Sisukord

Hooldusõigus ja eestkoste KOV vaatenurgast (2,6 ak.h)

Jaga

Eeltutvustus

KOOLITUS TOIMUB NII VEEBIS KUI E-ÕPPES!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eesmärk

Olete lahkesti palutud 18. novembril 2022 kell 10.00 osalema koolitusel, kus käsitleme laste eestkostega seotud küsimusi ja suhtlusõiguse probleeme. Samuti vaatleme täiskasvanute eestkostega seotud praktilisi küsimusi ning KOV rolli kohtumenetluses ja eestkostjana. Käsitlemisele tulevad mitmed uued kohtulahendid! Laste ja täiskasvanute eeskoste teema osakaal koolitusel on 50/50.

Koolituse eesmärk on anda vastused järgmistele õiguslikele küsimustele:

 • kus jookseb piir perekondliku ja riikliku abistamiskohustuse vahel?
 • milline on kohaliku omavalitsuse pädevus perekonnaõigussuhetes?
 • millistel juhtudel ja olukordades määratakse isikule eestkostja?
 • mis on erieestkoste?
 • millised on eestkostjale esitatavad nõuded?
 • millised on eestkostja ülesanded ja vastutus?
 • mas eestkostja peab ise eestkostetava eest hoolitsema?
 • millistel juhtudel on eestkostja esindusõigus välistatud?
 • milliste eestkostetava nimel tehingute tegemiseks on vajalik kohtu nõusolek?
 • kui detailne peab olema eestkostja aruanne?
 • eestkostetava õigus teha perekondlikke tehinguid
 • eestkostja tasu ja kulude hüvitamise problemaatika
 • kuidas peab eestkostja ümber käima eestkostetava varaga?
 • millal eestkoste lõpeb?

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • on kursis eestkoste õiguliku regulatsiooniga
 • teab eestkostja ülesandeid ja vastutust
 • teab probleeme, mis seotud täiskasvanute eeskoste teostamisega 

Sihtrühm

Sotsiaaltöö ametnikud, lastekaitsespetsialistid ning teised huvilised


Teemad

Vandeadvokaat Janne-Liisa Ottis käsitleb koolitusel nii laste kui ka täiskasvanute eestkostega seonduvaid küsimusi ja aktuaalset kohtupraktikat:

eestkoste sotsiaalsed lähtekohad

 • perekondlik vs riiklik abistamiskohustus
 • teovõime
 • KOV pädevus perekonnaõigussuhetes 

eestkoste regulatsioon

 • miks ja millal on vaja eestkostet?
 • eestkoste liigid
 • eestkostjale esitatavad nõuded
 • eestkoste sisu
 • erieestkoste
 
kohalik omavalitsus kohtumenetluses ja eestkostjana

 • KOV eestkostjana
 • eestkostja isikuga seotud ülesanded
 • eestkostja varaga seotud ülesanded
 • eestkostetava ülalpidamine
 • esindusõiguse välistamine
 • esindamine kohtu nõusolekul
 • kohtulik järelevalve
 • eestkoste lõppemine

eestkostega seotud praktilised probleemid ja aktuaalsed kohtulahendid

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 18. novembril 2022 kell 10.00–12.00
(2,6 akadeemilist tundi)

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolituse salvestist järelvaadata Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne 
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Janne-Liisa Ottis

Janne-Liisa Ottis, advokaadibüroo DEM vandeadvokaat

Janne-Liisa Ottis töötab alates aastast 2017 perekonnaõiguse advokaadina.  Janne-Liisa Ottis on koolitusel käsitletavad teemad läbinud ka isiklikult kohtumenetlustes, sh on osalenud kohtumenetluses nii vanemate kui ka laste esindajana. Janne-Liisa Ottis omab märkimisväärset kogemust perekonnaseadusest tulenevate õiguste ja kohustuste osas, mida on vaja erinevate õiguslike probleemide tõttu tsiviilkohtutes lahendada.

Meetodid

Interaktiivne loeng rohkete näidete ja kohtulahenditega


Maksumus

Registreerides kuni 15. novembrini 2022 kehtib soodushind 79 € + km (94,80 €), hiljem tavahind 99 € + km (118,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 14 € + km (16,80 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+ 372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Töölepingu seadus on kättesaadav ka võõrkeeltes

Teadupärast on kõik Eesti Vabariigis kehtivad seadused avaldatud Riigi Teatajas. Interneti leheküljelt www.riigiteataja.ee saab õigusakte otsida pealkirja, akti andja ning  muude parameetrite järgi. Sealjuures on mugav võimalus vaadata lisaks kehtivatele redaktsioonidele nii varasemaid kui ka alles tulevikus kehtima hakkavate õigusaktide versioone. Samuti võimaldab Riigi Teataja ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.