Sisukord

24/7 koolitus - Tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega seotud õiguslikud ja praktilised küsimused. 3,6 TP (5 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_3


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3,6 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Praktikas on seoses tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmetega tekkinud mitmeid küsimusi. Näiteks, milliseid dokumente ning lubasid on vaja elektriliini või tuuliku rajamiseks ja kasutusele võtmiseks. Samuti on esinenud vaidlusi tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete omandi küsimuses. Näiteks on vaieldud selle üle, kellele kuulub ehitises olev soojussõlm või kinnistul asuv torustik ning kas see on ehitise oluline osa või hoopis päraldis. Veel on olnud ebaselgus selles, millistest õigusaktidest tuleb konkreetse rajatise või seadme puhul mingis olukorras lähtuda. Näiteks elektripaigaldisega seotud küsimusi reguleerib nii seadme ohutuse seadus kui ka ehitusseadustik. Seega võib tekkida küsimus, millises osas kuulub kohaldamisele üks või teine seadus. Koolituse eesmärk ongi selgitada tehnovõrkude- ja rajatiste ning tehnoseadmete mõisteid, erisusi ja nende rajamise ja paigaldamise ning kasutusse võtmise aluseid.

Koolituse käigus antakse ülevaade tehnovõrke ja -rajatisi ning tehnoseadmeid (tehnosüsteeme) reguleerivatest õigusaktidest. Muu hulgas käsitletakse nende rajamise/paigaldamise, omandi ja kasutusele võtmise küsimusi. Koolitus sisaldab praktilisi näiteid ning viiteid kohtupraktikale.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • teab tehnovõrke ja -rajatisi ning tehnoseadmeid (tehnosüsteeme) reguleerivatest õigusaktidest
  • teab tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete rajamise/paigaldamise, omandi ja kasutusele võtmise küsimusi
  • tunneb kohtupraktikat

Sihtrühm

Ehitajad, arendajad, ja projekteerijad, kes puutuvad oma töös kokku tehnovõrkude ja -rajatiste ehitamisega ning tehnoseadmete paigaldamisega


Teemad

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete (tehnosüsteemide) eristamine, mõisted ning seosed ehitisega
  • õiguslik staatus, omandi küsimused
  • tehnovõrgu ja -rajatise rajamise alus ja ehitamisega seotud küsimused, kaitsevööndid
  • tehnoseadmete paigaldamine ehitisse ja sellega seotud õiguslikud küsimused
  • tehnovõrkude ja -rajatiste ning tehnoseadmete kasutusele võtmise alused
  • tööde dokumenteerimine

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(5 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Martina Proosa

Martina Proosa, AS Merko Ehitus Eesti jurist

Martina Proosa on juristina tegutsenud üle kahekümne aasta, sellest ruumilise planeerimise ja ehitamise valdkonnas enam kui kümme aastat. Selle aja sisse mahub töö juristina advokaadibüroos ja ühes Eesti suurimas ehitusfirmas ning õiguskantsleri nõunikuna. Ta on olnud planeeringute osakonna juhataja siseministeeriumis, kus tegeles nii õigusloomega - osales planeerimisseaduse ja muude õigusaktide väljatöötamises -, planeeringute järelevalvega kui ka muude planeerimisosakonna ülesannetega. Igapäevase töö kõrvalt on Martina kirjutanud artikleid ning kaks ehitusseadustikku ning planeerimisseadust tutvustavat raamatut sarjas Kinnisvarakool. Lisaks on viinud läbi hulgaliselt koolitusi, muu hulgas sisekoolitusi kohalikes omavalitsustes. 


Meetodid

Loeng, praktilised näited. Test.


Maksumus

169 € + km (206,18 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. Test.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

 Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.