Sisukord

Ehitusjuht (tase 6) spetsialiseerumisalane baaskoolitus - Omanikujärelevalve tegevus. 31 TP

EELTUTVUSTUS

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse muutmise seaduse kohaselt [RT I, 15.06.2016, 2 - jõust. 16.06.2016] ):
(1) Isik, kes võis enne ehitusseadustiku jõustumist tegutseda ehitusalal ja kelle oskuste ja teadmiste kohta esitatakse ehitusseadustikuga täiendavaid nõudeid, võib jätkata oma majandus- ja kutsetegevust seni kehtinud eeltingimuste täitmise korral kuni järgmiste tähtpäevade saabumiseni:
1) 2016. aasta 31. detsembrini arhitektuurse projekteerimise tegevusalal;
2) 2017. aasta 31. detsembrini projekteerimise (välja arvatud arhitektuurse projekteerimise), ehitusprojekti ekspertiisi, ehitusuuringute, ehitise auditi ning omanikujärelevalve tegevusalal;
3) 2018. aasta 30. juunini ehituse tegevusalal.

Peale nimetatud tähtaja saabumist võib ettevõtja ehitusalal majandustegevuse korras pakkuda oma teenuseid ning tegutseda, kui ettevõtja vastutusel ja heaks tegutseva pädeva isiku kvalifikatsiooni tõendab haridusel ja töökogemusel põhinev kutseseaduse kohane kutse või muu õigusakti kohane pädevustunnistus.
Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab, et inimesel on olemas kõik vastavas kutsestandardis kirjeldatud oskused ja teadmised.

Antud koolitus on kohustuslik kutse taotlejale, kes soovib taotleda Ehitusjuht (tase 6) kutsetunnistust spetsialiseerumisega omanikujärelevalve tegevusele. Isik peab vastama antud kutse andmise eeldustele.

PS!  Nõuded koolituse läbimiseks ja tunnistuse/tõendi omandamiseks:

  • Koolitus lõpeb teadmiste kontrolliga, ehk kirjaliku testiga. Teadmiste kontrolli ajas saab kokku leppida peale koolituse läbimist helistades Eesti Ehitusettevõtjate Liitu telefoninumbril 687 0435 või saates meili aadressile eeel@eeel.ee. Test toimub aadressil Pärnu mnt 141, Tallinn ja kestab maksimaalselt 90 minutit. Täpsem info teadmiste kontrolli kohta antakse Teile telefoni või meili teel.
  • Test ei ole kohustuslik kutse taastõendamise korral. Testi vajalikkust palume eelnevalt kontrollida Eesti Ehitusettevõtjate Liidust.
  • Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse või tõendi, millel on märgitud täiendõppe punktid. Koolitus annab 31 TP (inseneri täiendõppe punkti).
  • Tunnistuse väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus, eksami edukas sooritamine  ning koolitusarve tasumine.
  • Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine.

Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Kõikide kutse omistamist puudutavate küsimuste osas, sealhulgas vastava koolituse läbimise vajaduse kohta palume pöörduda Eesti Ehitusettevõtjate Liidu poole telefonil 687 0435 või e-kirja teel eeel@eeel.ee. Kõik küsimused, mis puudutavad koolituse korralduslikku poolt palume adresseerida meile kas telefonil 520 6347 või saates kirja e-posti aadressile addenda@addenda.ee

 

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.