Sisukord

24/7 koolitus - Jäätme-, pakendi- ja tubakaseaduse muudatused 2023. Pakendiaruandlus (2 ak.h)

Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_JUHT


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

1. maist 2023 hakkavad kehtima muudatused pakendi- ja jäätmeseadustes, mis mõjutavad peamiselt pakendiettevõtjaid, ehk isikuid, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendavad kaupa, veavad sisse või müüvad pakendatud kaupa, toitlustusettevõtteid, jookide tootjaid, teatud kaubandusettevõtteid ning ka festivalide korraldajaid. Seni künniste alla jäänud ja aruandluse kohustusest vabastatud pakendiettevõtted on nüüd kõik erandita aruande kohuslased.

Muudatused puudutavad näiteks ühekordselt kasutatavate plasttoodete turule laskmise piiranguid, märgistamist, tarbimise vähendamist, laiendatud tootjavastutuse kohustusi, tarbija teadlikkuse suurendamist, toote disaininõudeid ja liigiti kogumist. Koolitusel leiavad vastuse küsimused:
 • milliseid meetmeid kehtestada ühekordselt kasutatavate plastist toidupakendite ja joogitopside vähendamiseks?
 • milliseid täiendavaid andmeid esitada Pakendiregistrile?
 • kas senine pakendiettevõtja erisus kaob 1. maist 2023 täielikult?
 • milles seisneb väikeste müügikohtade erisus pakendiseaduse tähenduses?
 • kuidas mõjutavad uued nõuded avalike ürituste korraldamist?
 • mida tähendab uus nõue, et tarbijatele tuleb anda infot korduskasutatavate toidupakendite ja joogitopside olemasolust?
 • milles seisneb postimüügiga tegelevate pakendiettevõtjate teavituskohustus?
 • milliseid tooteid on edaspidi keelatud turule lasta?
 • kas ja milliseid täiendavaid kulusid need seadusemuudatused kaasa toovad?
ja paljud teised Teie jaoks olulised küsimused.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on teadlik regulatsiooni uutest nõuetest 
 • oskab uusi nõudeid oma ettevõtluspraktikas rakendada

Sihtrühm

Raamatupidajad, ettevõtte juhid ja juhatuse liikmed, haldusjuhid, keskkonna- ja kvaliteedijuhid tootmisjuhid ja teised spetsialistid, kes puutuvad kokku jäätme- ja pakendiseaduse nõuete täitmisega ning pakendiaruande koostamisega


Teemad

Peeter Eek käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • direktiiv teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta, 2019/904
 • direktiivi ülevõtva jäätme-, pakendi ja tubakaseaduse muutmise eelnõu 2021-2022, põhilised aruteluteemad
 • veebruaris 2023 vastuvõetud seaduse põhilised nõuded ja seni kehtinud seadustes tehtud muudatused:
 • teatud plasttoodete turule toomise keelud
 • täiendavad nõuded PET-pudelitele
 • kohe tarbimiseks mõeldud valmistoidu/joogi plastpakendite vähendamine
 • laiendatud tootjavastutusega seotud uued nõuded

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(2 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Peeter Eek

Peeter Eek, ringmajanduse ekspert

Peeter Eek on jäätmekäitluse valdkonnaga seotud alates 1993. Aastatel 1989-2018 töötas Peeter Eek keskkonnakaitse süsteemis avalikus sektoris, sealhulgas 2001-2018 Keskkonnaministeeriumis jäätmeosakonna juhatajana.
Peeter Eek on tuntud jäätmevaldkonna koolitaja nii Eestis, kui mitmete EL projektide raames ka mujal.

Meetodid

Loeng, praktilised näited.
Anname Teile professionaalset nõu ja vastame Teie küsimustele!


Maksumus

129 € + km (157,38 €).


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!    

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.