Sisukord

Ehitamise dokumenteerimise nõuded

Jaga

Eeltutvustus

Ehitusseadus kohustab dokumenteerima kõiki ehitusluba nõudvaid ehitus- ja remonditöid.

Ehitamise dokumenteerimine haarab kõiki etappe alates ehitise projekteerimisest kuni ehitise füüsilise olemasolu lõpuni (lammutamiseni). See hõlmab ehitise projekteerimist, uuringuid, kõiki ehitustöid, omanikujärelevalvet, ehitise kasutamise ja hooldamise juhendeid, ehitise kasutamist ja ehitises tehtud hilisemaid ümberehitusi.

Nõuetega määratletakse ehitamisel vajalik ehitamise dokumenteerimise maht ja koosseis, dokumentide säilitamise eest vastutavad isikud ning säilitamistähtajad.

NB!
Lisaväärtus: Antud koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Antud koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).


Sihtrühm

Ehitajad, KOV ehitusjuhid ja kõik teised ehituse järelevalvega tööalaselt kokkupuutuvad spetsialistid; ametnikud, kes teostavad kontrolli ehitusprojektide ja uusehitiste üle.


Teemad

  • Nõuded dokumenteerimisele (kust tulevad nõuded dokumenteerimisele, ülevaade nõuetest)
  • Ehitusdokumentide üldine jaotus (missuguseid dokumente tuleb koostada ja koguda)
  • Dokumentide koostajad ja kontrollijad (missugused kohustused on pea- ja alltöövõtjal ning omanikujärelevalvel)
  • Ehitise dokumentide omavaheline sidumine (kuidas ja kas peavad olema omavahel seotud kogutud ja koostatud dokumendid (päevik, kaetud tööde akt, paigaldusjuhis, sertifikaat jne)
  • Projekti muudatuste koostamine ja kooskõlastamine + teostusjoonised (kelle kohustus teha muudatused ja kooskõlastada asjasse puudutavate inimestega/asutustega, kas alati peab tegema teostusjoonised)
  • Dokumenteeritud ehitusdokumentatsiooni keel (mis keeles peavad/võivad olla erinevad dokumendid (päevik, kaetud tööde akt, sertifikaat, paigaldusjuhis, kasutus- ja hooldusjuhis, katseraportid jne)
  • Elektroonilised ja paberkandjal dokumendid (kas koostatud ja kogutud dokumendid võivad olla digitaalsed või peavad olema paberkandjal)
  • Dokumentide koostamise aeg, ehitusaegne säilitamine ja hilisem arhiveerimine

NB! Teie küsimused koolitajale on oodatud aadressile diana.nommik@addenda.ee


Aeg ja maht

07. november 2013, kell 10.00- 15.30
(6 akadeemilist tundi)


Toimumiskoht

Hotell Euroopa (Paadi 5, Tallinn)
Pildid / - HotelEuroopa_vertikaal

NB! Parkimine Ahtri 3 Europarklas, päev 2 EUR.


Koolitajad

Pildid / - Teet_Sepaste

Teet Sepaste, Ehitusekspertiisibüroo OÜ, juhatuse esimees. Riiklikult tunnustatud ekspert.


Meetodid

Loeng, diskussioon, näited ja praktilised käsitlused.


Maksumus

Registreerides kuni 24. oktoobrini on soodushind 139 € + 20% km ühe inimese kohta, hilisematele registreerijatele tavahind 159 € + 20% km.
 
Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, õppematerjale, kohvipause ja lõunat.


Tasumine

Koolituse tellimise järgselt saadame Teile kinnituse koolitusel osalemise kohta ja koolitusarve, mille tasumist ootame Addenda OÜ arveldusarvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali.


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Elena Kirt 113x150

Elena Kirt
koolituskonsultant
+ 372 520 6347 | + 372 664 64 20
elena.kirt@addenda.ee
Riigihanked | Juhtimine, personaliarendus| Ehitusjuhtimine


Jaga

Arengukoostöö projekt sai joone alla

Eesti Välisministeeriumi poolt rahastatud Arengukoostöö projekt 107-2018-A „Kompleksne õppemetoodikate kasutamine ja mõjus õpetamine kõrghariduse omandamisel Valgevene ülikoolides“ sai joone alla.  Terve aasta kestnud projekti käigus uurisime koostöös Valgevene Riikliku Tehnikaülikooliga inseneride, mehhaanikute ja teiste tehnikaerialade ülikooli ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.