Sisukord

UUS! Mida peab teadma hankedokumentide, sh tehnilise kirjelduse koostamisel?

Jaga

Eeltutvustus

Hanke alusdokumentide - kvalifitseerimistingimuste ja hankedokumentide, sealhulgas tehnilise kirjelduse oskuslik koostamine tagab hanke eduka tulemuse.
Riigihangete seadus määrab väga täpselt ja ammendavalt kindlaks dokumendid, mida hankijal on õigus pakkujatelt ja taotlejatelt nende kvalifikatsiooni kontrollimiseks küsida.  Kuna dokumendi esitamine on vältimatult seotud hankija poolt esitatava tingimusega, on järelikult kindlaks määratud ka tingimused, mida hankija pakkujate ja taotlejate kvalifikatsioonile kehtestada saab. Vaidlustuskomisjoni praktika näitab, et hankijad, kannustatuna headest kavatsustest, püüavad sageli kvalifikatsiooni tingimuste piire laiendada ja püstitavad pakkujate ja taotlejate kvalifikatsioonile nõudeid, mis seadusega kooskõlas ei ole. Kuidas määratleda kvalifitseerimise tingimused, mis võimaldavad seadusega kooskõlas välja selekteerida hankelepingu täitmiseks kõige sobilikumad pakkujad?

Riigihangete seaduse § 31 loetleb informatsiooni ja tingimused, mida hankedokumendid peavad sisaldama. Millistele punktidele tuleks hankijal pöörata erilist tähelepanu? Hankija pädevuses on hankedokumentides esitatavas hankelepingu eseme tehnilises kirjelduses loetleda asjade või teenuste omadusi ja olulisi tunnuseid ning esitada nõuded ehitustööde hankelepingu esemeks olevate ehitustööde omadustele ja tehnilistele nõuetele. Kuid kas hankijal on piiramatu vabadus nõuete kehtestamisel? Kuidas koostada dokumendid, mis tagavad olemasoleva konkurentsi efektiivse ärakasutamise? Kuidas tagada parim tulemus?

Koolitusel käsitletakse põhjalikult kvalifitseerimistingimuste sätestamisega ja hankedokumentide koostamisega seonduvaid küsimusi ja antakse näpunäiteid, mil viisil seaduses antud võimalusi hanke eesmärgi saavutamiseks kõige paremini tööle panna.


Sihtrühm

Riigi- ja kohalike omavalitsuse asutuste riigihangete spetsialistid ja juristid. Pakkujad, kes soovivad oma teadmisi laiendada.


Teemad

  • Millised on seadusest tulenevad nõuded pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimiseks   
  • Miks peavad olema püstitatud tingimused hanke eesmärgi suhtes proportsionaalsed ja põhjendatud
  • Miks ei ole põhjendatud liiga kõrgete tingimuste sätestamine
  • Kuidas vältida võimalikke vaidlustusi  
  • Millist informatsiooni peavad hankedokumendid kindlasti sisaldama
  • Kui põhjalikult peavad olema hankedokumentides käsitletud tulevase hankelepingu tingimused
  • Millistel tingimustel on hankijal õigus allhanget piirata
  • Nõuded seoses pakkuja intellektuaalse omandi õiguste olemasolu tõendamisega
  • Millised  eksimusi on kõige enam vaidlustatud. Mida on vaidlustuskomisjoni praktikast õppida?
  • Nõuandeid  ning kasulikke nippe kvalifitseerimistingimuste kehtestamiseks ja hankedokumentide koostamiseks 

Aeg ja maht

24. oktoober 2013, kell 10.00- 14.15
(5 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)
Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal

NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 2 €.


Koolitajad

Pildid / - Marko Mehilane

Marko Mehilane, vandeadvokaat ja partner advokaadibüroos Entsik & Partners. Tegeleb süvendatult riigihangete temaatikaga igapäevases advokaaditöös. Rahvusvaheline õigusturu väljaanne ”Who´s Who Legal”on Markot korduvalt esile toonud ühe juhtiva hankejuristina Eestis. Marko annab samuti riigihanke ainet TÜ õigusteaduskonnas ning on oodatud esineja seminaridel.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidete ja aruteludega.


Maksumus

Registreerudes kuni 10. oktoobrini on soodushind 138 € + km osaleja kohta, hilisematele registreerujatele tavahind 158 € + km osaleja kohta.

Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, kohvipause.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve, mille tasumist ootame Addenda OÜ arveldusarvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Elena Kirt
koolituskonsultant
+ 372 520 6347 | + 372 664 64 20
elena.kirt@addenda.ee
Riigihanked | Juhtimine, personaliarendus


Jaga

Kes on sinu sõbrad ehk toimingupiirangu rikkumisest riigihangetes

Meediast saab lugeda Tartu endise abilinnapea kaasusest ning selle jõudmisest maakohtusse. Prokuratuur süüdistab endist abilinnapead toimingupiirangu rikkumises suures ulatuses. Loe siit. Kuna isikut tuleb kuni süüdimõistva kohtuotsuseni käsitada süütuna, siis süüdistatava nime siin blogis avaldama ei hakka. Nimetatud loost koorub aga prokuratuuri nägemus ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.