Sisukord

VEEBIÜLEKANNE - Reovee omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja ekspluatatsioon arvestades uuenenud veeseadust. 3,2 TP

Jaga

Koolitus toimub otseülekandena veebis! Kõigil, kes seminaril reaalajas osaleda ei saa, on võimalus seminaril salvestist 30 päeva jooksul Addenda e-Akadeemias järelvaadata! 

Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest. Seminari järelvaatamine toimub Addenda OÜ e-õppe keskkonnas. Seminari salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on seminari vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 


Eeltutvustus

Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud 3,2 TP-d.


Eesmärk

Anname ülevaate 01.01.2020 jõustunud veealase seadusandluse muudatuste kohta, mis mõjutavad omapuhastite projekteerimist, ehitamist ja kasutamist!

Koolituse tulemusel teab osaleja: 

 • millised muutused tõi endaga kaasa 01.01.2020 jõustunud veeseadus;
 • mis on uut reovee omapuhastite asukoha valikul, projekteerimisel ja ehitamisel;
 • millega tuleb arvestada omapuhastussüsteemide projekteerimisel ja ehitamisel;
 • millised on omapuhastite tehnilised lahendused arvestades põhjavee reostuskaitstust.

Sihtrühm

Reoveepuhastite omanikud, omanikujärelevalve tegijad, reoveepuhastite ehitusega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid, KOV ehitusspetsialistid, KOV keskkonnaspetsialistid ning veevärgi kanalisatsioonivete käitlusega kokkupuutuvad isikud.


Teemad

Mihkel Gross, Eesti Maaülikooli lektor käsitleb järgmisi teemasid:

Seadusandlus ja selle muudatuste arvestamine omapuhastite projekteerimisel, ehitamisel, ekspluatatsioonil ja hooldamisel
 
 • Reovee vooluhulk ja reostuskoormus üksikmajapidamistes ja kuni 50 ie suurusega asumites
 • Reoveepuhastusmeetodid
 • Reovee käitlemise võimalused oma kinnistul, omapuhasti asukoha valik
 • Reoveetorustikud, isevoolne kanalisatsioonitorustik ja selle ventileerimine
 • Kujad ja kaitsetsoonid
 • Üksikmajapidamise omapuhasti tüüpilised lahendused
 • Suurema, kuni 50 ie omapuhasti tüüpilised lahendused
 • Reovee looduslähedased puhastussüsteemid (septik + imbsüsteem või pinnasfilter)
 • Reovee bioloogilised kompaktpuhastid
 • Omapuhastite projekteerimine, ehitamine ja sissetöötamine
 • Omapuhastite hooldamine
 • Settekäitlus

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 29. jaanuaril 2021 kell 11.0014.15
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
11.0012.30 koolitus 
12.3012.45 paus
12.4514.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Mihkel Gross, Eesti Maaülikooli lektor


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited.


Maksumus

Registreerides kuni 25. jaanuarini 2021 kehtib soodushind 149 € + km (178,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €).

Kõigil, kes seminari reaalajas jälgida ei saa, on võimalus soetada seminari soodushinna eest seminari 30- päevane järelvaatamise võimalus. Kõik, kes läbivad seminari järelvaatamise, saavad samuti tõendid koolituse läbimise kohta!

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust  koolituse salvestise 30 päevast vaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
tel +372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 – Kvaliteedi ja mahu küsimused

Oma blogipostitustes räägime täpsemalt Ehituse töövõtulepingute üldtingimuste (ETÜ 2013) regulatsioonidest. Praktikas kasutatakse ETÜ 2013 tingimusi võrdlemisi sageli, kuid kahjuks ei tea pooled tihti, milliseid regulatsioone ETÜ 2013 üldse sisaldab. See viib arusaamatuste ja vaidluste tekkimiseni, sest osapooled ei ole endale kokku lepitud käitumisreegleid tegelikult ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.