Sisukord

VEEBIÜLEKANNE - Kaasaegne projektijuhtimine ehk ajutise meeskonna agiilne juhtimine

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebikuulaja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelkuulatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelkuulamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 


Eeltutvustus

On kujunenud arusaam, et projekt on eelkõige konkreetse "asja" tegemine. Näiteks tarkvaralahenduse loomine, ürituse korraldamine, dokumentatsiooni koostamine ja kooskõlastamine, organisatsiooni muudatuse sisseviimine ja seda mistahes eluvaldkonnas.
Enamuses projekte realiseeritakse erinevate meeskondade, üksuste ja organisatsioonide inimeste koostöös ehk ajutiste meeskondadega. Projektijuhtimine on oma olemuselt tänaseks just eelkõige koostöö korraldamine. Koostöö keskkond on kiires dünaamilises muutuses. Inimesed peavad lühikese ajaga toime tulema erinevate ülesannetega, millede olulisus nende jaoks pidevalt muutub. Meid tabavad kiired ja väga tähtsad tööd ootamatult, mis löövad seni kokkulepitud plaanid segamini. Siinkohal ongi väga oluline teadmine, kuidas paindlikult koostööd ühiselt korraldada. 

Paindlikkus ja kiire kohanemine on tänasel päeval projektijuhtimise üks elutähtis osa. Teadlikult ja hästi tegutsedes saame tagada inimestele kindlustunde ja turvalisuse. Inimeste juhtimine ajutises meeskonnas on tunduvalt keerulisem võrreldes püsiva meeskonna juhtimisega. Rohkem on vaja keskenduda koostööd teostavate inimeste tööharjumustele ja tajuda nende põhitöö või teiste tööde koormust. Lisaks tuleb arvestada, et inimesed ei ole bioloogilised robotid vaid igaüks on isiksus oma harjumuste ja looduslike iseärasustega.
Koostööd korraldavalt projektijuhilt eeldatakse, et ta suudab erinevad spetsialistid ja teised huvigrupid kiirelt ja tõhusalt tööle panna isegi siis, kui meeskond kas osaliselt või täielikult töötab distantsil, st erinevates geograafilistes punktides.

Käesolevas kolitusprogrammis käsitletakse praktilisi võtteid, et selle kõigega edukalt hakkama saada.


Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on teadlik projektijuhi rollist
 • on mõistnud agiilse lähenemise vajalikkust koostöö korraldusel
 • on teadlik, kuidas tagada kõigile huvigruppidele kindlustunne projekti käigus
 • on mõistnud, kuidas hakkama saada kokkulepitud tähtajaga
 • teab kuidas juhtida hajusat meeskonda
 • teab, milliste tegevuste kaudu inimesed õpiksid teostatust

Sihtrühm

Kesk- ja esmatasandi juhid, projektijuhid kõigist valdkondadest, inimesed kes korraldavad ühekordseid koostööprojekte ajutise meeskonnaga, avaliku sektori töötjad.


Teemad

Tiit Valm käsitleb 2-päevase koolituse raames järgnevaid teemasid:

 • üldosa
  - kaasaegne projekt ja projektijuhtimine
  - projektijuhi roll
  - agiilne projekt ja agiilne juhtimine
 • eesmärk ka lähteülesanne
  -
  eesmärgid, mis arvestavad oluliste huvigruppide vajadusi
  - koostöö korraldaja tegevused eesmärkide ja lähteülesannete kokkuleppimisel
 • agiilne olaneerimine
  - üldplaan, etapiplaan ja igapäevase koostöö plaan
  - planeerimise tööriistad
  - määramatus ja selle arvestamine planeerimisel
  - kuidas tulla toime planeeritud ajaga, arvestades et inimestel on korraga mitu tööülesannet ja nende olulisus on ajas muutuv
  - kommunikatsiooni planeerimine mis tagaks kõigile huvipooltel õigeaegse info
 • koostöö agiilne korraldamine
  - kuidas saavutada tööde teostajatega motiveerivad kokkulepped
  - tööde teostamise avakoosoleku olulisus meeskonnale ja koostöö korraldajale
  - olulised põhjused, miks projekti teostamiseks planeeritud aeg kaob ja mida saab projektijuht koostöökorralduse abil ette võtta
  - koostöörütm, mis on kindlustatud korrapärase infovahetusega erinevatel tasemetel
  - jooksev igapäevane agiilne planeerimine 
  - projekti ja koostöö riskid ja nendega arvestamine
  - muudatus agiilses projektijuhtimises
  - kuidas muudatustega toime tulla
  - kuidas juhtida tõhusalt hajusat meeskond
  - kuidas iga projekt tagaks meeskonna ja projektijuhi reaalse arengu
  - millised on projekti ja koostöö lõpetamise protseduurid

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 17. ja 18. juunil 2020 kell 9.30–16.30.
(16 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava mõlemal päeval:
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 paus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 paus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 paus
15.00–16.30 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele ligi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Tiit Valm 2020

Tiit Valm, vabakutseline koolitaja ja konsultant

Tiit Valm on vabakutseline koolitaja ja konsultant. Ta on projektijuhtimise ja juhtimise arendamisega tegelenud juba üle 25. aasta. Töötades nii väike- kui suurettevõtetes (sh. kuuludes erinevate ettevõtete nõukogusse ja juhatusse), omab ta pikaajalist ning praktilist protsesside ja inimeste juhtimise kogemust.
Ehituse projektijuhtimise koolituse ja konsultatsiooni kogemust on Tiidul üle 10 aasta. Käsitledes teemasid läbi oma isiklike kogemuste ja personaalse lähenemise, pakub ta oma koolitustel efektiivseid lahendusi projektide tulemuslikumaks juhtimiseks. Tiit Valm omab konsultandi kutset (6 tase) ja täiskasvanute koolitaja kutset (tase 7).


Meetodid

Koolitus on üles ehitatud aruteludel, sest oluline on koos osalejatega leida nende jaoks töötavad võtted. Tehakse arutelusid ka väiksemates gruppides ja samuti lahendadakse individuaalseid ülesandeid.


Maksumus

Registreerudes kuni 8. juunini 2020 on soodushind 349 € + km (418,80 eurot), hilisematele registreerujatele tavahind 399 € + km (478,80 eurot). 
Hinnasoodustus 10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebikuulaja boonust  koolituse salvestise 30 päevast kuulamisõigust. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 670 6606
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.