadibüroo Cobalt partner

 • Olulised maksualased kohtulahendid aastal 2022
 • Olulised maksualased kohtulahendid aastal 2023

Töötajad ja tehnoloogia – isikuandmete kaitse ja küberturvalisus

Pildid / - Kaia Kuusler

Kaia Kuusler, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat

 • kuidas arvutivõrgus turvaliselt käituda
 • millega peavad tööandjad arvestama töötajate kohta infot kogudes ja avaldades ning nende tööprotsessi jälgides

Ettekanded paralleelsaalides:

Muudatused tööõiguses 2023-2024

Pildid / - Thea Rohtla 2022

Thea Rohtla, Rohtla Law Office jurist

 • värsked seadusemuudatused, sh 01.01.2024 jõustuvad muudatused Töölepinguseaduses
 • praktilised näited ja soovitused seadusemuudatuste rakendamiseks
 • kõige olulisem kohtupraktika 2023. aastast

Kasutus- ja kapitalirent raamatupidamisseaduses

Pildid / - anne nuut 2023

Anne Nuut, vandeaudiitor ja Antimar Audiitorid juhatuse liige

 • kasutusrent vrs kapitalirent - kajastamise erisused raamatupidamises
 • mis on sõlmitud lepingutes olulist raamatupidajale, millele tuleks pöörata erilist tähelepanu
 • tähelepanekuid RTJ-ist 9 Rendiarvestus

Ettekanded paralleelsaalides:

Aastaaruanne 2023 kriiside ja majanduslanguse ajastul

Pildid / - ree teinberg 2023

Ree Teinberg, Audit & Consult partner ja vandeaudiitor

 • põhivarade väärtuse languse tuvastamine ja kajastamine
 • finantsinvesteeringute väärtuse languse kajastamine
 • kinnisvarainvesteeringud langevas turusituatsioonis
 • majandustegevuse jätkuvus.

Nõuetekohane varade inventuur

Pildid / - Maire Otsus-Carpenter 113x113

Maire Otsus-Carpenter, vandeaudiitor

 • inventuuri eesmärk. Raamatupidamise seadusest tulenevad nõuded
 • varude, põhivara ja nõuete inventuuri protsess, sh inventuuri ettevalmistus, läbiviimine ning tulemuste vormistamine
   

Stress ja vaimne tervis

Pildid / - Ingelise Israel 2023.jpg

Ingelise Israel, terapeut

 • kuidas tunda ära stressist tingitud vaimse tervise vähenemise märguandeid?
 • mida teha enda heaks? Kuidas end hoida ja oma tassi täita?
 • Lihtsad igapäevapraktikad
   


Täies mahus koolituse läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Finantstreff toimub 7. novembril 2023, kell 9.30-16.45.
Maht 8 ak. tundi

FINANTSTREFF AJAKAVA

9.30-10.00           Hommikukohv ja registreerumine

10.00-10.10       Moderaator Ree Teinbergi tervitus
10.10-10.40       Maksumuudatused. Külli Külm-Kivistik (EMTA)
10.45-11.30       Maksumuudatused. Tõnis Jakob
11.30-11.45       Külli Külm-Kivistik ja Tõnis Jakob vastavad osalejate küsimustele seoses tulumaksumuudatustega.

11.45-12.00       PAUS

12.00-12.40       Maksumuudatused. Tõnis Elling

12.45-13.20        Paralleelettekanne

Maksualased kohtulahendid 2022-2023. Egon Talur
Töötajad ja tehnoloogia – isikuandmete kaitse ja küberturvalisus. Kaia Kuusler

13.20-14.15        LÕUNAPAUS

14.15-15.00        Paralleelettekanne

Muudatused tööõiguses. Thea Rohtla
Kasutus- ja kapitalirent raamatupidamisseaduses. Anne Nuut

15.10-15.50        Paralleelettekanne

Aastaaruanne 2023 kriiside ja majanduslanguse ajastul. Ree Teinberg
Nõuetekohane varade inventuur. Maire Otsus-Carpenter

16.00-16.45        Stress ja vaimne tervis. Ingelise Israel


Toimumiskoht

HESTIA HOTEL EUROPA, Paadi 5, 10151 Tallinn.

Finantstreff toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 
 
Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva konverentsi ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.
 
E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 5 tööpäeva jooksul alates konverentsi toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.

Maksumus

259 € + km (310,80 €). 

Sõltumata sellest, kas osalete konverentsil saalis või veebi vahendusel, on Teil võimalus osta 30-päevane konverentsi ettekannete salvestus ehk täiendav järelvaatamine hinnaga 49 € + km (58,80 €). See on suurepärane võimalus osa saada kõikidest trefil toimuvatest ettekannetest!

Samuti on võimalik veebis kuulata konverentsipäeva üksikuid ettekandeid. Kuni 3. novembrini on ühe ettekande soodusmaksumus 75 € + km (90,00 €) ning hilisematele registreerujatele 99 € + km (118,80 €). Palun märkige registreerumisel lisainfo lahtrisse, millisel ettekandel Te osaleda soovite!
 
NB! Kõik, kellel puudub võimalus konverentsil saalis osalemiseks või võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ning saalis osalejatele on tagatud toitlustus.

Konverentsipäeva toetab D`DIFFERENCE

Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja arve.


Loobumine

Konverentsist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina, portree

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.