Sisukord

24/7 koolitus - Vastutus ehitusobjektil. 3,6 TP (4 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_9


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Ehitise valmimisele annavad oma olulise panuse paljud isikud – tellija, projekteerija, omanikujärelevalve teostaja, peatöövõtja ja alltöövõtjad. Igaühe tegevus objektil on oluline ning igaühe tegevusega kaasneb muidugi ka risk, et keegi teeb vea, mis toob talle endale või teistele kahju. Millise kahju eest ehitamise ahelas osalejatest keegi vastutab ning kuidas vastutus jaguneb, sellest tuleb juttu käesoleval koolitusel.
Koolitus on suunatud nii tellijatele, kes peaksid olema teadlikud, kes tema objektil mille eest täpselt vastutab, kui ka ehitajatele-projekteerijatele ja omanikujärelevalve teostajatele, kes saavad teadmisi sellest, mille eest vastutab ta ise ning mille eest mitte. Käsitletakse ehitusega seonduvaid erinevaid lepinguliike – töövõtu-, käsundus- ja garantiilepingut. Koolituselt ei puudu ka seadusest tulenevad vastutuse üldprintsiibid, rakendatavad õiguskaitsevahendid ja vastutuse eeldused, aga käsitletakse ka ka sõlmitavates lepingutes vastutust puudutavaid kokkuleppeid – nende sõlmimise võimalusi ja kehtivust. Mõistagi räägime vastutuse jagunemisest ning solidaarvõlgnike omavahelistest suhetest – sageli ongi sama kahju põhjustajaid ehituses mitu.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb. Samuti anda praktilisi teadmisi sellest, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning kuidas ise vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees. Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ja kohtupraktikale. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • omab ülevaadet, kes mille eest ehitamise ahelas vastutab ning kuidas vastutus jaguneb
 • teab, kuidas esitada korrektseid nõudeid ning vältida olukorda, millega võiks kaasneda vastutus lepingupartneri või kolmanda isiku ees
 • tunneb ehitamisega seotud lepinguliike ja teab nende erinevusi
 • on teadlik projekteerija vastutusest projekteerimisvigade ja nendest tekkinud kahju eest
 • on teadlik omanikujärelevalve teostaja vastutusest tema tegevusega tekitatud kahju eest
 • on teadlik ehitaja vastutusest projekteerija ja omanikujärelevalve teostaja kõrval
 • on teadlik tellija rollist ja vastutusest ehitus-, omanikujärelevalve- ja projekteerimislepingus
 • on teadlik vastutuse jagunemisest ja solidaarvõlgnike omavahelistest suhetest
 • teab, millised on vastutust välistavad või piiravad kokkulepped lepingus
 • oskab esitada nõuet

Sihtrühm

Tellijate, projekteerimis- ja ehitusettevõtete esindajad, kes puutuvad oma töös kokku ehituse- projekteerimis- või omanikujärelevalve lepingute sõlmimise ja täitmisega


Teemad

Siret Siilbek käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • ehitamisega seotud lepingud ja nende erinevused
 • projekteerija vastutus projekteerimisvigade ja nendest tekkinud kahju eest
 • omanikujärelevalve teostaja vastutus tema tegevusega tekitatud kahju eest
 • ehitaja vastutus projekteerija ja omanikujärelevalve teostaja kõrval
 • tellija roll ja vastutus ehitus-, omanikujärelevalve- ja projekteerimislepingus
 • vastutuse jagunemine ja solidaarvõlgnike omavahelised suhted
 • vastutust välistavad või piiravad kokkulepped lepingus
 • vastutuse eeldused ja nõuete esitamine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Siret Siilbek 2020

SIRET SIILBEK, ADVOKAADIBÜROO ALTERNA VANDEADVOKAAT JA PARTNER

Siret Siilbek on Advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner. Ta on peamiselt kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes tegeleb oma igapäevases töös süvitsi ehitusvaidlustega. Ta on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud advokaadina alates 2005. aastast. Siret Siilbek on Eesti Advokatuuri Maksejõuetusõiguse komisjoni liige. Alates 2012. a on Siret Siilbek vaidluste ja ehituse valdkonnas pälvinud rahvusvahelist tunnustust advokaadibüroode reitinguväljaande Legal500 pooltSuurem osa Siret Siilbeki igapäevatööst möödub ehitussektoris tegutsevate hankijate ning ehitus- ja projekteerimisettevõtete nõustamisel nii vaidlustes kui ka erinevate lepingute koostamisel ja läbirääkimisel.

 

 

Meetodid

Loeng, praktilised näited, küsimused-vastused, test.


Maksumus

189 € + km (230,58 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.