Sisukord

Sisekoolitus - Ettevõtte edukus sõltub töötaja motiveeritusest

Registreeri koolitusele
Jaga

Eesmärk

Juhi ja alluva vahelise hea koostöö saavutamine on juhtimise üks keerulisemaid aspekte. Miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad – ebatavaliselt, ootamatult ja arusaamatult, mõnikord lausa veidralt? On töötajaid, kes on pühendunud tööle isegi siis, kui pinge ja stress on “laes“, kuid on neid, kes vaatamata kõrgele tasustamisele motivatsiooni töö tegemiseks ei leia. Miks töötajad samadele motivatsiooni- ja ergutuselementidele erinevalt reageerivad ning kuidas luua hea töökeskkond on küsimused, mida käesoleva kursuse raames selgitada püütakse.

Koolituse tulemusena:

  • on osaleja omistanud tähenduse motivatsioonile;
  • mõistab, kuidas kujunevad inimeste arusaamad tegevustest ja sündmustest, mis neid ümbritseb;
  • teab, millised on enamlevinud vead käitumise tõlgendamisel;
  • on tuttav erinevate motivatsiooniteooriatega ja oskab neid praktikas kasutada;
  • on õppinud analüüsima erinevaid situatsioone;
  • on võimeline leidma lahendusi töötajate motivatsiooni tõstmiseks;
  • on läbinud isikliku motivatsioonianalüüsi.

Sihtrühm

Koolitus on mõeldud igapäevaselt oma ettevõtte või selle üksuste töötajatega tegelevatele juhtidele, kes vajavad praktilisi teadmisi motivatsiooniteguritest, motivatsiooni puudumise põhjustest ning abinõudest, mis aitavad töötajatel töötahet tõsta.


Teemad

Sissejuhatus
Tutvustus
Ootused koolitusele

Motivatsiooni tähtsus
Mis mõjutab töötahet?
Millised on töötajate ootused?
Millsed on minu kui juhi motiveerivad ja demotiveerivad faktorid?
Kuidas on muutunud arusaam motivatsioonist tänapäeval?

Motivatsiooniteooriad ja praktika
Vajaduste püramiid. Kas raha on peamine motivaator?
ERG mudel. Mis saab siis, kui juhil pole võimalik töötaja soove täita?
Õpitud vajaduste teooria. Kas vajadused on õpitavad?
Kahe faktori teooria. Mis “paneb” inimese tööle ja mis teda tegelikult innustab pingutama?
Ootuste teooria. “Hea” töö iseloomustus.
Psühholoogilised lepped. Kas juht teab, millised ootused on töötajal lisaks töölepingus sätestatule?
Lubadused ja võrdne kohtlemine. Kas lubaduste mittetäitmine ja ebavõrdne kohtlemine mõjub kõigile ühtemoodi?

Motivatsiooniteooriate rakendamine
Eesmärkide püstitamine
Töökoha ja –keskkonna kujundamine
Tagasiside olulisus ja meetodid
Tasud ja preemiad. Materiaalsed ja mittemateriaalsed motivaatorid.

Kokkuvõte
Koolituspäeva kokkuvõte
Edasised tegevused

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Meetodid

Koolitusel käsitletakse üldlevinud teooriaid vaheldumisi praktiliste harjutuste ja grupiaruteludega. Lisaks motivatsiooniteemaliste ülesannete lahendamisele kohapeal, saab osaleja kaasa ka materjale ja iseseisvaid ülesandeid edaspidise enesearengu toetamiseks. Koolituse arvestuslik kestvus on 6-8 tundi. Ajakulu muutub vastavalt vajadusele, siis kui mõni alateema ära jätta või siis, kui on huvi mõnda teemat süvitsi käsitleda. 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.