Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud ja praktilised küsimused. 3,6 TP

Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Praktikas on seoses tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmetega tekkinud mitmeid küsimusi. Näiteks, milliseid dokumente ning lubasid on vaja elektriliini või tuuliku rajamiseks ja kasutusele võtmiseks. Samuti on esinenud vaidlusi tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete omandi küsimuses. Näiteks on vaieldud selle üle, kellele kuulub ehitises olev soojussõlm või kinnistul asuv torustik ning kas see on ehitise oluline osa või hoopis päraldis. Veel on olnud ebaselgus selles, millistest õigusaktidest tuleb konkreetse rajatise või seadme puhul mingis olukorras lähtuda. Näiteks elektripaigaldisega seotud küsimusi reguleerib nii seadme ohutuse seadus kui ka ehitusseadustik. Seega võib tekkida küsimus, millises osas kuulub kohaldamisele üks või teine seadus. Koolituse eesmärk ongi selgitada tehnovõrkude- ja rajatiste ning tehnoseadmete mõisteid, erisusi ja nende rajamise ja paigaldamise ning kasutusse võtmise aluseid.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Koolituse käigus antakse ülevaade tehnovõrke ja -rajatisi ning tehnoseadmeid (tehnosüsteeme) reguleerivatest õigusaktidest. Muu hulgas käsitletakse nende rajamise/paigaldamise, omandi ja kasutusele võtmise küsimusi. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab tehnovõrke ja -rajatisi ning tehnoseadmeid (tehnosüsteeme) reguleerivatest õigusaktidest
  • teab tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete rajamise/paigaldamise, omandi ja kasutusele võtmise küsimusi
  • tunneb kohtupraktikat

Sihtrühm

Ehitajad, arendajad, ja projekteerijad, kes puutuvad oma töös kokku tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega.


Teemad

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete (tehnosüsteemide) eristamine, mõisted ning seosed ehitisega
  • õiguslik staatus, omandi küsimused
  • tehnovõrgu ja -rajatise rajamise alus ja ehitamisega seotud küsimused, kaitsevööndid
  • tehnoseadmete paigaldamine ehitisse ja sellega seotud õiguslikud küsimused
  • tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete kasutusele võtmise alused
  • tööde dokumenteerimine

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 30. märtsil 2021 kell 11.00–15.00.
(5 akadeemilist tundi)

Koolituspäeva ajakava:
11.00–12.45 koolitus
12.45–13.00 paus
13.00–15.00 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

 

Pildid / - Martina Proosa

Martina Proosa, AS Merko Ehitus Eesti jurist

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes. 


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidetega.


Maksumus

Registreerides kuni 24. märtsini 2021 kehtib soodushind 159 € + km (190,80 €), hiljem tavahind 179 € + km (214,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust  koolituse salvestise 30 päevast vaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 4 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+372 520 6347
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.