Sisukord

Sisekoolitus - Isikutüüpidel põhinev meeskonnatreening

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Koolituse aluseks on Carl Jungi isiksusetüüpide teooria ning selle edasiarendused. Jungi isiksusetüüpide mudeli järgi esineb inimeste hulgas 16 geneetiliselt kindlaks määratud isiksusetüüpi, kellest igal on oma tugevused ja nõrkused. Meeskonna arendamise seisukohast on oluline, et nimetatud 16. tüübi vaheliste suhete dünaamikat on võimalik ennustada, kirjeldada ja kujundada. Nende parem tundmine võimaldab meeskonna liikmetel eraldi ning meeskonnal tervikuna analüüsida oma tugevusi ja nõrkusi ning nendega enesearendamisel arvestada.

Antud koolituse tulemusena õpivad meeskonnaliikmed paremini tundma enda isiksuseomadusi ning enda ja teiste liikmete vaheliste suhete põhistruktuuri. Selle tulemusena oskavad osalejad rakendada tõhusamalt nendega hästi klappivate kaastöötajate abi ja koostööd, ning vähendada stressi nendega vähem sobivate kaastöötajatega suhtlemisel.


Teemad

Isiksuse olemus, isiksuseteooriad;

  • Grupi sotsiaalpsühholoogilised aspektid;
  • C.G. Jungi isiksusetüüpide teooria ja selle edasiarendused;
  • Isiksusetüüpide vaheliste suhete struktuuri põhijooned;
  • Isiklike tugevuste ja nõrkuste analüüs;
  • Kaastöötajate tugevuste leidmine ja rakendamine;
  • Meeskonna suhtlemisstruktuuri analüüs;
  • Suhtlusstressi vähendamise võimalused ja meetodid;

“Edasiseks eluks” saavad osalejad iga meeskonna liikme kohta suhtlemise meelespea, mis on lihtne, ning jääb kergesti meelde. Võimalik on kavandada jätkukoolitusi, mis on üles ehitatud teistele isiksuseteooriatele ning meeskonnatöö raamistikele.


Aeg ja maht

Koolituse kestuseks on 2 päeva, millele eelnevalt viiakse iga osalejaga läbi 20-30
minutiline intervjuu.


Koolitajad

Egert Valmra

Egert on tunnustatud muudatuste juhtimise konsultant ja koolitaja strateegilise juhtimise, organisatsioonikultuuri muutmise ja meeskondade arendamise valdkonnas. Egerti suuremate klientide hulka kuuluvad Elion, Tele2, Eesti Post, Rang-Sells, Viru Keemia Grupp, Medicum ja teised.

Egertil on üle tosina aasta kogemusi õppejõu, konsultandi ja koolitajana. Selle perioodi jookusul on ta õpetanud või teinud koostööd mitme tuhande inimesega. Tema mõtteviisi iseloomustab kõige paremini lause „ei ole midagi praktilisemat kui hea teooria.“ See tähendab, et Egert on pühendunud parimate teooriate praktikasse tõlgendamisele viisil, mis annab juhtidele värskeid ideid ning viib reaalsete muutusteni ettevõttes.


Meetodid

Koolituse põhielemendiks on videotreeningud ja ülesannete lahendamine gruppides, mis on konstrueeritud just sedaviisi, et võimalikult hästi tuleksid esile nii parimad koostööalased lahendused kui negatiivsed aspektid ja väljakutsed.
Iga koolitus konstrueeritakse vastavalt meeskonna spetsiifikale sõltuvalt sellest, milline on selle isiksusetüüpide kompositsioon.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupisuurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.