Sisukord

Uuemat Eesti ja Euroopa Liidu riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikas – hankelt kõrvaldamine, pakkuja ja hankija hüvitusnõuded

Jaga

Eeltutvustus

Nii hankijate kui pakkujate seas kipub prevaleerima uskumus, et peamisteks vaidluste tekkimise kohtadeks on pakkujate kvalifitseerimine ja pakkumuse edukaks tunnistamine, ent eelnimetatud kahele hankeetapile eelneb hankelt kõrvaldamine, mis on teenimatult tähelepanuta jäänud. Hankelt kõrvaldamise alused ei piirdu kaugeltki mitte vaid maksuvõlgnevustega, vaid kõrvaldamiseks esineb mitmeid teisigi aluseid, mille rakendamine eeldab seadusetähe tõlgendamist ja vastava vaidlustus- ja kohtupraktika tundmist. Selles plaanis on riigihangete maastikul muudatusi ja ebakindlust külvamas mh Euroopa Kohtu lahend, mille kohaselt mõiste “eksimus kutse-või ametialaste käitumisreeglite vastu” hõlmab igasugust süülist käitumist, mis mõjutab ettevõtja usaldusväärsust, ja seda mitte ainult konkreetse ettevõtja kutseala suhtes kehtivate kutse-eetika eeskirjade rikkumist kitsas tähenduses, vaid ka lepinguliste kohustuste rikkumist, andes seega õiguse asuda hankelt kõrvaldama mistahes pakkujat, kes eales on riigihankelepingut rikkunud.  

Keerulistes majandusoludes ja tiheda konkurentsi tingimustes on paraku kaunis tavalised ka kuritarvitused  hankemenetluses osalemisel, mistõttu üha enam on päevakorda tõusnud küsimus efektiivsetest õiguskaitsevahenditest nii hankijate kui ka pakkujate jaoks.

Koolitusel pööratakse tähelepanu ka uute riigihankedirektiivide regulatsioonile hankelt kõrvaldamise küsimustes ja analüüsitakse võimalikke muudatusi, mida direktiivide rakendamine hankepraktikasse kaasa toob.


Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on Eesti vaidlustus- ja kohtupraktika ning ka Euroopa Liidu kohtupraktika pinnalt analüüsida konkreetsete lahendite valguses hankelt kõrvaldamise ja pakkumuse tagasivõtmise ning hüvitusnõuete erijuhtumeid, pöörates mh tähelepanu sellele, kas ja milliste asjaolude muutumisel (nt pakkumuse või pakkuja selgituse erinev sõnastus) oleks vaidluse tulemus võinud olla teistsugune.


Sihtrühm

Hankijad ja pakkujad.


Teemad

• Hankelt kõrvaldamise alused ja praktika, sh:
-    RHS § 38 lg 2 p 1 alusel eelneva hankelepingu rikkumise tõttu – värske Euroopa Kohtu praktika valguses väga aktuaalne teema;
-    RHS § 38 lg 1 p 2 valeandmete esitamise alusel – kas mistahes inimlik eksitus võib anda aluse kohustuslikus korras kõrvaldamiseks;
-    Ühe pakkuja suhtes hankest kõrvaldamise aluste mõju ülejäänud ühispakkujatele.
• Pakkumuse, sh eduka pakkumuse tagasivõtt ja hankija hüvitusnõuded
• Pakkuja kahjuhüvitusnõuete praktika


Aeg ja maht

27. veebruar 2014 kell 10.00-13.15
(4 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn).

Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal

NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 2€.


Koolitajad

Pildid / - Kristina Laarmaa

Kristina Laarmaa on advokaadibüroo VARUL vandeadvokaat, kelle nõustamisvaldkonnad on riigihanked, kohtumenetlus ja vaidluste lahendamine.
Kristina Laarmaal on laialdased kogemused riigihangete valdkonnas. Ta on nõustanud nii hankijaid kui ka pakkujaid hankemenetluste eri etappides ning vaide- ja kohtumenetlustes. Muu hulgas on ta andnud Tallinna Kommunaalametile nõu Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise riigihanke kohta, mis oli viimaste aastate suurimaid hankeid Eestis, samuti osales ta Vabadussõja võidusamba valgustusseadmete riigihanke korraldamises. Peale selle, et Kristina Laarmaal on riigihangetega ulatuslikud praktilised kogemused, on ta tunnustatud ka selle ala akadeemilise spetsialistina. Ta on juhendanud riigihangete kursust Tartu Ülikoolis ja tegutsenud sama valdkonna koolitajana erinevates koolitusfirmades.
Kristina Laarmaa oli aastatel 2009–2013 kogumiku „Getting The Deal Through – Public Procurement” Eesti peatüki kaasautor, samuti on ta osalenud kaasautorina kogumiku „The International Comparative Legal Guide to Public Procurement” Eesti peatüki koostamises.
Oma põhitegevusega külgnevalt on Kristina Laarmaa osalenud mitmes rahvusvahelises arbitraažimenetluses.


Meetodid

Loeng koos praktiliste näidete ja aruteludega.


Maksumus

Registreerides kuni 13. veebruarini on soodushind 129 € + km inimese kohta, hilisematele registreerijatele tavahind 149€  + 20% km.
 
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Koolituse, koolitusmaterjale, kohvipausi.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palume teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Elena Kirt
koolituskonsultant
+ 372 520 6347 | + 372 664 64 20
elena.kirt@addenda.ee
Riigihanked | Juhtimine, personaliarendus | Ehitusjuhtimine


Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - Projekteerija vastu esitatavate nõuete aegumine

Projekteerimisleping on oma olemuselt töövõtuleping, mille tulemiks on valmiv ehitusprojekt. Praktikas on aeg-ajalt probleeme tekitanud projekteerijate vastu esitatavate nõuete aegumine, millest praeguses blogipostituses juttu tulebki. Juhul, kui ehitusprojekti mittevastavus põhjustab ehitise puuduse, siis tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 146 lg 2 kohaselt on lepingust tuleneva nõude ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.