Sisukord

Üle- ja alapakkumised riigihangetel – kas probleemile on head lahendust?

Jaga

Eeltutvustus

Riigihangete seadus reguleerib hankeprotsessi kuni hankelepingu sõlmimiseni. Hankija kohus on hinnata hankelepingu sõlmimisega kaasnevaid riske ja mitte sõlmida lepingut tingimustel, mis seavad majandusliku ebamõistlikkuse tõttu kahtluse alla lepingu nõuetekohase täitmise edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja poolt.
Hankelepingu nõuetekohase täitmise riski kannab hankija, seetõttu peaks olema hankija huvi tagada, et hankelepingu maksumus selle täitmist võimaldab.
Riigihangete seadus ei soosi üle- ja alapakkumuste tegemist ega hankijapoolset selliste pakkumuste aktsepteerimist.
Kui esitatud pakkumuste maksumused on hankelepingu eeldatava maksumusega võrreldes liiga kõrged, võib hankija need seaduse § 49 antud võimaluse alusel tagasi lükata.
Pakkumuse põhjendamatult madala maksumuse korral on hankijal seadusest tulenev kohustus selgitusi küsida ja hankijat mitterahuldavate selgituse saamisel õigus alla omahinna tehtud pakkumus tagasi lükata.

Miks siis ikkagi üle- ja alapakkumustega rahuldutakse?
Koolitusel käsitletakse põhjalikult üle- ja alapakkumustega seonduvat temaatikat ning juhendatakse osalejaid, kuidas seaduses sätestatud võimalusi paremini ära kasutada.


Sihtrühm

Riigi- ja kohalike omavalitsuse asutuste riigihangete spetsialistid ja juristid, riigihangetel osalevad ettevõtjad.


Teemad

•    Mida peab hankija riigihanke eeldatava maksumuse määramisel silmas pidama
•    Milliste erisustega tuleb arvestada majanduse tõusu- ja langusfaasis
•    Kas ja kuidas mõjutab pakkumuste maksumust õige hankemenetluse valik
•    Kas hankija saab üle- ja alapakkumusi vältida
•    Kõigi pakkumuste tagasilükkamine põhjusel, et pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust
•    Põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste tagasilükkamine
•    Milline on riigihangete seaduse § 48 regulatsiooni eesmärk ja miks ei ole teistel pakkujatel õiguslikku alust hankijalt selle kaitsenormi rakendamist
•    Milliseid nõuded peab hankija pakkumuste tagasilükkamisel järgima


Aeg ja maht

22. märts 2012 kell 10.00 - 13.15


Toimumiskoht

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus


Koolitajad

Pildid / - Priit_Lätt

Priit Lätt, advokaadibüroo GLIMSTEDT riigihangete praktikagrupi juht ja vandeadvokaat.
Advokaadibüroo GLIMSTEDT on tuntud ja kõrgelt hinnatud oma riigihangete praksise poolest ning kõnealuste küsimustega tegeleb selleks eraldi loodud töögrupp, mida juhib Priit Lätt ja kuhu kuulub kolm advokaati. Riigihangete töögrupp on nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid riigihangetes kogumaksumusega üle 150 miljoni euro ning näiteks osalenud esindajana rohkem kui 100 riigihankevaidluses vaidlustuskomisjonis ja kohtutes, sealhulgas Riigikohtus.


Meetodid

Loeng, arutelu, kaasuste analüüs


Maksumus

Registreerides kuni 08. märtsini on soodushind 115 €+ 20% km, hilisematele registreerijatele tavahind 135 €+ 20% km.

Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaal.


Loobumine

Koolitusest loobumisest teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - Diana_Nõmmik 113x150

Diana Nõmmik, koolitusjuht
Addenda Koolitus ja Konsultatsioonid
tel + 372 664 64 20; +372 58 09 14 04                  
diana.nommik@addenda.ee


Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu lõpetamine katseajal

Töölepingu seaduse (TLS) § 86 lõikest 1 tuleneb tööandjale õigus töölepingu lõpetamiseks katseajal. TLS § 6 lg 1 kohaselt on katseaja eesmärgiks hinnata, kas töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused vastavad tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. TLS § 86 lõike 4 kohaselt ei ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu