Sisukord

Probleemide ennetamine planeerimismenetluses - edukas koostöö KOViga

Jaga

Eeltutvustus

Palju on vaieldud ja kurdetud, et planeeringute menetlemine on liiga aeglane ja keeruline. Siinkohal ongi võtmeks koostöö - seda nii arendaja, KOVi, piirkonna elanike kui ka MTÜde vahel.
Sageli ei teata, et planeeringu algatamine ei anna veel kindlust, et planeering ka sellistel tingimustel või üldse kehtestatakse. Koolitusel räägitakse, kuidas edukalt teha koostööd KOViga, et detailplaneeringu menetlemine oleks konstruktiivne ning koostöö kõigi osapoolte vahel laabuks. Samuti käsitletakse detailplaneeringu kooskõlastamise ja kooskõlastamata jätmise temaatikat.
Teine küsimuste ring hõlmab detailplaneeringu kehtestamisega kaasnevaid õigusi- kohustusi. Tihtipeale arendajad võtavad endale EhS § 13 alusel kohustusi (taristu väljaehitamine), mida ei suudeta hiljem täita.
Koolituselt ei puudu ka kohtuvaidlusi puudutav osa – arutatakse planeerimismenetluse praktikas tekkinud probleeme.


Sihtrühm

Projekteerimis- ja ehitusettevõtete juhid ja töötajad, kes on seotud detailplaneeringute ja selle menetlemisega.  Mittetulundusühingud, kes osalevad või soovivad osaleda detailplaneeringutes. Samuti isikud, kes on seotud detailplaneeringutest tulenevate vaidluste lahendamisega.


Teemad

  • Eskiisi menetlemisel nõutavad dokumendid, koostöö KOV-ga eskiisi menetlemisel (Jaan Lindsaar);
  • Delegeerimislepingute sõlmimine ja kohustuste üleandmise ulatus (Jaan Lindsaar);
  • Detailplaneeringu kooskõlastamine ja kooskõlastamata jätmine ning koostöö naabrite ja kolmanda sektoriga (Jaan Lindsaar);
  • Koostöö avalikul väljapanekul vastuväiteid esitanud isikutega (Jaan Lindsaar);
  • Detailplaneeringu kehtestamisega kaasnevad kohustused ja õigused (Jaan Lindsaar);.
  • Mida saab planeerimise menetluse raames vaidlustada –ülevaade kohtupraktikast (Kelli Ristal);
  • Detailplaneeringutega kaasnevate kohustuste üleandmise lepinguid puudutav kohtupraktika (Kelli Ristal).

Aeg ja maht

3. november 2013 kell 10.00- 15.30
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal

NB! Parkimine Ahtri 3 Europark parklas, päev 2 €.


Koolitajad

Pildid / - Jaan Lindsaar mv

Jaan Lindsaar töötab Tallinna Linnakantseleis nõuete osakonnas juristina. Ta on varem neli aastat töötanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametis ametikohal, kus peamiseks tööülesanneteks oli detailplaneeringute erinevate etappides vastuvõetavate haldusaktide ettevalmistamine. Samuti hõlmas töö igapäevaselt menetlemisel tekkivate küsimuste lahendamist, lepingute sõlmimist ja suhtlemist kõigi menetlusosalistega. Praegune töö seisneb peamiselt kohtuvaidlustes seisukohtade kujundamises ja esindamises kohtus. Seega omab ta vahetut kogemust detailplaneeringute menetlemisel aga ka teadmisi pärast detailplaneeringu menetlemist üles kerkivatest õiguslikest ja praktilistest küsimustest.

 

Pildid / - Kelli Ristal mv

Kelli Ristal on advokaadibüroo Entsik & Partners vandeadvokaadi vanemabi. Ta tegeleb muuhulgas süvendatult haldusmenetluse ja halduskohtumenetluse valdkonnaga. Kelli on üle kümne aasta töötanud juristina Eesti suurimas kohalikus omavalitsuses ning tegelenud selle aja jooksul nii linnavolikogu kui ka linnavalitsuse õigusaktide koostamise ja ettevalmistamisega, kui ka vajadusel aktide kaitsmisega hilisemalt halduskohtus. Eeltoodust tulenevalt on Kellil aastatepikkune ulatuslik kogemustepagas haldusvaidlustes, kus ta on tänaseks esindanud nii haldusaktide andjaid kui ka nende adressaate.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidete ja aruteludega, vaidlustuste analüüsid.


Maksumus

Registreerides kuni 19. oktoobrini on soodushind 139 € + km inimese kohta, hilisematele registreerijatele tavahind 159 €  + 20% km.
 
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, kohvipause ja lõunat.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve, mille tasumist ootame Addenda OÜ arveldusarvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Elena Kirt
koolituskonsultant
+ 372 520 6347 | + 372 664 64 20
elena.kirt@addenda.ee
Riigihanked | Juhtimine, personaliarendus| Ehitusjuhtimine

 


Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.