Sisukord

Veebiseminar - Korrakaitseõigus

Jaga

Eeltutvustus

Korrakaitseõiguse läbiv reform lõppes, kui 1. juulil 2014 jõustus kehtiv korrakaitseseadus. Viimast on juba mitmel korral muudetud ja koostoimes 1. jaanuaril 2016 jõustuva riigikaitseseadusega leiavad taas muudatused aset ka korrakaitseseaduses.

Tegemist on korrakaitseõiguse sissejuhatava veebiseminariga, kus lisaks antakse ülevaade ka aktuaalsetest muudatustest ja kohtupraktika kaudu rakenduslikest aspektidest.


Sihtrühm

Veebiseminari sihtrühmaks on eelkõige korrakaitseõigusega alustavad juristid avalikus teenistuses. Aga kuulama oodatud on kõik, kes soovivad end kurssi viia korrakaitseõiguse põhimõistetega ning pärast 1. juulit 2014 tehtud korrakaitseseaduse muudatustega ja saada ülevaadet kohtupraktikas kerkinud rakendusküsimustest.


Teemad

Veebiseminaril käsitletakse eelkõige järgnevat:

  • Kesksed mõisted (nt avalik kord, korra rikkumine, oht, ohu astmed, ohu kahtlus, ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine), eristamine ja piiritlemine.
  • Korrakaitseseaduse muudatused ja selle eesmärgid ning õiguslikult problemaatilised aspektid.
  • Aktuaalse kohtupraktika valguses korrakaitseseaduse rakendamine.

Aeg ja maht

10. märts 2016, kell 10.00 - 11.30.


Toimumiskoht

Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 10 minutit enne veebiseminari algust.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - Marelle_Leppik (2)

Marelle Leppik - Advokaadibüroo LMP advokaat.

Marelle Leppik omab üle kümneaastast töökogemust avalikus teenistuses erinevates ametites kohtusüsteemis ja täitevvõimu õigusnõunikuna. Advokaadina omab ta kogemust eelkõige järgmistes valdkondades: rahvusvaheline kaitse ja varjupaigamenetlus, riigivastutus, põhiseaduslikkuse järelevalve konkreetse normikontrolli läbi ja lepinguõigus. Marelle on esinenud konverentsidel nii välismaal kui Eestis oma doktoritöö teemal põhiseaduslikkuse järelevalvest ja hetkel juhendab üliõpilaste uurimistöid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.


Maksumus

Registreerudes kuni 29. veebruarini on soodushind 39 € + km, hilisematele registreerujatele tavahind 49 € + km.


Tasumine

Veebiseminarile registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Registreerimine ja lisainfo

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 58 043 270 | + 372 670 66 06
helen.tammesalu@addenda.ee


Jaga

Veebiseminarid Euroopa Liidu veemajanduse regulatsiooni teemal

   Addenda OÜ viib Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendite toel ellu projekti "Reovee käitluse ja veemajandustaristu tehnoloogiliste ja tehniliste lahenduse väljatöötamine Valgevene ettevõtetele".Projekti raames toimus 15 veebiseminari, mille raames käsitleti EL veemajanduspoliitikat, seadusandlust, standardeid. Samuti oli vaatluse all Eesti reovee käitluse ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.
Testi enda teadmisi! www.trainingweb.eu