Sisukord

Sisekoolitus - Arenguvestluste läbiviimine

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Arenguvestlus on korrapärane ja usalduslik vestlus, mis aitab juhil parimal kombel ühitada inimese personaalsed teadmised, oskused, eesmärgid, võimed, loovuse, hoiakud ja ambitsioonid organisatsiooni eesmärkidega ning nende arengule kaasa aidata. Arenguvestluse puhul on võtmeteguriks kahe inimese vaheline suhtlemine ja eeskätt just juhi suhtlemisoskus ning arenguvestluse läbiviimise tehnikate valdamine, mis määravad suures osas arenguvestluste edukuse.


Eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmised arenguvestluse protsessidest ja arenguvestluse ettevalmistamisest, läbiviimisest ning tagasiside saamisest. Koolituse tulemusena juhid mõistavad arenguvestluse vajalikkust ning oskavad vestlusi läbi viia ning vestluse tulemusi juhtida. Muud täpsemad õpiväljundid sõnastatakse vastavalt koolituse Tellija eesmärkidele. 


Teemad

Koolitusel käsitleme järgnevaid teemasid:

  • mis on arenguvestlus ja selle eesmärgid
  • mida annavad arenguvestlused vahetule juhile, töötajale ja asutusele tervikuna
  • milline on hea arenguvestlus
  • milliseid teemasid arenguvestlusel käsitletakse
  • kuidas arenguvestlust ette valmistada ja läbi viia
  • milliseid oskusi peaks vahetu juht vestluse läbiviimisel kasutama ja millest hoiduma
  • kuidas luua süsteemset arenguvestluste protsessi

Koolituse täpne sisu ja teemade rõhuasetused kujunevad peale koolituspakkumise kinnitamist suhtlemisel tellijaga. 


Meetodid

Lühiloengud, praktilised näited, grupiarutelud, praktilised harjutused. Koolitus on üles ehitatud nii, et praktikaga näitlikustatud loengublokid vahelduvad diskussioonidega.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - Helen Tammesalu

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.