Sisukord

24/7 koolitus - Lammutusettekirjutus - mis saab edasi? 3,2 TP (4 ak.h) kordus

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_10


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti). 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Eesmärk

Läbi aegade on lammutusettekirjutusi peetud müütilisteks nähtusteks. Levinud on arvamus, et olgu või ebaseaduslik ehitis looduskaitsealal, kuid lammutusettekirjutust sellele ikka ei tehta. Leidub nõuandjaid, kes soovitavad probleemsetes olukordades pigem ilma loata ehitis püsti panna, sest maksimaalselt võib selle eest saada rahatrahvi ja kui veab, jäetakse ka see tegemata.
 
Ometi on viimasel ajal hakanud kohalikud omavalitsused siiski julgemalt ka lammutusettekirjutusi tegema. Muutumas on ka kohtupraktika.

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:

 • milised on lammutusettekirjutuse kriteeriumid?
 • milline on korrektne järelevalve menetlus?
 • millised on ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärjed? 

Sihtrühm

KOV planeeringute ja ehituse spetsialistid, juristid


Teemad

Vandeadvokaat Liisa Linna käsitleb lammutusettekirjutuste vormistamist nii läbi kohaliku omavalitsuse jaoks oluliste menetlusnormide ja kaalutlusreeglite kui ka ehitise omaniku vaatevinklist. Kõne alla tulevad erinevad võimalused ja näpunäited ettekirjutuste vaidlustamiseks.

 • Ettekirjutuse alused
 1. Ehitus ei vasta esitatavatele nõuetele ja nõuetele mittevastavusega kaasneb oluline või kõrgendatud oht. Oht avalikule huvile? Üldplaneeringu tingimused kui väärtus omaette. Kultuuriväärtused. Lammutusettekirjutus keskkonna kaitseks. Ehitise eluiga ja korralise auditeerimiskohustuse ning hoolduskohustuse täitmata jätmine kui ettekirjutuse ajend.
 2. Ebaseaduslik ehitamine. Püsiv negatiivne ja üleliia koormav mõju. Leevendusmeetmed ja nende proportsionaalsus.
 •  Riikliku järelevalve menetlus
 1. Ettekirjutuse subjekti tuvastamine. Käitumisvastutus. Seisundivastutus. Käibekohustus.
 2. Erimeetmed: küsitlemine, valdusesse sisenemine, paikvaatlus.
 3. Ekspertiiside, ehitusuuringute tellimise vajadus.
 4. Erisused, kui riiklik järelevalve alustatakse puudutatud isiku taotluse peale.
 5. Kaalutlusõigus. Proportsionaalsus. Kaalutlusvead. 
 •  Sunniraha. Asendustäitmine
 1. Korduv sunniraha rakendamine.
 2. Asendustäitmise läbiviimine riigihankest kuni täitmiskulu sissenõudmiseni. Millal asendustäitmine on korrakaitseorganile kohustuslik?
 •  Lammutus(ümberehitamis)ettekirjutus kasutusloamenetluses

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(4 akadeemilist tundi)


Koolitajad

 

Pildid / - Liisa Linna

Liisa Linna, partner ja vandeadvokaat, Advokaadibüroo Liverte

LIVERTE asutajapartner vandeadvokaat Liisa Linna on ehitusõiguse valdkonnas olnud aktiivne juba ligi 20. aastat. Oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga sai ta töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast ülikooli lõpetamist on ta teinud karjääri kohalikus omavalitsuses, alustades detailplaneeringute menetlemisest kuni esindades Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juristina Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. 
Ühe vähese valdkonnaspetsialistina asutas Liisa 2004. aastal ehitusõigusega tegeleva büroo ning liikus sealt edasi advokaadibüroodessse Hedman Partners ning Ristal Keba Partnerid.  
Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi, panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Ta on koolitanud kohtunikke ja Eesti Advokatuuri liikmeid ehitusõiguses ning andnud sagedasti koolitusi ka erinevates koolituskeskustes.

Meetodid

Loeng, praktilised näited aktuaalsest kohtupraktikast


Maksumus

149 € + km (178,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

 Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

  Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.