Sisukord

IT hangete praktilised nõuanded ja aktuaalne kohtupraktika

Jaga

Eeltutvustus

IT riigihanked on alati seotud suurte riskidega ja paljud ametiasutused on silmitsi mitmete probleemidega IT hangete läbiviimisel.

IT teenuse hangete läbiviimine toob kaasa väga konkreetseid ja suuri nõudmisi kõikidele avaliku sektori asutuste juhtidele ja hankespetsialistidele, kes on kaasatud hankemenetlusse kuna teenus on keeruline, uuenduslik ja kulukas.

Riigiasutustel on vajalik analüüsida, millised IT lahendused vastavad nende konkreetsetele vajadustele ja koostada piisavalt paindlik pakkumine. Hoolas protsessi ettevalmistamine ja juhtimine ning tulemuslikud lepingutingimused on võtmeelemendid tõhusa riigihangete läbiviibimiseks.


Eesmärk

Eesmärk on selgitatada kehtivate reeglite aluseks olevaid põhimõtteid ja kujundatakse laiem arusaam IT hangetega kaasnevate reeglite eksisteerimise põhjustest ja vajalikkusest. Konkreetsetele detailsetele IT hangetega seonduvatele probleemküsimustele aitab lahendusi otsida vaadeldav kohtupraktika.


Sihtrühm

 • Avaliku sektori asutuste poolt riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil IT projektide planeerimisse kaasatud juhid, osakonnajuhatajad, eksperdid, projektijuhid, juristid.
  Hanke ja IT osakonna juhid ja spetsialistid, IT osakonna juhid ja spetsialistid.
 • Pakkujad, kes pakuvad IT lahendusi avalikule sektorile.
 • Juristid ja konsultandid, kes tegelevad IT hangete valdkonnaga.

Teemad

Aktuaalsed arengud IT-hangetes:

 • tehnilise kirjelduse koostamine ja probleemid;
 • vabavara ja kommertstarkvara hankimine ja pakkumine;
 • IT-hangetes tingimuste kehtestamise aluspõhimõtted, eesmärgid ja piirid;
 • autoriõigused IT-hangetes;
 • kommertsialiseerimise probleemid.

Kohtupraktika näited IT-hangetes (sh Euroopa Kohtu praktika);
Praktilisi soovitusi lepingute koostamiseks IT-hangetes.


Aeg ja maht

05. märts 2013, kell 10.00- 14.30.
(5 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

 Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal


Koolitajad

Pildid / - Merit_Lind_2013

Merit Lind, Advokaadibüroo GLIMSTEDT, advokaat.
Haridus
Tartu Ülikooli õigusteaduskond (M.A., cum laude, 2009); Cambridge University (LL.M, äriõiguses, 2012).

Meritil on märkimisväärsed kogemused klientide nõustamisel kõikides riigihangete ja PPP-projektidega seotud küsimustes, sealhulgas ametiasutuste nõustamine hankedokumentide ettevalmistamisel ja otsustusprotsesside järelevalves ning ametiasutuste esindamisel riigihankevaidlustes. Samuti nõustab Merit pakkujaid pakkumuste koostamisel ning esindab neid riigihankevaidlustes, eelkõige infotehnoloogia, projekteerimise ja ehituse alal. Merit on olnud seotud mahukate avaliku ja erasektori partnerlusprojektidega, nõustades osapooli projektide ettevalmistamise ja struktureerimise etapis ning nende elluviimise ajal. Ta peab riigihangete teemal loenguid ning on
avaldanud erialaseid artikleid.
Lisaks sellele on Merit asjatundja Eesti ja Euroopa Liidu hasartmänguõiguse alal, eelkõige kaughasartmängudega seotud küsimustes.

Liikmelisus

 • Cambridge Finance (alates 2011);
 • Cambridge Venture Capital and Private Equity Society (alates 2011);
 • Trinity College Economics Society (Cambridge) (alates 2011);
 • Eesti Advokatuur (alates 2010);
 • Procurement Law Academic Network (alates 2010);
 • Eesti Harjutuskohtu Selts (alates 2007, juhatuse liige 2007-2008).

Meetodid

Loeng ja arutelu.


Maksumus

Registreerudes kuni 19. veebruarini on soodushind 139 € + km osaleja kohta, hilisematele registreerujatele tavahind 159 € + km.
 
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi ja oskusi, koolitusmaterjale, tunnistust ning kohvipause.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille tasumist ootame OÜ Addenda arveldusarvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Helen_Tammesalu 113x150

Helen Tammesalu
Addenda Koolitus ja Konsultatsioonid
tel + 372 664 64 20
addenda@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu