Sisukord

24/7 koolitus - Ehituse töövõtja õiguskoolitus. 4,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_5


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Ootame ehituse töövõtjaid, sh nii all- kui ka peatöövõtja esindajaid koolitusele, mille raames toimub praktiline käsitlus ehituse töövõtja peamistest õigustest ja kohustustest ehituse töövõtulepingute täitmisel. Eraldi käsitleme töövõtja õigusi hankelepingute täitmisel. Toome olulisemaid näiteid viimase kahe aasta praktikast, kus muutuv majanduskeskkond ja turuolud juba sõlmitud lepinguid pidevalt ümbervaatama on sundinud. Toome näiteid kohtupraktikast, mis on ehituse töövõtulepingute täitmise tava mõjutanud.

Koolituse eesmärk on selgitada ehituslepingu (töövõtulepingu) olemust, sisu, osapoolte õigusi ja kohustusi ning õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud küsimusi. Toome esile lepingu kriitilisemad sätted ning õpetame, kuidas lepingu täitmise ajal koostada vajalikud dokumendid nii, et see kas hoiab vaidlused ära või aitab need lahendada. 
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
 • saab praktilised oskused lepingu sõlmimiseks ning lepingudokumentide koostamiseks
 • oskab lepingu sõlmimise ja täitmise käigus tähelepanu osutada kõige kriitilisematele:
  - teab, milline on töövõtja vastutus lepingu mittetäitmise ja täitmisega viivitamise korral
  - teab, milline on töövõtja vastutus lepingutingimustele mittevastava töö eest
  - teab, millised on töövõtja vastutuse ajalised piirid
  - teab, milline on tellija vastutus lepingurikkumise korral
  - oskab eristada töövõtulepingu nõuete aegumist ja töövõtugarantiid
  - teab töövõtugarantii sisu ja olemust, teab, kus sätestatakse garantiitingimusi
 • oskab tähelepanu pöörata vaidlusi tekitavatele asjadele ning käituda viisil, et vaidlusi vältida ja lahendada või siis kindlustada soodne vaidluspositsioon

Sihtrühm

Ehitusvaldkonna ettevõtete juhid ja juhatuse liikmed, juristid, aga ka projektijuhid, objektijuhid ja töödejuhid. Samuti on koolitus suunatud ehitustööde tellijatele


Teemad

Vandeadvokaat Alar Urm käsitleb praktiliste näidete varal järgmisi teemasid:

Töövõtulepingu objekt
•    lepingudokumentide pädevusjärjekord
•    lepingudokumentide tõlgendamine
•    tööde kvaliteedinõuded
•    nõuded töö juurde kuuluvale dokumentatsioonile
•    muudatus- ja lisatöödega seonduvad küsimused

Täitmise tähtaeg
•    tellija koostöö- jm kohustused
•    töövõtja õigus tööd katkestada
•    töövõtja õigus nõuda tähtaja pikendamist ja lisakulude hüvitamist

Tööde üleandmine
•    igakuised aktid, vaheaktid
•    põhiline valmidus, vaegtööd
•    lõplik valmidus

Lepingu järgsete sanktsioonide kohaldamise lubatavus ja põhimõtted

Ehitusgarantii sisu ja garantiiaja nõuded

Tellija ja töövõtja lepinguväline vastutus
•    ehitaja vastutus kolmandatele isikutele põhjustatud lepinguvälise kahju korral
•    ehitise omaniku vastutus ehitisest lähtuva ohu korral
•    vastutuskindlustus
•    kindlustuslepingu sõlmimine ja vaidlused


Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Alar Urm 115x115

Alar Urm, advokaadibüroo Blessner partner ja vandeadvokaat

Alar Urmil on õigus­nõustamises ja õigus­loomes mitmekümne­aastane kogemus. Tegutseva vandeadvokaadina on tema töölaual just ehitus- ja riigihangete valdkonna küsimused: lepingud, kokkulepped ja vaidlused. Hinnatud spetsialistina on Alar Urm nõustanud kliente oluliste projektide läbiviimisel ja esindanud neid edukalt sadades kohtu­­vaidlustes. Alar Urmi on korduvalt valitud FIDIC jt vaidlus­­asjade arbiteriks. Aastate jooksul on Alar Urm aidanud välja töötada mitmeid olulisi seadus­­eelnõusid jt õigus­­akte. Alar Urm on suure juhtimis- ning koolitajakogemusega: on erinevate ülikoolide lektor, lisaks on tal juhi kogemus erinevatest riigiasutustest, paljude äriühingute nii nõukogu kui ka juhatuse liikme kogemus.

Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited. Test.


Maksumus

209 € + km (254,98 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

 


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.