Sisukord

Riigihankeleping ja selle muutmine

Jaga

Eeltutvustus

Millised on hankelepingu tunnused?
Kas ja mille poolest erineb hankeleping niiöelda „tavalisest“ lepingust?
Millised on hankelepingu muutmise võimalused?

Riigihangete seadus lubab hankijal sõlmitud hankelepingut muuta juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine. Kuidas seda sätet rakendada?
Koolituse käigus antakse põhjalik ülevaade, millised on hankija jaoks hankelepingu sisustamise ja muutmise vabaduse piirid.


Sihtrühm

Riigi- ja kohalike omavalitsuse riigihankespetsialistid, juristid.


Teemad

  • Hankelepingu mõiste ja tunnused;
  • Hankelepingu kohustuslikud nõuded – kas hankeleping erineb „tavalisest“ lepingust;
  • Hankedokumentide ja hankelepingu seos – kuidas varasemad eksimused mõjutavad lepingut;
  • Raamlepingud ja lahtised lepingutingimused;
  • Hankelepingu muutmise võimalused;
  • Hankelepingu muutmise keeld ja mida peab keelust tulenevalt lepingu koostamisel silmas pidama;
  • Hankelepingu tühisuse alused;
  • Hankelepingu tühisuse tuvastamine ja muud vaidlused.

Aeg ja maht

04.detsember 2013, kell 10.00 – 13.15.
(4 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)

Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal
NB! Parkimine Ahtri 3 Europark parklas, päev 2 €.


Koolitajad

Pildid / - Veiko_Vaske

Veiko Vaske on Advokaadibüroo SORAINEN advokaat. Ta on töötanud õiguse valdkonnas 2002. aastast. Veiko on tegutsenud riigihangete alal 2003. aastast ja on üks Eesti juhtivaid riigihangete õiguse eksperte.
Aastatel 2003-2007 töötas Veiko Rahandusministeeriumis, kus tegeles peamiselt Eesti riigihangete õiguse ja poliitika kujundamisega. Ta on 2007. aastal jõustunud riigihangete seaduse eelnõu põhiautor ning on osalenud mitmete teiste majandusõiguse valdkonna õigusaktide väljatöötamisel ja menetlemisel. Eesti riigi esindajana osales Veiko ka Euroopa Liidu otsustusprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsemeetmete direktiivide koostamisel. Hiljem on ta olnud riigihangete seaduse muutmise ekspertkomisjoni liige.

Vahetult enne SORAINENi meeskonnaga liitumist oli Veiko viis aastat Riigihangete Vaidlustuskomisjoni esimese koosseisu liige, lahendades selle aja jooksul üle 200 hankevaidlustuse ja kahju hüvitamise taotluse. Samuti on ta korduvalt edukalt esindanud riiki halduskohtumenetluses vaidlustuskomisjoni otsuste peale esitatud kaebuste menetlemisel. Seoses riigihankevaidlustega on Veikol ka maksuõiguse, keskkonnaõiguse, ehitusõiguse ja mitmete teiste avaliku õiguse valdkondade rakendamise laialdased kogemused.

Veiko on tunnustatud esineja seminaridel ja koolitustel ning on muu hulgas osalenud kohtunike ja advokaatide täiendusõppeprogrammides ning paljude riigiasutuste ja ettevõtjate koolitamises. Lisaks õpetab ta riigihangete õigust Tallinna Majanduskoolis. Ta on avaldanud riigihanketeemalisi artikleid ajakirjanduses ning on tunnustatud Taylor & Francis gruppi kuuluva kirjastuse poolt väljaantud rahvusvahelise riigihangete käsiraamatu ning Rahandusministeeriumi poolt koostatud riigihangete juhise üks kaasautoritest.


Meetodid

Loeng, diskussioon, arutelu.


Maksumus

Registreerides kuni 20.novembrini on soodushind 129 € + km inimese kohta, hilisematele registreerijatele tavahind 149 €  + 20% km.
 
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjali, kohvipause.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve, mille tasumist ootame Addenda OÜ arveldusarvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Elena Kirt
koolituskonsultant
+ 372 520 6347 | + 372 664 64 20
elena.kirt@addenda.ee
Riigihanked | Juhtimine, personaliarendus


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.