Sisukord

Sisekoolitus - Kõne ja avalik esinemine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Hea kõne ei ole sisutiheda teksti mahalugemine. See on mitmete pisiasjade tundmine ja oskuslik kasutamine. Heaks kõnelejaks ning esinejaks on võimalik õppida. Tuleb tunda üldisi mängureegleid ning lisada sinna juurde oma loomulik sarm ja isikupära!


Eesmärk

Koolituse eesmärk on pakkuda nippe hea kõne koostamiseks ning selle ettekandmiseks atraktiivsel ja köitval viisil.

Koolituse läbinu teab, mis on vajalik, et ennast teistele arusaadavaks teha. Milliseid nippe on võimalik kasutada suhtlemisel ja kui palju on vaja teha enesega tööd, et saavutada head taset.


Teemad

Näited nippidest, mis saavad selgeks:
Pilkkontakt – kuidas ja millal luua silmside; kuidas jätta mulje, et vestleja jutt on huvitav ja kuidas kuulajat paeluda.
„Näokeel“ – nägu reedab vestluspartneri - kuidas kontrollida enda miimikat ja kuidas lugeda teise inimese tegelikke mõtteid.
Kehapoosid – kuidas tekitada kuulajas huvi, mõjutada tema otsust ja tuju. Milliseid žeste kasutada ja kuidas elavdada kuulaja tähelepanu.
Käesurumine ja puudutused – kuidas annate Teie terekätt, kas keegi on kunagi ütelnud otse, mida sellest arvatakse. Kuidas kasutada otsekontakti vestluspartneriga vajaliku mulje tekitamiseks.
Punastamine ja higistamine esinemisel – mida ette võtta?
Paus – kuidas peletada kuulajates igavust, äratada huvi ja olulist rõhutada.
Akustilised mõjutusvahendid – muutes kõne kiirust ja hääletooni on võimalik kuulajaid meelitada, ärritada, panna hoolega kuulama või hajutada tähelepanu.

Näited tööst, mis tehakse:
Häälikute kõla – vilistav „S“ teeb kuulaja kõrvadele haiget, õigesti põrisev „R“ teeb kõne kõla kauniks.
Vaikselt mõtlemine – häälitsemine mõtlemise ajal on liiast, keskenduge mõtetele vaikides.
Kaovad „mmm...“, „eee...“ ja parasiitsõnad.
Hingamise korrigeerimine – keegi ei saa ainustki sõna öelda välja hingamata. Kui aga hingata õigesti, saab öelda pikki ja kuuldavaid lauseid. Õige hingamine annab häälele jõu.
Tekstide lugemine – harjutatakse luule ja proosa lugemist. Sõna ja lause rõhk annavad kõnele värvi.
Enese kuulamine – kuidas ise oma vigu kuulda ja areneda pärast kursuse lõppu.
Ühe ja sama teksti lugemine erinevate alltekstidega – kuidas edastada infot „läbi lillede.“
Suhtlusdistants - milline on sobiv vahemaa suhtlejate vahel.


Meetodid

Interaktiivne loeng, individuaalne - ja grupitöö, praktilised harjutused.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupisuurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Ehitisregistri andmete korrastamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) § 26 lg 1 järgi korrastatakse hiljemalt 01. jaanuariks 2020. a ehitisregistri andmed. Selle raames on erinevad kohalikud omavalitsused palunud ehitiste omanikel kontrollida ehitisregistri andmeid. Ehitiste omanikud saavad Ehitisregistri vahendusel veenduda, et kõik nende kinnistul asuvad või sinna ehitatud hooned ja rajatised on kantud ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.