Sisukord

24/7 koolitus - Hooldusõigus ja eestkoste KOV vaatenurgast (2,6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Koolitusel käsitleme laste eestkostega seotud küsimusi ja suhtlusõiguse probleeme. Samuti vaatleme täiskasvanute eestkostega seotud praktilisi küsimusi ning KOV rolli kohtumenetluses ja eestkostjana. Käsitlemisele tulevad mitmed uued kohtulahendid! Laste ja täiskasvanute eeskoste teema osakaal koolitusel on 50/50.

Koolituse eesmärk on anda vastused järgmistele õiguslikele küsimustele:

 • kus jookseb piir perekondliku ja riikliku abistamiskohustuse vahel?
 • milline on kohaliku omavalitsuse pädevus perekonnaõigussuhetes?
 • millistel juhtudel ja olukordades määratakse isikule eestkostja?
 • mis on erieestkoste?
 • millised on eestkostjale esitatavad nõuded?
 • millised on eestkostja ülesanded ja vastutus?
 • mas eestkostja peab ise eestkostetava eest hoolitsema?
 • millistel juhtudel on eestkostja esindusõigus välistatud?
 • milliste eestkostetava nimel tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek?
 • kui detailne peab olema eestkostja aruanne?
 • eestkostetava õigus teha perekondlikke tehinguid
 • eestkostja tasu ja kulude hüvitamise problemaatika
 • kuidas peab eestkostja ümber käima eestkostetava varaga?
 • millal eestkoste lõpeb?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on kursis eestkoste õiguliku regulatsiooniga
 • teab eestkostja ülesandeid ja vastutust
 • teab probleeme, mis seotud täiskasvanute eeskoste teostamisega 

Sihtrühm

Sotsiaaltöö ametnikud, lastekaitsespetsialistid ning teised huvilised


Teemad

Vandeadvokaat Janne-Liisa Ottis käsitleb koolitusel nii laste kui ka täiskasvanute eestkostega seonduvaid küsimusi ja aktuaalset kohtupraktikat:

eestkoste sotsiaalsed lähtekohad

 • perekondlik vs riiklik abistamiskohustus
 • teovõime
 • KOV pädevus perekonnaõigussuhetes 

eestkoste regulatsioon

 • miks ja millal on vaja eestkostet?
 • eestkoste liigid
 • eestkostjale esitatavad nõuded
 • eestkoste sisu
 • erieestkoste
 
kohalik omavalitsus kohtumenetluses ja eestkostjana

 • KOV eestkostjana
 • eestkostja isikuga seotud ülesanded
 • eestkostja varaga seotud ülesanded
 • eestkostetava ülalpidamine
 • esindusõiguse välistamine
 • esindamine kohtu nõusolekul
 • kohtulik järelevalve
 • eestkoste lõppemine

eestkostega seotud praktilised probleemid ja aktuaalsed kohtulahendid


Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2,6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Janne-Liisa Ottis

Janne-Liisa Ottis, advokaadibüroo DEM vandeadvokaat

Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 perekonnaõiguse advokaadina.  Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, sealhulgas on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana. Janne-Liisa Ottis omab märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Meetodid

Loeng rohkete näidete ja kohtulahenditega.


Maksumus

99 € + km (120,78 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!  

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.