Sisukord

24/7 Veebiseminar - Töötasu, sundpuhkused, koondamine ja töösuhte muud olulised aspektid eriolukorras

Jaga

 

Pildid / - 24_7

24/7 tähendab, et Teil on võimalus kuulata/vaadata varem salvestatud veebiseminari täpselt siis, kui Teile see sobib!
Tegemist on seminaridega, kus on välja toodud antud teemal kõige olulisem. Peale registreerimist saadame Teile arve ning kinnituskirja, kust leiate ligipääsu veebiseminari keskkonda. Materjalid saate alla laadida ning seminari salvestust kuulata/vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.


Eeltutvustus

Ka eriolukorras on valdkondi, kus töötajad jätkavad oma tööd tavapärastes tingimustes, nt töö ehitusplatsidel, kaubanduses, tootmistsehhides, põllumajanduses jne. Kuidas korraldada tööd neis valdkondades? Mida teha, kui kolleegil tuvastatakse COVID-19 viiruse kahtlus või viirus? Kuidas jätkub töösuhe välismaalasest töötajatega? Kuidas korrektselt rakendada rahvasuus tuntud sundpuhkust või korraldada puhkuste katkestamisi? Mida teha, kui ollakse seisus, kus tööleping töövõtjaga tuleb lõpetada. Alates 6. aprillist võtab Töötukassa vastu töötasu hüvitise taotlusi. Missugused on selle saamise kriteeriumid ja taotlemise kord ning riskid?


Eesmärk

Veebiseminari eesmärk on anda ettevõtte omanikele, tegev- ja personalijuhtidele ning raamatupidajatele teadmisi TLS § 35 (töötasu maksmine töö mitteandmisel) ja § 37 (töötasu vähendamine) rakendamise kohta. Samuti räägime Töötukassa töötasu hüvitamise kriteeriumidest ning korrast. 


Sihtrühm

Tööandjad ning tööandja esindajad, personalijuhid ning personaliarvestuse pidajad, raamatupidajad ja teised palga ja väljamaksete eest vastutavad isikud.


Teemad

Jaanika Reilik-Bakhoff käsitleb veebiseminaril järgmisi teemasid:

1. Milliseid erisusi tekitab eriolukord töösuhetes? 
1.1. Välismaalasest töötajate õigustest Eestis eriolukorra ajal;
1.2. Tööandja õigused ja kohustused töökorralduses COVID-19 leviku tõkestamisel;
1.3. Mida teha, kui kolleegil tuvastatakse COVID-19? Teavitamine ja töö ümberkorraldused;
 
2. Milliseid lepinguid sõlmida nö kriisist tuleneva ajutise tööjõuga?
2.1. Tähtajaline vs tähtajatu tööleping;
2.2. Katseaja kohaldamine;
2.3. Tööleping vs võlaõiguslikud lepingud.
 
3. Kuidas käituda erinevate töötakistuste olukorras (TLS §-d 35, 36, 37 ja 38), mida need olukorrad tähendavad ning kuidas arvestada töötasu erinevate tasustamissüsteemide korral.
3.1. Summeeritud tööaeg (sh ala- ja ületunnid);
3.2. Tunnitasu;
3.3. Täis tööaeg vs osaline tööaeg;
3.4. Põhipalk + tulemustasu.
 
4. Millised võimalused on kasutada Töötukassa töötasu hüvitist ettevõtetel, kel töö jätkub? 
 
5. Puhkused, sh nö sundpuhkus ja puhkuse ennetähtaegne lõpetamine (nt kiired muudatused töökorralduses või kui ühel vahetusel tuvastatakse COVID-19). 
 
6. Töölepingute lõpetamise (sh koondamise) põhilised reeglid. 

Veebiseminari täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on veebiseminaril osalemine täies mahus ning veebiseminari arve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebiseminari läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda veebiseminaride keskkonnas seminarid.addenda.ee
(2 akadeemilist tundi)


Koolitajad

 

Pildid / - Jaanika Reilik Bakhoff

JAANIKA REILIK-BAKHOFF, ADVOKADIBÜROO LMP ADVOKAAT

Jaanika tegeleb igapäevaselt õiguslike probleemide lahendamisega tööõiguse ja lepinguväliste võlasuhete valdkondades.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Seminari hind on 79 € + km (94,80 €).

24/7 veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja Addenda OÜ koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite. Veebiseminaride keskkonna kasutustingimustega saate tutvuda siin.
Veebiseminaride keskkond on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on veebiseminari vaatamine 59 € + km ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Maksumus sisaldab

Elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Kinnituskirjast leiate ligipääsu veebiseminaride keskkonda, kus saate alla laadida materjali ja vaadata/kuulata seminari ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite.
Veebiseminaride keskkond on personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatav kolmandatele isikutele.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
+372 670 6606

addenda@addenda.ee
 

Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.