Sisukord

TÖÖÕIGUSE VEEBITREFF

Jaga

 

Tänavune trefipäev toimub otseülekandena veebis! 


Eeltutvustus

Igal sügisel korraldame traditsioonilise tööõiguse trefi, kuhu kogunevad sajad valdkonna tuntumad tegijad. Trefipäeval vaatleme üheskoos tähtsaimaid töösuhteid puudutavaid seadusesätteid ja kohtupraktikat. Tänavuse trefi märksõnaks on eelkõige koroonakriis ja selle tagajärjel muutunud töösuhted.

Trefil võtamegi vaatluse alla, milline on kaasaegne töötamise reaalsus ning, kuidas seda reguleerib tänane Eesti õigusmaastik. Mida on vaja teada töölepingu sõlmimise, muutmise, lõpetamise ja teiste tööõigusega seonduvate seaduste sätete täitmise kohta. Räägime aktuaalsest töövaidluskomisjoni praktikast ning kohtupraktikast ja anname head nõu vaidlustuste vältimiseks!

Tööõiguse maratonpäeva käigus toome Teieni kokku 9 ettekannet Eesti vandeadvokaatidelt, advokaatidelt ja tippjuristidelt, kes lühikestes ja haaravates ettekannetes keskenduvad kõige olulisemale infole, milleta tööõigusega tegevad spetsialistid hakkama ei saa! 

NB! Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatavad kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eesmärk

Anname ülevaate, milline on tänane Eesti õigusmaastik töösuhete valdkonnas.

Õpiväljunditena saab koolituse läbinu teadmised:

 • millised on tööandja võimalused töölepingu muutmiseks
 • millised on töölepingu lõpetamise oluliseimad probleemkohad

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Sihtrühm

 • tegevjuhid ja juhatuse liikmed
 • keskastmejuhid
 • personalijuhid ning -spetsialistid
 • ja paljud teised töösuhete eest vastutavad huvilised

Teemad

Eriolukorra kogemus: millised õppetunnid omandasime ja kuidas vaatame tulevikku?

Pildid / - Meeli Miidla-Vanatalu

Meeli Miidla - Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja

Avaettekandes võtame kokku lõppeva aasta tööturul ning vaatame tulevikku. 

Tööleping - kas alati ainus võimalik leping töötajaga

Pildid / - Karina Paatsi

Karina Paatsi, advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat ja partner

Töösuhted lähevad päev-päevalt paindlikumaks – üha enam hindavad tööandjad pigem töö tulemust kui kontoris istutud töötunde ning töötajadki soovivad enam vabadust tööpäeva sees. Ettekande raames selgitab Karina, milliseid lepinguid saab füüsiliste isikutega sõlmida ning millega peab ühing arvestama, kui teenust soovitakse osutada läbi osaühingu.

Töö distantsilt: töö korraldus, töökeskkond ja küberturvalisus 

Pildid / - Kaia Kuusler

Pildid / - Jaan Vahtre

Kaia Kuusler, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat ja Jaan Vahtre, KPMG Baltics küberturvalisuse teenuse ekspert

Ettekandes räägime  töötaja ja tööandja kokkulepetest seoses kaugtöö korraldamisega – kuidas leppida kaugtöö tegemine kokku töölepingus ning mida sätestada töökorralduse reeglites; samuti mida peaks tööandja teadma töötaja kodusest töökeskkonnast ning millises ulatuses tööandja töötaja koduste töötingimuste eest vastutab. Ettekande olulise osa moodustab küberturvalisuseteema: millised on kaugtööga seotud IT-riskid ning sellest, milliseid meetmeid peaksid tööandjad kasutusele võtma, et tagada küberturvalisus distantsilt töötamisel.

Töölepingu lõpetamine katseajal 

Pildid / - Pirkka-Marja Põldvere 113x113

Pirkka-Marja Põldvere, advokaadibüroo LEADELL Pilv vandeadvokaat ja partner

Kõik tööandjad teavad, et katseajal on lihtsam töötajat lahti lasta. Kas katseaeg annab ikka tööandjale täiesti vabad käed? Kas koroonakriisi valguses saame esmalt ilma probleemideta vabaneda katseajaga töötajale palga maksmisest? Neid ja teisi katseajal töölepingu lõpetamisega seotud küsimusi lahkab LEADELL Pilv vandeadvokaat ja partner Pirkka-Marja Põldvere.

Koondamine aastal 2020 - praktilised nõuanded ja elulised näited

Pildid / - Kristi Sild

Kristi Sild, advokaadibüroo Lextal partner ja vandeadvokaat

Koondamiste arv on sel aastal tõusuteel. Kristi Silla ettekandes käsitletakse praktilisi probleeme, mis koondamiste läbiviimisel on tõusetunud. Eluliste näidete pinnalt saab teada, kuidas neid probleeme ennetada ja lahendada. Ettekanne puudutab nii individuaalseid kui kollektiivseid koondamisi.

Töötasu maksmine ning töötasu vähendamine töö mitteandmisel – kuidas õigesti rakendada TLS § 35 ja § 37?  

Pildid / - Elena Lass

Elena Lass, Kaarma & Kaldvee jurist

Ettekandes anname ülevaate Tööinspektsiooni ja eesti Advokatuuri tõlgendustest TLS § 35 ja § 37 rakendamisel. Keskendume teemadele: 
 • keskmise töötasu arvutamine ja maksmine
 • arvutamise aluseks olevad kuud ja tasud
 • keskmise töötasu arvutamine, kui töötaja on töötanud tööandja juures lühikest aega
 • keskmise töötasu arvutamine, kui töötajale ei ole pikka aega töötasu makstud
 • keskmise töötasu maksmine tööpäevapõhiselt, tunnipõhiselt

Kõik oluline puhkustest

Pildid / - Birje Kalmus

Birje Kalmus, advokaadibüroo LMP advokaat

Ettekandes annab Birje ülevaate puhkusest ja sellega seonduvast – käsitleb erinevaid puhkuse liike, puhkuse kestvust, puhkuse andmise eelduseid ja puhkuse andmise korda, seda nii puhkuste ajakava olemasolu kui ka selle puudumise korral. Lisaks käsitleb Birje ettekandes ka puhkuse katkestamise, edasilükkamise ning aegumisega seonduvat.

Praktilised näpunäited isikuandmete kaitsmiseks 

Pildid / - Liisi Jürgen

Liisi Jürgen, advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat ja partner

Isikuandmed vajavad kaitset. Meeles tuleb pidada, et dokument ei ole piisav kaitse. Oluline on teadlikkus ja õige tegutsemine. Koolitus annab ülevaate praktilistest sammudest, kuidas ettevõte või muu asutus peab oma töötajaid ette valmistama, et nii töötajate kui klientide isikuandmed oleksid tegelikkuses ka kaitstud. Selgitatakse lahti, mida tähendavad „asjakohased tehnilised ja organisatoorsed meetmed“ isikuandmete kaitsel. Käiakse läbi koos selgitustega konkreetne tegevuste nimekiri, mis ettevõte peab tegema, et ettevõte vastaks õigusaktides ettenähtud tingimustele.

Välismaalaste töötamine Eestis 

Pildid / - Jaanika Reilik Bakhoff

Jaanika Reilik-Bakhoff, advokaadibüroo Pallo & Partnerid advokaat

Ettekandes räägitakse, millisel alusel saab välismaalane Eestis töötada ning millised on enim levinud vale arusaamad välismaalaste tööle vormistamisel. Advokaat toob praktilisi näiteid, kuidas tööd korraldada edukalt regulaarselt lühiajalise töötamise registreerimise kaudu ning kuidas toimida, kui soovitakse siiski elamisloaga välismaalane tööle saada. Ettekandes käsitletakse ka usaldusväärse ettevõtja mõistet ning kuidas näeb välja praktikas selle rakendamine, millele võiks ettevõtjad tähelepanu pöörata. Põgusalt peatutakse ka seaduses sätestatud välismaalastega sõlmitaval lepinguvormil (tööleping vs võlaõiguslik leping). 

Aeg ja maht

Veebitreff toimub 5. novembril 2020 kell 09.00–17.00.

AJAKAVA

09.00–09.50     Eriolukorra kogemus: millised õppetunnid omandasime ja kuidas vaatame tulevikku? Meeli Miidla- Vanatalu
10.00–10.50     Tööleping - kas alati ainus võimalik leping töötajaga. Karina Paatsi
11.00–11.45     Töö distantsilt: töö korraldus, töökeskkond ning küberturvalisus. Kaia Kuusler ja Mihkel Kukk

11.45–12.15     paus

12.15–13.00     Töölepingu lõpetamine katseajal. Pirkka-Marja Põldvere
13.05–13.50     Koondamine aastal 2020 - praktilised sammud ja elulised näited. Kristi Sild
13.55–14.40     Töötasu maksmine ning töötasu vähendamine töö mitteandmisel – kuidas õigesti rakendada TLS § 35 ja § 37? Elena Lass

14.40–14.50     paus

14.50–15.30     Kõik oluline puhkustest. Birje Kalmus
15.40–16.20     Praktilised näpunäited isikuandmete kaitsmiseks. Liisi Jürgen
16.2017.00     Välismaalaste töötamine Eestis. Jaanika Reilik-Bakhoff


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete trefipäevale 20 minutit enne selle algust. Enne trefipäeva algust saadame Teile elektroonilised õppematerjalid. Trefipäeva saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi.

NB! Kõik, kellel puudub võimalus ettekandeid jälgida reaalajas, saavad lunastada ettekannete salvestiste järelvaatamise õiguse. Salvestiste järelvaatamine on võrdne konverentsil osalemise tasuga. Järelvaatamise õigus kehtib 30 päeva alates keskkonda sisenemise parooli saatmisest Addenda OÜ poolt. Ettekannete salvestised on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatavad kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on salvestiste vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Meetodid

Ettekanded, küsimused ja vastused.


Maksumus

249 € + km (298,80 €). 

Lisaks reaalajas osalemisele on kõigil reaalajas veebikonverentsil osalejatel võimalus osta täiendav 30 päevane veebikonverentsi järelvaatamine hinnaga 12 € + km (14,40 €). 
Soovi korral on võimalik vaadata üksikuid ettekandeid. Ühe ettekande maksumus on 39 € + km. Palume registreerumisel märkida lisainfo lahtrisse ettekande või esineja nimi. 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Asjalikke ettekandeid, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 5 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 55 662 741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks uued piirangud

Vabariigi Valitsuse 12.11.2020. a korraldusega kehtestati Eestis uued piirangud COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Üldistatuna tuleb uute piirangutena järgida ja täita alljärgnevat. Kaupluse müügisaalides ja kaubandusettevõtetes tuleb järgida 2+2 reeglit – liikudes maksimaalselt kahekesi ja hoides teistest vähemalt 2-meetrilist vahemaad. Erandiks on perekonnad ning ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.