Sisukord

24/7 koolitus - Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolitus. 16 TP (16 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_EHI_1


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tunnistuse. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 16 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolituse teemad on valitud vastavalt ehitusjuht tase 6 ja ehitusinseneride kutsestandardis esitatud nõuetele. Koolituse eesmärk on täiendada osaleja teadmisi ja oskusi vastavalt järgnevatele teemadele:

 • betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid: projekti lugemise erisused, omadused, ehitamise erisused ja talvised töötingimused
 • teraskonstruktsioonid: nõuded valmistamisele, pindade ettevalimistamine, nõuded korrosioonikaitsele ja keevitamisele
 • kivikonstruktsioonid: plokkmüüritööde kvaliteedinõuded ja põhiprobleemid, mahumuutused, helisisolatsioon ja ehitushälbed
 • energiatõhusus probleemide tuvastamine. Enamlevinud vead projekteerimis- ja ehitustöödel: näited projekteerimis- ja ehitusvigadest omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunned erinevatele konstruktsioonitüüpidele esitatavaid kvaliteedinõudeid
 • peamisi konstruktsioonitüübi hälbeid ja vigu
 • oskab saavutada vastavalt konstruktsioonitüübile nõutud kvaliteedinõudeid
 • teab, millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, nt niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured

Sihtrühm

Projektijuhid, objektijuhid, arhitektid, ehitusinsenerid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtete juhid


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

Ehituslikud teraskonstruktsioonid
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded teraskonstruktsioonide valmistamisele
 • teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1  
 • teraskonstruktsioonide tootmisohje
 • kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis
Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2
 • ehitamisklass
 • korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass
 • ehitushälvete klass
Kvaliteedidokumendid
 • kvaliteediplaan
 • keevitustöödeplaan
Keevitamine
 • ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid
 • keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel
 • keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
 • keevitajate pädevus
 • keevitustööde koordinaator ja  keevitustööde koordinaatori kohustused
Keeviste visuaalne kontroll
 • keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused
 • poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine
 • teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt  ja komplektsus
Lühiülevaade korrosioonitõrjest
 • keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded
 • tsingitud teraskonstruktsioonid
 • terase kuumtsinkimine  
 • terasele  tsingi termiline pihustamine
 • teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega
Enamlevinud projekteerimisvead
 • EVS-EN 1090-2-2018 Nõuete mittekajastamine ehitusprojektis
 • keevitusvead
 • pindade ettevalmistusvead
 • korrosioonikaitsevead
 • teraspindade korrosioonikaitse parandamine
 
Plokkmüürid: kvaliteet, ehitushälbed ja probleemid
 • plokkmüüritöö põhitüübid
 • betoonplokkseinad, kergplokk (Fibo, Bauroc ja VKG plokk, Leca, Weber Kahi plokk), looduskiviplokk
 • omadused ja kvaliteedinõuded. Nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine
 • ehitushälbed
 • plokkmüürist tuletõkkekonstruktsioonid. Erinevatest tuletõkkeseinte väärtustest ja kuidas neid saavutada?
 • heliisolatsiooni nõuetest ja kuidas neid saavutada?
 • kandekonstruktsioonid, vaheseinte konstruktsioonid
 • kivimüür
 • projekteerimis- ja ehitusvea näited
 • talvistest müüritöödest

Energiatõhusus probleemide tuvastamine. Enamlevinud vead projekteerimis- ja ehitustöödel

 • hoonete ekspertiis konstruktsioone avamata
 • niiskuse sissetung ja niiskuse siirdumise viisid
 • külmasillad ja soojalekked
 • erinevate liitekohtade kvaliteet
 • rikutud või ebapiisav soojusisolatsioon
 • hoone välispiirete õhulekked
 • piirete heliisolatsioon ja müra ning selle põhjused
 • vundamendid, pinnasel põrandad ja alustele esitatavad nõuded RIL 132-2000, RYL 2010
 • energia kokkuhoiu tõhustamine
 • termopildistamine
 • termopildistamisega avastatavast niiskusest ehituses
 • difussioonist, kapillaarniiskusest, konvektsioonist, kondentsi tekkest ja niiskusest põhjustatud kahjustustest
Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Raudbetoonfassaadid. Kontroll, vead ja parandamine
Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused
 • betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
 • betoonelementide joonised
Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused
 • fassaadielementide valmistamine
 • betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine
 • betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
 • betooni pinnad. Uus By 40 2021
 • pindade vead ja selle parandaminea By41, By 70
 • projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel
Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö
 • betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
 • betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
 • talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
 • kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
 • probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
 • betooni niiskus
 • müra. Müra mõõtmine ja miks see ei vasta ootustele

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(16 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited, test.


Maksumus

645 € + km (786,90 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tunnistust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.