Sisukord

Sisekoolitus - Organisatsioonikultuur ja selle muutmine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Eesti juhtimismaastikul on peetud organisatsioonikultuuri kujundamist oluliseks juhtimise töövahendiks üle 10 aasta. Samas on sellega ringi käidud lihtlabaste meetoditega viisil, mis on pigem töötajaid juhtkonnast võõrandanud kui neid positiivselt mõjutanud.

Organisatsioonikultuuri kujundamisel on kõige olulisem selle seotus ettevõtte ärimudeli kriitiliste eduteguritega. Kuna kultuuri mõjutamine on ressursimahukas tegevus, siis selle jõupingutused peavad olema suunatud kõige olulisematesse valdkondadesse. Samaaegselt tuleb silmas pidada, et kõike ei õnnestu muuta ning et tihti on targem muuta ärimudelit kultuuri järgi kui vastupidi.


Eesmärk

Käesoleva koolituse eesmärk on anda juhtide käsutusse kultuuri mõjutusvahendid, mis võimaldavad suunata ettevõtte kultuuri tulemuslikult ning vähese riskiga. Kultuuri keskmes on seda edasi kandvad sümbolid, rituaalid, jutustused ja isegi olulisemad aspektid sõnakasutusest. Nimetatud aspektidest lähtuvalt analüüsitakse koolituse käigus ettevõtte kultuuri ning peale tugevate ja nõrgemate külgede tuvastamistvalmib koolituse tulemusel kavand organisatsiooni kultuuri positiivseks mõjutamiseks. Võimalike meetodite valik ulatub juhtkonna käitumuslikest aspektidest meediakampaania korraldamiseni ja palgapoliitika arendamiseni.

Täiendavad koolituse eesmärgid ning õpiväljundid sõnatatakse koostöös koolituse Tellijaga. 


Teemad

  • Kultuuritasandid normidest baasväärtusteni – teoreetilised käsitlused.
  • Ettevõtte käitumisnormide kaardistamine ja analüüs.
  • Väärtuste ja baasväärtuste identifitseerimine ja analüüs.
  • Organisatsiooni diskursuse, rituaalide ja sümbolite analüüs.
  • Diskursuse muutmine kultuuri mõjutamiseks.
  • Rituaalide kasutamine kultuuri kujundamisel.
  • Sümbolite kujundamine kultuuri muutmisel.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Antud koolituse kestuseks on 2 päeva, millele eelnevad ettevalmistavad intervjuud.

Koolituskava kohandatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.


Toimumiskoht

Kokkuleppel tellijaga - kas tellija või pakkuja organiseeritud ruumides.


Koolitajad

Egert Valmra
Egert on tunnustatud muudatuste juhtimise konsultant ja koolitaja strateegilise juhtimise, organisatsioonikultuuri muutmise ja meeskondade arendamise valdkonnas. Egerti suuremate klientide hulka kuuluvad Elion, Tele2, Eesti Post, Rang-Sells, Viru Keemia Grupp, Medicum ja teised.

Egertil on üle tosina aasta kogemusi õppejõu, konsultandi ja koolitajana. Selle perioodi jookusul on ta õpetanud või teinud koostööd mitme tuhande inimesega. Tema mõtteviisi iseloomustab kõige paremini lause „ei ole midagi praktilisemat kui hea teooria.“ See tähendab, et Egert on pühendunud parimate teooriate praktikasse tõlgendamisele viisil, mis annab juhtidele värskeid ideid ning viib reaalsete muutusteni ettevõttes.


Maksumus

Küsige hinnapakkumist!


Lisainfo

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.