Sisukord

UUS! VEEBIKOOLITUS - Hoone energiatõhususe realiseerumine tegelikkuses. 5,1 TP

Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. 

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Alates 2007. aasta lõpust kui hakkasid kehtima esimesed hoonete energiatõhususe miinimumnõuded on nõudeid järk järgult kohendatud. Sellega koos on ka üldine teadlikus energiatõhususest paranenud. Samas on jätkuvalt segadus selles osas, mis vahe on hoone ehitusloa (nüüd ka lisaks kasutusloa) taotlemisel esitatava energiamärgise vahe sellega mis arvutatakse mõõtmisandmete põhjal siis kui hoone on olnud vähemalt 2 aastat kasutusel. Kas need märgised on võrreldavad või kuidas neid üldse omavahel võrrelda. Samuti on palju küsimusi selles, miks tihti hoone kasutusel olev energiatõhususklass on ühe klassi võrra suurem? 

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 5,1 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Eesmärk

Koolituse eesmärgiks on anda vastus, millel baseerub eelprojekti põhjal koostatud energiamärgis, mis on aluseks ehitusloa taotlemisel ja millisel juhul tuleb kasutusloa saamisel kordusmärgis koostada. Miks see nõue vajalik on ja palju see võib võrreldes eelprojekti märgisega muutuda? Samuti on koolituse eesmärgis anda ülevaade, kuidas koostatakse juba ekspluatatsioonis oleva hoone energiamärgist ning kuidas on võimalik seda võrrelda märgisega mis arvutati hoone projekteerimisel. Miks on vaja võrdluse tegemiseks hoone erinevaid energiavajadusi eraldi mõõta ja mis võimalusi see annab andmete edasisel analüüsil?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teeb vahet, mis on ETA ja mis on KEK märgis
 • oskab hinnata, kas ETA märgises arvutatud kütte netoenergiakulu on hinnanguliselt õiges suurusjärgus ja oskab seda võrrelda ka KEK märgisel toodud kuluga
 • teab millised energiakulud võivad erineda hoone tegelikus kasutuses võrreldes arvutusliku olukorraga ja miks

Sihtrühm

KOV ehitusspetsialistid, arhitekti- ja inseneribüroo esindajad, kinnisvaraarendajad, ehitusjuhid ja ehitustegevuse juhid kaasa arvatud omaniku järelevalvet tegevad ehitusinsenerid.


Teemad

Anti Hamburg käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • mis on ETA ja KEK märgise sisulised erinevused ning milliseid lähteandmeid nende teostamiseks vaja läheb
 • mis on hoone standardkasutus ja mis on vahe tegelikul kasutusel ning kuidas see võib mõjutada hoone energiatarbimist
 • näited hoonete ETA ja KEK märgistest ehk analüüsitakse koos, millest on tingitud kulude erinevused ja kuidas neid omavahel võrreldavaks muuta
 • kuidas oleks võimalik tagada, et arvutatud energiatõhusus ka realiseeruks

Teemade all käsitetakse:

 • mis on ETA märgis, millal seda nõutakse ja kuidas ning mille alusel seda arvutatakse
 • hoone standardkasutus ja sellest tulenevad energiakulud, mis on Hoone energiatõhususe arvutamise metoodikaga ette antud. Kas ja millal võib teha erandeid ning kuidas need erandid tuleb fikseerida
 • KEK märgise lähteandmed ja selle arvutamine - väljakutsed, võimalikud vead, määruse nõuded
 • energiakulude võrdlus KEK ja ETA märgisel. Millist infot võrdlemiseks vaja läheb
 • näited varasematest ETA ja KEK märgistest koos analüüsiga
 • kuidas arvutuslik energiatõhusus tegelikkuses realiseeruks. Kas võimatu väljakutse või realiseeritav?

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 18. märtsil 2021 kell 9.00–14.15.
(6 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
09.00–10.30 koolitus
10.30–10.45 paus
10.45–12.15 koolitus
12.15–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

Pildid / - Anti Hamburg 2020

Anti Hamburg, TTÜ Liginullenergiahoonete uurimisrühma ekspert, TKTK ehitusinstituudi juhtivlektor

Anti Hamburg on Tallinna Tehnikaülikooli Liginulleenergiahoonete uurimisrühma ekspert ja TTÜ doktorant. Ta on ka Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi juhtivlektor. 2007. aastal lõpetas Anti Hamburg Tallinna Tehnikakõrgkooli hoonete ehituse eriala (rakenduskõrgharidusõppe), 2011. aastal Tallinna Tehnikaülikooli kütte ja ventilatsiooni magistrantuuri .

Anti Hamburg on tegev energiatõhususe spetsialist (Diplomeeritud energiatõhususe spetsialist, tase 7) ning energiatõhususe ala kutsete hindamiskomisjoni üks kolmest hindajast.


Meetodid

Koolituse baseerub kehtivatele energiatõhususalastele määrustele ning varasematele energiatõhususe alastele analüüsidele.


Maksumus

Registreerides kuni 10. märtsini 2021 kehtib soodushind 179 € + km (214,80 €), hiljem tavahind 209 € + km (250,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust – koolituse salvestise 30 päevast järelvaatamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 

Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.