Sisukord

24/7 koolitus - Teede korrashoiutööde tellimine. 4,3 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_EHI_1


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolitusel avame kohalike ja avalikult ligipääsetavate erateede korrashoiu tellimist puudutavad olulised küsimused ja praktikad tee omaniku vaatenurgast.
Tee elukaares on teede korrashoid väga oluline etapp – see kestab alates tee kasutuselevõtust kuni selle lammutamiseni. Tee võimalikult pikk eluiga (ja teekasutajate ohutus) sõltub aga tee omanikust - tema õigeaegselt tellitud töödest ja valikutest.
Koolitusel anname põhiteadmised teede korrashoiust, keskendudes suuresti erinevatele teede korrashoiutööde tellimisel kasutuses olevatele lepingutüüpidele ja levinud hankepraktikatele.
Osaleja saab teada, milliseid korrashoiulepinguid ja millal on mõistlik kasutada, millised andmed on olulised korrashoiutööde hankimiseks eri lepingutüüpide puhul ning kuidas koostada hankedokumente (nt mida arvestada tehnilise kirjelduse koostamisel) ja piiritleda töid erinevate lepingute ja töövõtjate vahel.
Ka saab osaleja lühiülevaate peamistest tee korrashoidu reguleerivatest õigusaktidest ning teadmisi tee omaniku kohustustest teede korrashoiu osas. Osalejad saavad praktilisi näpunäiteid, kuidas tõhusalt dokumenteerida ja analüüsida teede korrashoiutöid.

Koolituse eesmärk on anda põhiteadmised teede korrashoiulepingute tüüpidest ning korrashoiutööde hankimise levinud praktikatest, sh peamistest vigadest.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab põhiteadmisi teede korrashoiu regulatsioonidest
 • omab põhiteadmisi erinevate korrashoiulepingu põhitüüpide kasutamisest
 • omab põhiteadmisi korrashoiu tehniliste kirjelduste koostamiseks
 • on teadlik tee omaniku kohustustest
 • on teadlik teede seisukorra mõõtmisvõimalustest

Sihtrühm

Kohaliku omavalitsuse (KOV) spetsialistid, kes tegelevad teede korrashoiu tellimisega. Samuti avalikult ligipääsetavate erateed omanikud, näiteks suuremate tööstusparkide haldajad jne


Teemad

Tiit Valt käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • õigusruum ja senised praktikad
  - seadused, määrused, juhendid
  - kutsesüsteem
  - korrashoiu- ja ehitustööde piiritlus
  - tööde piiritlemine erinevate lepingute ja töövõtjate vahel
  - korrashoiulepingute praktika Eestis
  - liiklejatele info jagamine ja liiklejatelt info kogumine
  - riskide jaotamine tellija ja töövõtja vahel
 • kohustused teede korrashoiuks ja nende kajastamine tehnilises kirjelduses
  - elutähtis teenus
  - tavahooldus (kattega teede hooldus ja kruusateede hooldus)
  - talihooldus
  - teede valgustus
  - sildade hooldus
  - teede märgistus
  - piirdesüsteemid
  - operatiivsus ja reageerimisajad
  - talihooldusel ilmaprognooside ja hetkeinfo kasutamine
 • teede olemi ja seisukorra kirjeldamine hankes võrreldavate pakkumuste saamiseks
  - teeregister
  - hooldus ja kasutusjuhendid
  - garantiialused objektid
  - teede seisukorra mõõtetööd ja nende regulaarsus
  - vajalikud andmed korrashoiu hankimiseks erinevate lepingutüüpide puhul
  - infotehnoloogised vahendid registrite pidamiseks
  - nõuded töövõtja poolsele kvaliteedi tagamisele
 • teede korrashoiutööde dokumenteerimine ja analüüsimine
  - riiklik järelevalve
  - järelevalve tegevuste dokumenteerimine
  - liiklusõnnetuste järgselt tee seisundinõuetele vastavuse hindamine
  - teede seisukorra muutused ja liikluse piiramine või sulgemine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Tiit Valt 2023

Tiit Valt – teedeinsener, Rail Baltic Estonia OÜ projektijuht

Tiit Valt on erialalt teedeinsener, kellel on erialane töökogemus aastast 2005. Perioodil 2013 kuni 2019 oli Tiit Valt Maanteeameti lõuna regiooni hooldevaldkonna juht ning korraldas Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakondades teehooldetööde tellimist, järelevalvet ning koolitas meeskonda tehtud tööde üle järelevalve tegemisel. Viimased aastad on ta olnud Rail Baltica ehituse projektijuht, kuid ka infraehituse juures on tal objekti ja veoteede korrashoiul oluline roll.


Meetodid

Loeng, praktilised näited, test.


Maksumus

209 € + km (254,98 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.