Sisukord

RIIGIHANGETE VEEBITREFF 2022!

Jaga

Eeltutvustus

 

Tänavune riigihangete veebitreff toob Teieni hankemaailma aktuaalseimad teemad ja probleemseimad küsimused. Räägime riigihangete seaduse olulisematest muudatustest, üle ega ümber ei saa rahvusvahelistest sanktsioonidest seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas ning värskest kohtupraktikast. 
Iga teema kohta annavad koolitajad 50-minutilise ülevaate põletavatest küsimustest, millele järgnevad osalejate küsimused ja võimalik diskussioon. 

Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelkuulamine on võrdne trefil osalemise tasuga. Palume registreerumisel meid teavitada, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates meie e-akadeemiasse sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eesmärk

Riigihangete veebitrefi eesmärk on analüüsida ja arutleda põnevaid ja päevakajalisi hankeküsimusi!
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
  • teab riigihangete seaduse rakendamise probleemküsimusi ja oskab hangete läbiviimisel arvestada seaduselooja mõtet ja tahet
  • tunneb riigihangete reaalset praktikat hankija ja pakkuja poolt vaadatuna
  • oskab tõlgendada riigihangete praktikat ning väldib pikki ja kulukaid hankevaidlusi

Sihtrühm

Riigi- ja KOV vastutavad juhid, hankespetsialistid, juristid ning teised hankeid läbiviivate ettevõtete esindajad:

  • avalik- õiguslike insitutsioonide spetsialistid, kes puutuvad kokku riigihangete korraldamisega
  • aktiivsed pakkujad, nii tippjuhid kui ka spetsialistid
  • juristid, kes tegelevad hankealase nõustamise ja hankevaidluste lahendamisega
  • audiitorid, kes auditeerivad riigihangete valdkonnas
  • EL projektide koordinaatorid, kellel on vajadus hanke korras osta kaupu ja teenuseid
  • kõik, kes on antud teemadest huvitatud

Teemad

01.06.2022 jõustuvad riigihangete seaduse muudatused. Rahvusvaheliste sanktsioonide mõjust riigihankelepingutele

Pildid / - Evelin Karindi Kask

Evelin Karindi-Kask, rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik

Evelin Karindi-Kask keskendub 1. juunil 2022 jõustuvates Riigihangete seaduse muudatustes sellele, mida hankija peab pärast muudatuste seadusena jõustumist alustatavates riigihangetes riigihanke alusdokumentide koostamisel silmas pidama. Samuti käsitleb ta, millised erisused on raamlepingu sõlmimisel juba riigihanke algusfaasis, lähtuvalt Euroopa Kohtu lahendist C-23/20 Simonsen&Weel ning üle ega ümber ei saa rahvusvahelistest sanktsioonidest seoses Venemaa agressiooniga Ukrainas. Evelin Karindi-Kask räägib sellest, kuidas rakendada 9. aprillil 2022 jõustunud Euroopa Liidu Nõukogu määrust 2022/576, mis kehtestas sanktsioonid riigihankelepingute sõlmimisele.

Ärisaladus riigihangetes - aina kirjumaks läheb

Pildid / - Mart Parind 2019

Mart Parind, advokaadibüroo NOVE nõunik ning Euroopa õiguse, intellektuaalomandi ja spordiõiguse valdkondade juht

Alates kehtiva riigihangete seaduse jõustumisest 2017. aastal on üha suurem aur nii riigihangetes kui riigihankevaidlustes kulunud ärisaladusega seotud küsimustele. Ärisaladuse teema aktualiseerumine on praktikas tekitanud erisuguseid tehnilisi ja õiguslikke küsimusi, millest mõned peamised ettekandes kaardistatakse ja luubi alla võetakse. Lisaks tuleb ettekandes tutvustamisele ja analüüsimisele hiljutine Euroopa Kohtu lahend, millel on potentsiaali tuua kaasa suuri muudatusi selles, kuidas Eestis ärisaladust riigihangetes kaitstakse ning millised on ettevõtja võimalused enda ärisaladust kohtulikult kaitsta või konkurendi pakkumusdokumentidele kohtu abil ligi pääseda.

Millal on mitu hanget üks hange - summeerimise kohustusest

Pildid / - Erki Fels 2019

Erki Fels, vandeadvokaat ja advokaadibüroo PwC Legal riigihangete valdkonna juht

Samaliigilised ja samaks eesmärgiks soetatud asjad, teenused, ehitustööd on riigihangete seaduse mõistes üks riigihange. Mõnikord ei märkagi hankija, kuidas eelarveaasta jooksul tehtud soetused on eraldi võttes pisikesed, kuid summeerituna ületavad piirmäära. Tulemuseks võib olla hanketeate õigusvastane avaldamata jätmine. Erki Fels räägib, mida tähendab riigihanke kunstliku tükeldamise keeld, kuidas arvutatakse eeldatavat maksumust ja kuidas summeerimise kohustuse vastu mitte eksida.

Kohtupraktika arengud pakkumuses esineva vea parandamise lubatavusest

Pildid / - Diana Minumets

Diana Minumets, advokaadibüroo Lextal vandeadvokaat

Diana Minumetsa ettekanne räägib pakkumuses esinevate vigade parandamise lubatavusest pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva. Eelkõige võtab Diana Minumets vaatluse alla viimase aja kohtupraktika, millest on võrreldes varasemaga selgelt välja joonistumas paindlikum lähenemine pakkumuse selgitamise ja täiendamise lubatud piiridest.

Läbirääkimistest enne ja pärast hankelepingu sõlmimist

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa, advokaadibüroo Laarmaa partner ja vandeadvokaat

Oma ettekandes käsitleb Kristina Laarmaa mõningaid läbirääkimistega seotud probleemküsimusi nii läbirääkimistega menetlustes enne hankelepingu sõlmimist kui ka lepingu muutmisega seotud läbirääkimisi pärast hankelepingu sõlmimist. Ka nendes küsimustes jõustuvad muudatused, mis hakkavad kehtima 1. juunil 2022. 

Konkreetsete vastuste ettekanne

Pildid / - Mario Sõrm, 2020

Mario Sõrm, advokaadibüroo Sorainen advokaat

"Riigihanked on serious business" tõdeb advokaat Mario Sõrm. Võib-olla just seetõttu on selles vallas jõuliselt kasvanud nõudlus koolitusteks, milles antakse konkreetseid vastuseid. Oma ettekandes keskendub Mario Sõrm riigihankevaidlustes- ja praktikas tõusetunud elulistele küsimustele, millele on juhtumisi ka konkreetsed vastused olemas. Seega otsime vastuseid küsimustele nagu: Mis on supp? Mitu erinevat salatit saab koostada 18-st koostisosast? Mis juhtub kui tegemist on tiheda lumesajuga? Kas täiesti keskpärast asja tohib hankida? Kas „hindamistabeliga lõbutsemine“ on ebakohane eelis? Kuidas teha protsentarvutust? Mis juhtub, kui hankija otsuse vaidlustamisviide on eksitav ja sind esindab advokaat? Mida tähendab tööpinna suurus 400 X 900 mm? Mis juhtub kui kohtuvad kaunid kunstid ja vaidlustusmenetlus?

 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Veebitreff toimub 25. mail 2022 kell 10.00-16.30

10.00-10.50       01.06.2022 jõustuvad riigihangete seaduse muudatused. Rahvusvaheliste sanktsioonide mõjust riigihankelepingutele. Evelin Karindi-Kask

11.00-11.50       Ärisaladus riigihangetes – aina kirjumaks läheb. Mart Parind

12.00-12.30       lõunapaus

12.30-13.20       Millal on mitu hanget üks hange – summeerimise kohustusest. Erki Fels

13.30-14.20       Kohtupraktika arengud pakkumuses esineva vea parandamise lubatavusest. Diana Minumets

14.20-14.45       kohvipaus

14.45- 15.35      Läbirääkimistest enne ja pärast hankelepingu sõlmimist. Kristina Laarmaa

15.45-16.30       Konkreetsete vastuste ettekanne. Mario Sõrm


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Meetodid

Iga teema kohta annavad koolitajad 50-minutilise ülevaate, mille ajal saavad osalejad esitatada omapoolseid küsimusi nii suuliselt kui ka kirjalikult. 


Maksumus

 
Registreerumisel 30. aprillist kuni 18. maini on 229 € +km (274, 80 €) ning hilisematele registreerujatele 279 € +km (334,80  €). 
Teil on võimalus osta 30-päevane trefi täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).
 
Soovi korral saate soetada ja osaleda ka veebitrefi raames toimuvatel üksikutel ettekannetel. Osalemine ühel ettekandel maksab 69 € + km (82,80 €). Palume registreerumisel lisainfo lahtrisse kirjutada Teie poolt soovitud ettekande pealkiri või eesineja nimi.
NB! Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne trefil osalemise tasuga. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse, kui soovite koolituse järelvaatamist. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Trefil osalemist, elektroonilisi õppematerjale ning tõendit koolituse läbimise kohta.

NB! Kõik, kes on tellinud ettekandel osalemise, kuid seda reaalajas ei jälgi, saadame trefi toimumise järgselt soovitud ettekande salvestise. Salvestis on järelvaadatav 30 päeva jooksul peale vastava meili saatmist Addenda OÜ poolt. 


Tasumine

Trefile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Trefist loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne konverentsi toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% konverentsi maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Riigihangete seaduse muudatused 2022

Seekordne blogipostitus pärineb meie armastatud koolitajatelt Riigihanke blogist Etapiviisiline elu. Postituse autoriks on advokaat Mario Sõrm.  Riigikogu võttis eile vastu riigihangete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Kokku nähakse valdavalt riigihangete seaduses ette peaaegu 300 muudatust, mis on küll arvuliselt muljetavaldav, kuid drastilisi muutusi kaasa ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.