Sisukord

Sisekoolitus - Kulusäästlik juhtimine - LEAN juhtimine

Jaga

Eeltutvustus

Koolitusprogramm baseerub Lean juhtimissüsteemil!

Lean juhtimine - eesti keeles timmitud juhtimine on maailmas tuntud juhtimisfilosoofia, mille märksõnadeks on väärtust loov ettevõte, kvaliteet, konkurentsivõime kasvatamine, jätkusuutlik ning pidevalt arenev ettevõte.

Lean juhtimise koolitus on Eestis esimene pikaajaline juhtimise täiendõppe programm, mis põhineb Lean juhtimise filosoofial ning kasulikkusel Eesti ettevõtetele. Lean juhtimise akadeemia on mõeldud ettevõtetele, kes peavad oluliseks ettevõtte püüdlust täiuslikkuse poole, soovivad kasvatada kasumit ning tõsta konkurentsivõimet. Lean juhtimise filosoofial põhinev pidev parendamise süsteem aitab ettevõttel saavutada oodatud tulemusi resurrsidega, mis on ettevõttes olemas, kuid mida pole kas avastatud või kasutatakse ebaefektiivselt. Lean akadeemia lõpetanutel on olemas kõik eeldused, et juurutada edukalt ettevõttes jätkuva parendamise süsteemi ning rakendada Lean juhtimise mõttelaadi.

Lean juhtimise üks peamiseid märksõnu ja missioone on jaapani keelne sõna ’kaizen’ mis tähendab pidevat arengut ning püüdu täiuslikkuse poole. Seda rakendas maailmas esmakordselt autotööstuse ettevõte Toyota, kellest sai tänu Lean juhtimise filosoofia rakendamisele juhtivaim autotööstus maailmas. Lean  on praegusel hetkel maailmas juhtivaim juhtimisfilosoofia, mida kasutatakse edukalt ning tulemuslikult nii tootmis- kui ka teenindussektoris. Lean juhtimise filosoofia rakendamine on abinõu ettevõtte ekspordivõimekuse kasvule ning toodete ja teenuste lisandväärtuste leidmisel.
 
Miks on Lean juhtimise filosoofia nii edukas?

  • Optimeerib ja rakendab maksimaalselt ettevõtte inimressursi ettevõtte arengus.
  • Tõhustab tootmise protsesse ning vähendab tootmiseks mittevajaminevaid ressursse.
  • Vähendab vajadust tarbetute rahaliste investeeringuteks. Ressursid on olemas ettevõttes endas.
  • Vähendab tootmiseks ja/või teenindamiseks kuluvat aega.
  • Vähendab defektiga tooteid ja tõstab ettevõtte usaldust ja kvaliteeti klientide jaoks.


Lean juhtimise meetodite rakendamisel on uurimuste põhjal juba esimesel aastal saavutatud tulemused 15% rohkem tootlikkust, 50% vähem toodete defekte ja 25% vähem ületootmist.


Eesmärk

tutvustada osalejatele LEAN juhtimissüsteemi põhimõtteid.

pakkuda praktiliste näidete varal võtteid LEAN juhtimissüsteemi juurutamiseks ja rakendamiseks oma ettevõttes.

Käesolev koolituse tulemusena saab osaleja täieliku ülevaate, kuidas leida üles ettevõtte väärtus ning luua oma toodetele või teenustele lisandväärtust. Läbi praktiliste ülesannete leitakse üles ettevõtte ressursse raiskavad tegurid.


Teemad

I osa Lean põhimõtted-  Lean ettevõtte simulatsioon; 5s Ja visuaalne juhtimine
Tutvustame Lean juhtimise põhiolemust läbi praktilise tootmisettevõtte simulatsiooni. Selgitame, kuidas leida üles ja kaardistada peamised ressursside raiskajad, mis ei tooda ettevõttele lisandväärtust. Selgitame, missugused on esimesed etapid raiskajate eemaldamiseks, kuidas organiseerida ressursside juhtimist ning millised on olulised mõõdikud olukorra kaardistamiseks ettevõtte juhtkonnale ja töötajatele.

Kord vähendab raiskamist, lihtsustab juhtimist ning toetab ohutust. Tutvustame visuaalse juhtimise tööriistu ning selgitame, kuidas siduda tulemusmõõdikuid visuaalse juhtimise meetodiga. Visuaalne juhtimise meetod on üks tuntumaid esimesi kasutuselevõetavaid tõhusamaid vahendeid Lean ettevõttes, mis aitab saavutada efektiivselt distsipliini ning tagada ohutust. 5S töökorraldus on lihtne ja tõhus vahend esmaste raiskajate eemaldamiseks.

II osa Tõhususe juhtimine, OEE, kiired üleminekud
Ootamatu takistus või tellimuse muutus vajab kiiret reaktsiooni ning muutuste juhtimist. Masinate ümberseadistamise kiirus mõjutab otseselt toote valmimise tähtaega, mis on kliendile väärtus. Keskendume, kuidas leida lahendusi masinate ja inimressursi efektiivsuse tõhustamisele, kuidas korraldada kiireid üleminekuid ning reageerida muutustele. Kuidas ennetada ootamatuid lisainvesteeringuid ning säilitada ressursside töövõime

Väärtusvoo kaardistamine ja protsesside analüüs, protsessivoogude tõhustamine ja juhtimine
Keskendume väärtusele ning selle loomisele. Selgitame, mis on protsessiväärtus ning kuidas seda mõõta. Tutvustame, kuidas luua kliendile olulist lisandväärtust ning kuidas rakendada seda kogu tootmise- või teenindamise protsessi. Selgitame, missuguseid meetodeid ning tööriistu kasutada väärtuse juhtimisel Lean ettevõttes ja saavutada seeläbi klientide poolehoid ning usaldus.

III osa Lean juhtimise üks põhimõtetest on pidev areng.                                                                                
Protsesside pidev tõhustamine aitab leida uusi lahendusi väärtust loovateks tegevusteks.Ristfunktsionaalsed meeskonnad on ettevõtte sisemine väärtus, mis kindlustab jätkuva protsessivoo ning tõstab meeskonna pädevust. Tutvustame, kuidas luua ristfunktsionaalseid meeskondi, milleks on see vajalik ja kuidas see seostub ettevõtte kasumlikkusega. Tutvustame meetodeid, mis on abiks protsesside suutlikkuse parendamisele.

IV osa Tootmisettevõtte külastamine. Praktika
Tootmisettevõte külastuse eesmärk on läbi reaalse praktika käia läbi kõik etapid ja analüüsida ja kaardistada hetkeolukord, seejärel reaalse näite abil leida parendamiseks uusi lahendusi vastavalt õpitule.

V osa Pidev parendamine - jätkuva parendamise süsteemi säilitamine ja arendamine, pideva parendamise kultuuri juhtimine
Juhtimise säilitamine on väljakutse igale meeskonnale. Esimene visuaalse juhtimise etapp loob korra ning loob tingimused distsipliini säilitamiseks. Visuaalse juhtimise arendamine ettevõttes loob eeldused täpsemate väärtusahela mõõdikute loomiseks ning tulemuste juhtimiseks. Keskendume, kuidas rakendada, säilitada ja arendada visuaalset juhtimist, kui tulemusele orienteeritud juhtimist ettevõttes. Tutvustame meetodeid, kuidas arendada ja tõhustada 5S meetodit ja rakendada mõõdikuid, tõlgendada eesmärke erinevatele juhtimistasanditele ning protsessidele.

 

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Koolitajad

Pildid / - Jari_Kukkonen

Jari Kukkonen - Vitalonga OÜ juhtimiskonsultant ja koolitaja
Jari Kukkonen on juhtinud pikaajaliselt rahvusvahelist konsultatsioonifirmat, tal on 22 aastat rahvusvahelist kogemust juhtimiskonsultatsioonide vallas: Lean, kuluefektiivsus, kvaliteet, strateegiad, eestvedamine.  MBA - Süsteemi insener. Jari on tegelenud nii Eesti kui ka rahvusvaheliste ettevõtete motivatsioonisüsteemide süsteemide ja strateegia loomise ja juurutamisega, lisaks tulemusjuhtimise mõõtesüsteemide tulemusliku rakendamisega. Jari Kukkonen on kvaliteedijuhtimise spetsialist ning osalenud ka rahvusvaheliste kvaliteedijuhtimise hindamise žüriis, esinenud avalikel konverentsidel nii Eestis kui ka välismaal, viinud läbi nii avatud- kui ka ettevõtete ja organisatsioonide siseseid koolitusi. Jari on litsentseeritud ISO siseaudiitorite koolitaja ning siseauditi läbiviija, Eesti ainus 20 võtme (20 Keys) litsentsi omav kvaliteedijuhtimise konsultant. Jari on aidanud juurutada arvukalt kvaliteedijuhtimissüsteeme nii kohalikes eraettevõtetes omavalitsustes kui ka sihtasutustes. Jari on olnud mitmel korral nii Eesti kui ka Euroopa ettevõtete kvaliteediauhinna hindajate komisjonis. Jari on alates 2010 oktoober Lean juhtimise akadeemia juhtivkoolitaja.


Meetodid

Koolitusel kasutatakse Lean juhtimise simulatsioone, grupitöid, analüüse, case-study-t. Kogu õppekava jooksul sooritavad osalejad kodutöid, mis aitavad paremini mõista ning rakendada Lean juhtimise meetodeid.

Lean juhtimise koolitusprogramm on praktilise suunitlusega ehk annab teadmised ja oskused kuidas saavutada tulemusi reaalselt. Programmis läbitavad teemad on seotud eluliste näidetega nii Eestist kui ka maailmast. Programmi läbimisel on osalejad suutelised juurutama edukalt Lean juhtimise meetodeid oma ettevõttes. Programmi käigus sooritatakse kodutööd oma ettevõtte põhiselt, mis aitab paremini üles leida oma ettevõtte väärtused.

Planeeri, katseta, analüüsi ja tegutse! Lean juhtimise süsteem ei ole alguse ja lõpuga. Lean juhtimine tähendab pidevat arengut, järjekindlat tulemuste mõõtmist ning protsesside tõhustamist. Iga klient on erineva sooviga ning ettevõtte suutlikkus täita kliendi tellimus vastavalt tema soovile loob soodsad tingimused ettevõtte töökorralduse parendamiseks. Tutvustame erinevaid meetodeid, kuidas teostada pidevat enese- protsesside tulemuslikkuse hindamist, viia läbi võrdlusuuringuid ning säilitada ettevõttes Lean juhtimise põhiprintsiipe.


Lisainfo

Koolituse standardmaht on 5 päeva, kuid koolituskava kohandatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupisuurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Tellija maksejõuetusriski haldamine – ettemaks ja maksetähtajad

Ebastabiilne majanduslik olukord toob kaasa suurenenud riskid ka ehitussektoriks. Praegusest majandusseisust ei jää puutumata keegi. Paaris järgmises blogipostituses uurime tööriistu, mida saaks kasutada tellija maksejõuetusriski haldamiseks. Siinjuures tuleb meeles pidada, et tellijateks ei ole töövõtulepingu kontekstis mitte üksnes ehituse peatöövõtjad, vaid ka ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.