Sisukord

Majandusaasta aruande auditi protseduurid vähese kogemusega audiitori assistendile

Jaga

Eeltutvustus

Igal aastal alustab ettevõtetes ja asutustes tööd suur hulk uusi auditi assistente, kelle jaoks vandeaudiitori assisteerimine auditi läbiviimisel on esmane kogemus. Et tagada ühtlane kvaliteet ja protseduuride läbiviimine on vajalik uutele audiitoritele anda selged juhised ning õpetada neid nägema ka laiemat pilti, kui ainult Exceli või auditi programmi väljad. On oluline, et ka audiitori assistent mõistaks, miks ta midagi küsib ning oskaks seeläbi kohanduda erinevates olukordades, mis auditit läbi viies esinevad. Seetõttu oleme pannud kokku uue koolituse alustavatele või mõne aastase kogemusega audiitoritele ja alustavatele raamatupidajatele.


Eesmärk

Koolituse käigus kasutame erinevaid kontroll-lehti, räägime rohkelt erinevaid näiteid ja lugusid. Koolitus on sobilik nii erasektoris kui riigisektoris auditi läbiviimisel rakendatavate protseduuride osas ning koolituse käigus käsitletakse ka riigiraamatupidamise erisusi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on sisekontrollisüsteem ja mõistab selle seoseid organisatsioonikultuuri tüübiga
 • Mõistab seoseid ISA ja IIA standardite vahel
 • Teab erinevate riskide juhtimise mudelite olemasolust
 • mõistab riskide hindamisel baseeruva auditi eesmärgi seadmise olulisust
 • teab ISA ja IIA standardi nõudeis siseaudiitori ja vandeaudiitori koostöö osas
 • mõistab algdokumendi kontrolli riske
 • teab, mis on sularaha kassaga seotud riskide maandamise nõuded
 • oskab hinnata ostu- ja müügi- ning varude arvestuse protsessi riske ja seeläbi suunata auditi valimi fookust
 • mõistab erinevate lepinguvormide erisusi ja lepingutega seotud riske
 • teab peamisi valimite moodustamise meetodeid
 • teab, mis on tehingute seaduslikkuse auditi sisu ja eesmärk
 • teab, mis on huvide konflikt ja seotud osapooled
 • teab, milliseid finantsarvestuse IT üldkontrolle auditi käigus hinnata
 • teab peamisi isikuandmete töötlemise nõudeid ja reegleid
 • teab rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõudeid sh audiitori teavitamiskohustuse osas

Teemad

Siiri Antsmäe käsitleb koolitusel järgmisi teemasid: 

 • sisekontrollisüsteem – mis see on, millele hinnangut tuleb anda? Kui palju selleks protseduure on vaja
 • koostöö siseaudiitoriga – mida ja kui palju peab siseaudiitorilt küsima? Kas selleks on õigus või kohustus
 • raamatupidamise sise-eeskirja ja finantsarvestust mõjutavate sisemiste kordade olemasolu ja sisu – kas ja kui palju hinnata? Millised on riskid nõrkade siseregulatsioonide korral
 • algdokumendi kontroll – millised on nõuded ja mida jälgida, et vältida pettuseriski. E- arvete süsteemis kontrollide teostamine
 • sularaha kassa ja tehingud. Rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuded hoolsusmeetmetele ja riskihinnangule. Sularahakassa inventuur – sisuline või mäng
 • ostud – kas ja kui palju hinnata tehingute sisu? Kliendi ootus versus audiitori ulatus. Kas ja kui palju tuleb hinnata tehingu aluseks olevaid lepinguid? Peamised raamid riigihangete osas
 • valimi moodustamine – statistilised ja mittestatistilised meetodid. Mida,  millal ja kuidas kasutada. Olulisuse piir
 • huvide konflikt ja seotud osapooled – mis on definitsioon, kelle suhteid tuleb kontrollida? On see vandeaudiitori ülesanne või ettevõttes toimis kontrollisüsteem? Mis on puukettevõte ja kuidas neid tuvastada
 • personalikulud – mida jälgida ja hinnata
 • rahapesu ja terrorismitõkestamise seaduse nõuded audiitorile teavitamiskohustuse osas
 • varade ja varude arvestus  ning inventuuri vaatlemine. Mida jälgida, milline võiks olla inventuuri vaatluseks kontroll-leht
 • IT kontrollid finantsarvestused – millised IT kontrolle tuleb auditi käigus hinnata, et maandada finantsarvestustarkvaras manipuleerimise riske
 • isikuandmete töötlemine auditi käigus – peamised nõuded ja reeglid

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 3. märtsil 2020 kell 09.3016.30.
(8 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–09.30 kogunemine ja registreerimine
09.30–11.00 koolitus
11.00–11.15 kohvipaus
11.15–12.45 koolitus
12.45–13.15 lõunapaus
13.15–14.45 koolitus
14.45–15.00 kohvipaus
15.00–16.30 koolitus


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn). 
Ärikeskusesse sisenedes palume jälgida suunaviitasid. 

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt. Parkimine kuni 2 tundi on ärikeskuse külastajatele tasuta. Seda eeldusel, et külastaja ise on registreerinud sõidukinumbri Tammsaare Ärikeskuse fuajees. Oluline on silmas pidada, et sama sõidukit saab registreerida üks kord päevas. Tasuta parkimisaja möödumisel või pikemaajalisel parkimisel tuleb iga alustatud 30 minuti eest maksta 1 € ning päevatasu maksimummääraks on 10 €. Tasuta parkimisaeg ei kehti PPA sissepääsust üle tee sõidutee ääres asuval kuuel eraldi tähistatud parkimisalal, kuhu parkides tuleb tasu koheselt maksta. 

Parkimise eest tasumiseks on kaks võimalust:

 • kasutades M-parkimise teenust
 • kasutades parkimisalal asuvat makseautomaati, mis aktsepteerib nii sularaha kui kaardimakseid

Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu). Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 12 ja 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

Pildid / - Siiri Antsmäe 113x113

Siiri Antsmäe, atesteeritud siseaudiitor

Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina ning Kultuuriministeeriumi siseauditi valdkonna juhina ja tegutseb aktiivselt koolitajana. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana on teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga. 

 


Meetodid

Interaktiivne õppepäev rohkete näidete ja diskussioonidega.


Maksumus

Registreerides kuni 28. veebruarini 2020 kehtib soodushind 179 € + km (214,80 €), hiljem tavahind 239 € + km (286,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, elektroonilist tõendit, lõunasööki, kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+ 372 670 6606
helen.tammesalu@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 - tellija maksekohustus

Sel korral käsitleme Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioone, mis käsitlevad tellijapoolse maksekohustuse tekkimist ja selle rikkumist. Valdavalt akteeritakse ehitustöid igakuiselt vaheaktidega/rahaliste aktidega ning vastavalt teostatud töö proportsioonile esitab töövõtja ka tellijale arve. Juhul, kui tasumine on aga kokku lepitud maksegraafiku ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.