Sisukord

24/7 VEEBIKOOLITUS - Vastutus ehitusobjektil. 3,6 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

 

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_9


Eeltutvustus

Täname huvi eest Addenda 24/7 seminari vastu!

Koolitus on salvestatud 9. veebruaril 2021.

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolituse salvestust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.
Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Exploreri brauserit keskkond ei toeta).

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on veebikoolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada veebikoolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Ehitise valmimisele annavad oma olulise panuse paljud isikud – tellija, projekteerija, omanikujärelevalve teostaja, peatöövõtja ja alltöövõtjad. Igaühe tegevus objektil on oluline ning igaühe tegevusega kaasneb muidugi ka risk, et keegi teeb vea, mis toob talle endale või teistele kahju. Millise kahju eest ehitamise ahelas osalejatest keegi vastutab ning kuidas vastutus jaguneb, sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel.
Koolitus on suunatud nii tellijatele, kes peaksid olema teadlikud, kes tema objektil mille eest täpselt vastutab, kui ka ehitajatele-projekteerijatele ja omanikujärelevalve teostajatele, kes saavad teadmisi sellest, mille eest vastutab ta ise ning mille eest mitte. Käsitletakse ehitusega seonduvaid erinevaid lepinguliike – töövõtu-, käsundus- ja garantiilepingut. Koolituselt ei puudu ka seadusest tulenevad vastutuse üldprintsiibid, rakendatavad õiguskaitsevahendid ja vastutuse eeldused, aga käsitletakse ka ka sõlmitavates lepingutes vastutust puudutavaid kokkuleppeid – nende sõlmimise võimalusi ja kehtivust. Mõistagi räägime vastutuse jagunemisest ning solidaarvõlgnike omavahelistest suhetest – sageli ongi sama kahju põhjustajaid ehituses mitu.

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning kuidas ise vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees. Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja kohtupraktikale. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb
 • teab, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees
 • tunneb ehitamisega seotud lepinguliike ja teab nende erinevusi
 • on teadlik projekteerija vastutusest projekteerimisvigade ja nendest tekkinud kahju eest
 • on teadlik omanikujärelevalve teostaja vastutusest tema tegevusega tekitatud kahju eest
 • on teadlik ehitaja vastutusest projekteerija ja omanikujärelevalve teostaja kõrval
 • on teadlik tellija rollist ja vastutusest ehitus-, omanikujärelevalve- ja projekteerimislepingus
 • on teadlik vastutuse jagunemisest ja solidaarvõlgnike omavahelistest suhetest
 • teab, millised on vastutust välistavad või piiravad kokkulepped lepingus
 • oskab esitada nõuet

Sihtrühm

Tellijate, projekteerimis- ja ehitusettevõtete esindajad, kes puutuvad oma töös kokku ehituse- projekteerimis- või omanikujärelevalve lepingute sõlmimise ja täitmisega.


Teemad

Siret Siilbek käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ehitamisega seotud lepingud ja nende erinevused
 • projekteerija vastutus projekteerimisvigade ja nendest tekkinud kahju eest
 • omanikujärelevalve teostaja vastutus tema tegevusega tekitatud kahju eest
 • ehitaja vastutus projekteerija ja omanikujärelevalve teostaja kõrval
 • tellija roll ja vastutus ehitus-, omanikujärelevalve- ja projekteerimislepingus
 • vastutuse jagunemine ja solidaarvõlgnike omavahelised suhted
 • vastutust välistavad või piiravad kokkulepped lepingus
 • vastutuse eeldused ja nõuete esitamine

Aeg ja maht

24/7 Teile sobival ajal ja sobivas kohas Addenda e-akadeemias.
(4 akadeemilist tundi)


Koolitajad

Pildid / - Siret Siilbek 2020

SIRET SIILBEK, ADVOKAADIBÜROO ALTERNA VANDEADVOKAAT JA PARTNER

Siret Siilbek on Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner. Ta on peamiselt kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes tegeleb oma igapäevases töös süvitsi ehitusvaidlustega. Ta on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud advokaadina alates 2005. aastast. Siret on Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjoni liige. Alates 2012. a on Siret vaidluste ja ehituse valdkonnas pälvinud rahvusvahelist tunnustust advokaadibüroode reitinguväljaande Legal500 pooltSuurem osa Sireti igapäevatööst möödub ehitussektoris tegutsevate hankijate ning ehitus- ja projekteerimisettevõtete nõustamisel nii vaidlustes kui ka erinevate lepingute koostamisel ja läbirääkimisel.


Meetodid

Loeng, praktilised näited.


Maksumus

Veebikoolituse hind on 149 € + km (178,80 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Eesti Töötukassa kaudu osalejatele e-õppe keskkonnas teadmiste kontrolli tegemine kohustuslik. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!
Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Tasumine

24/7 veebikoolitusele registreerimise järgselt väljastab Addenda OÜ arve 24 tunni jooksul, e-arve saajad saavad seadusega vastava arve e-arvete keskkonda.


Lisainfo

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Siret Siilbek - ETÜ 2013 kasutusvalmidused

Ehituse praktikas on küllaltki sügavalt juurdunud põhilise ja lõpliku kasutusvalmiduse mõisted. Samas ei tulene neid termineid ühestki seadusest. Ehituse töövõtulepingute üldtingimustes (ETÜ 2013) siiski mõlemaid termineid käsitletakse ning nendega on seotud ka mõningad kohustused. Seepärast vaatleme seekord täpsemalt, mis on põhiline ja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.