Sisukord

Töökeskkonna teenused

Meie läheneme igale ettevõttele personaalselt ning oleme hea partner töökeskkonna korrastamisel. Sisseostetava teenuse korral arvestame ettevõtte spetsiifikat, koostame juhendid, mis vastavad konkreetse ettevõtte vajadustele ja eripäradele.

Pakume järgmisi teenuseid:

 • Töökeskkonna riskianalüüsi koostamine
  Teenus sisaldab töökeskkonna riskianalüüsi koostamist ettevõttes. Riskianalüüsi käigus tehtavad tegevused aitavad välja selgitada töökeskkonna probleeme ja kitsaskohti, hinnata ohte ja kahjulikke tegureid. Lähtuvalt kogutud informatsioonist luuakse edasine tegevuskava süstemaatiliseks tööks töökeskkonna arendamiseks.

 • Tehtavale tööle ja kasutatavatele töövahenditele ohutusjuhendite koostamine.
  Ettevõttes kõik tehtavad tööd ja kasutatavad töövahendid peavad olema kaetud ohutusjuhendiga.
  Teenus sisaldab Teie ettevõttes kasutatavatele töövahenditele ja tehtavatele töödele ohutusjuhendite koostamist.

 • Töötervishoiu- ja tööohutusalane juhendamine.
  Teenus sisaldab efektiivse ja toimiva juhendamise süsteemi loomist. Anname juhiseid, et juhendamine oleks töötajale põnev, lõbus, aga samas õpetlik.

 • Ettevõtte isikukaitsevahendite süsteemi loomine.
  Teenus sisaldab isikukaitsevahendite vajaduse väljaselgitamist, kasutamise väljaõpet, isikukaitsevahendite korra loomist ja isikukaitsevahendite registreerimist.

 • Ettevõtte sisekontrollisüsteemi loomine.
  Teenus sisaldab sisekontrolli vajaduse väljaselgitamist ja süsteemi loomist.

 • Ettevõtte töökeskkonnastruktuuride (töökeskkonnavolinik, töökeskkonnaspetsialist, töökeskkonnanõukogu ja esmaabiandja) valimiste/määramiste nõustamine.
  Teenus sisaldab korrektsete protseduuride alusel töökeskkonnastruktuuride valimiste/määramiste nõustamist.

 • Töökeskkonnastruktuuride koolitused.
  Teenus sisaldab erinevate töökeskkonnastruktuuride koolituste (töökeskkonnavoliniku 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus; töökeskkonnaspetsialisti 24- või 8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane koolitus; esmaabiandja 16- või 8-tunnine koolitus) pakkumist ja korraldamist.

 • Töökeskkonna auditi läbiviimine ettevõttes.
  Teenus sisaldab ettevõtte töökeskkonna olukorra kaardistamist. Auditi käigus vaadatakse üle ettevõtte töötervishoiu- ja tööohutusalane dokumentatsioon, vesteldakse ettevõtte kontakisikuga, tutvutakse töökeskkonnaga ning koostatakse tulemustest raport, mis näitab ettevõttes esinevaid töötervishoiu- ja tööohutusalaseid puudusi, mida kiiremas korras likvideerima hakata.

 • Töökeskkonnaspetsialisti teenus.
  Teenus sisaldab töökeskkonnaspetsialisti rendi teenust, mille käigus töökeskkonnaspetsialist tagab ettevõttes töötervishoiu- ja tööohutusalaste dokumentide koostamise ja vastavusse viimise seadusandlusega ning täidab seadusega etteantud kohustusi, sh teeb ettepanekuid töökeskkonna parendamiseks. Vajadusel võib renditud töökeskkonnaspetsialist teatud aja jooksul välja koolitada ka ettevõtte oma töökeskkonnaspetsialisti.
  Töökeskkonnaspetsialisti teenust on võimalik tellida kas lepingulise kuutasuga või tunnipõhise arvestusega (vastavalt kokkuleppele).

NB! Töökeskkonnaspetsialisti olemasolu ei vabasta tööandjat vastutusest.

 • Ettevõtte töökeskkonna alane dokumentatsiooni koostamine
  (küsi hinnapakkumist), millele lisanduvad ka
  - ohutusjuhendid seadmetele
  - ohutusjuhendid ametitele
  Teenus sisaldab töötajate juhendamist ning ohutusjuhendite tutvustamist töötajatele. Korrektne töökeskkonna dokumentatsioon on aluseks töötajate ohutusele. Töökeskkonnaalase dokumentatsiooni kasutamine ja sisekontrolli tegevus on ka ettevõtte juhi kaitseks.

 Lisainformatsiooni annab hea meelega:

Pildid / - Diana Nõmmik 113x150

Diana Nõmmik 
+ 372 58091404
diana.nommik@addenda.ee

 

Arhiiv

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.