Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Teede, tehnovõrkude ja -rajatiste kasutusele võtmiseks vajalikud load ja lubade taotlemine. 3,8 TP

Jaga

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebikuulaja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 


Eeltutvustus

Teede ja tehnovõrkude ehitamist ja ehitamise järgset kasutusele võtmist reguleerib ehitusseadustik. Enne ehitise kasutusele võtmist peab kohalik omavalitsus kontrollima, kas ehitis vastab ehitusloale ning kas konkreetsele ehitisele esitatava nõuded on täidetud. Lisaks ehitusseadustikule võivad ehitistele tuleneda nõuded ka muudest õigusaktidest. Koolituse käigus antakse ülevaade teedest ja tehnovõrkudest üldiselt, sealhulgas nende erinevatest liikidest ning sellest, mida on vaja teha selleks, et neid seaduslikult kasutusele võtta. Muu hulgas vaadatakse, kes võib kasutusloa taotluse või kasutusteatise esitada, kellele ja milliseid dokumente on vaja tee ja tehnorajatiste kasutusele võtmiseks esitada ning milline on taotluse läbivaatamise kord. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,8 TP (täiendõppe punkti).


Eesmärk

Lisaks hoonetele on palju selliseid ehitisi, mille kasutusele võtmine eeldab kasutusloa taotlemist või kasutusteatise esitamist. Sellisteks ehitisteks võivad olla teed, sadevee- ja reoveekanalisatsioon, gaasi-, vee- ja soojatorustik, pumplad, kaldakindustused jms.  Praktikas võib aga tekkida küsimusi selliste ehitiste määratlemisel ning probleemiks on ka see, et erinevad kohalikud omavalitsused võivad küsida erinevaid dokumente ja rakendada erinevaid nõudmisi. Koolituse eesmärk on anda ülevaade sellest, millal tuleb taotleda kasutusluba ning millal esitada ehitusteatis ning milliseid dokumente tuleb õigusaktidest tulenevalt teede ja tehnorajatiste kasutusloa taotlusega ja ehitusteatisega esitada.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, millal tuleb taotleda kasutusluba
 • teab, millal esitada ehitusteatis
 • teab, milliseid dokumente tuleb õigusaktidest tulenevalt teede ja tehnorajatiste kasutusloa taotlusega ja ehitusteatisega esitada

Sihtrühm

Ehitusspetsialistid, haldusjuhid, projekteerijad, kinnisvaraarendajad ja teised spetsialistid, kes on seotud kasutusloa küsimustega.


Teemad

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • tee ja tehnorajatiste kasutusele võtmise eeldused
  • millal tuleb taotleda kasutusluba ning millal esitada kasutusteatis
  • kes on pädev isik taotlusi menetlema
 • kasutusele võtmiseks vajalikud dokumendid, mida taotlejalt on võimalik nõuda, sealhulgas kasutusloa ja kasutusteatise erisused
  • kooskõlastused ja arvamused
  • otsused ja nende tegemise tähtaeg  

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 26. mail 2021 kell 09.00–14.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.30 koolitus
12.30–13.00 paus
13.00–14.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Veebiseminar toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Registreerumisel palun sisestage e-posti aadress, millele soovite saada ligipääsu koolituse jälgimiseks. Saadetud ligipääsu kaudu pääsete veebiseminarile 20 minutit enne algust. Veebiseminari saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.


Koolitajad

 

Pildid / - Martina Proosa

Martina Proosa, AS Merko Ehitus Eesti jurist

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes. 


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega.


Maksumus

Registreerides kuni 21. maini 2021 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust  koolituse salvestise 30 päevast vaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 4 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.