Sisukord

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolitus. 16 TP (16 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII SAALIS, VEEBIS KUI E-ÕPPES! Saalikohtade arv on JUBA VÄLJA MÜÜDUD!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel saalis, reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eeltutvustus

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolitus toimub kokku neljal õppepäeval (16 akadeemilist tundi) ning selle läbimisel väljastame kõigile osalejatele tõendid 16 TP. 

Koolitusprogramm raames käsitleme:

Täiendavalt soovitame läbida:

Täiendkoolituste läbimine on ehitusjuhi ja inseneri kutse taotlemisel/taastõendamisel üks kutse-eeldustest.
Oleme salvestanud enam kui 50 ehitusalast koolitust, mida saate läbida 24/7 Teile sobival ajal ja kohas.

Vajalike täienduskoolituste punktide omandamiseks soovitame tutvuda meie ehitusalaste koolitustega allolevatel linkidel:

24/7 veebikoolituste eeliseks on paindlikkus:

 • Te saate videosid alati pausile panna
 • Te saate olulisi kohti alati tagasi kerida
 • meie e-akadeemiast saate alla laadida ka videoga kaasaskäivad slaidid
 • video läbimisel saate alla laadida selle läbimist tõendava tõendi

Koolitusalast lisainfot leiate meie kodulehelt: https://www.addenda.ee/kutse-taast6endamine

Kutse taastõendamisel peab taotleja vastama kõikidele kutse andmise eeldustele. Kutse andmise eeldused on sätestatud kutse andmise korras: http://eeel.ee/kutse-andmine/ehituse-kutseala-kutseomistamise-kord/


Eesmärk

Koolitussarja teemad on valitud vastavalt ehitusjuht tase 6 ja ehitusinseneride kutsestandardis esitatud nõuetele. Koolitussarja eesmärk on täiendada osaleja teadmisi ja oskusi vastavalt programmis nimetatud teemadele. 

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunned erinevatele konstruktsioonitüüpidele esitatavaid kvaliteedinõudeid
 • peamisi konstruktsioonitüübi hälbeid ja vigu
 • oskab saavutada vastavalt konstruktsioonitüübile nõutud kvaliteedinõudeid
 • teab, millised on valedest lahendustest tekkivad kahjustused, nt niiskus, hallitus, ebameeldiv hais või tervisemured

Täiendavalt soovitame läbida:


Sihtrühm

Projektijuhid, objektijuhid, arhitektid, ehitusinsenerid, ehitusjärelevalve insenerid, ehitusettevõtete juhid


Teemad

Volitatud ehitusinsener Jaak Sori käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

PÄEV 1: 29. septembril kell 10.00-13.15
Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonid. Raudbetoonfassaadid. Kontroll, vead ja parandamine
 
Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused
 • betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
 • betoonelementide joonised
Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused
 • fassaadielementide valmistamine
 • betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine
 • betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
 • betooni pinnad. Uus By 40 2021
 • pindade vead ja selle parandaminea By41, By 70
 • projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel
Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö
 • betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
 • betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
 • talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
 • kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
 • probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
 • betooni niiskus
 • müra. Müra mõõtmine ja miks see ei vasta ootustele
 
PÄEV 2: 6. oktoobril kell 10.00-13.15
Ehituslikud teraskonstruktsioonid

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded teraskonstruktsioonide valmistamisele

 • teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1  
 • teraskonstruktsioonide tootmisohje
 • kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis
Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2
 • ehitamisklass
 • korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass
 • ehitushälvete klass
Kvaliteedidokumendid
 • kvaliteediplaan
 • keevitustöödeplaan
Keevitamine
 • ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid
 • keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel
 • keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
 • keevitajate pädevus
 • keevitustööde koordinaator ja  keevitustööde koordinaatori kohustused
Keeviste visuaalne kontroll
 • keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused
 • poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine.
 • teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt  ja komplektsus.
Lühiülevaade korrosioonitõrjest
 • keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded
 • tsingitud teraskonstruktsioonid
 • terase kuumtsinkimine  
 • terasele  tsingi termiline pihustamine
 • teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega
Enamlevinud projekteerimisvead
 • EVS-EN 1090-2-2018 Nõuete mittekajastamine ehitusprojektis
 • keevitusvead
 • pindade ettevalmistusvead
 • korrosioonikaitsevead
 • teraspindade korrosioonikaitse parandamine
 
PÄEV 3: 13. oktoobril kell 10.00-13.15
Plokkmüürid: kvaliteet, ehitushälbed ja probleemid
 • plokkmüüritöö põhitüübid
 • betoonplokkseinad, kergplokk (Fibo, Bauroc ja VKG plokk, Leca, Weber Kahi plokk), looduskiviplokk
 • omadused ja kvaliteedinõuded. Nende klassifitseerimissüsteem ja nõuete valik, kvaliteedinõuete täitmise tõendamine
 • ehitushälbed
 • plokkmüürist tuletõkkekonstruktsioonid. Erinevatest tuletõkkeseinte väärtustest ja kuidas neid saavutada?
 • heliisolatsiooni nõuetest ja kuidas neid saavutada?
 • kandekonstruktsioonid, vaheseinte konstruktsioonid
 • kivimüür
 • projekteerimis- ja ehitusvea näited
 • talvistest müüritöödest

PÄEV 4: 20. oktoobril kell 10.00-13.15
Energiatõhusus probleemide tuvastamine. Enamlevinud vead projekteerimis- ja ehitustöödel

 • hoonete ekspertiis konstruktsioone avamata
 • niiskuse sissetung ja niiskuse siirdumise viisid
 • külmasillad ja soojalekked
 • erinevate liitekohtade kvaliteet
 • rikutud või ebapiisav soojusisolatsioon
 • hoone välispiirete õhulekked
 • piirete heliisolatsioon ja müra ning selle põhjused
 • vundamendid, pinnasel põrandad ja alustele esitatavad nõuded RIL 132-2000, RYL 2010
 • energia kokkuhoiu tõhustamine
 • termopildistamine
 • termopildistamisega avastatavast niiskusest ehituses
 • difussioonist, kapillaarniiskusest, konvektsioonist, kondentsi tekkest ja niiskusest põhjustatud kahjustustest

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 16 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitussari toimub kuupäevadel:

29. septembril 2023 kell 10.00–13.15
6. oktoobril 2023 kell 10.00–13.15
13. oktoobril 2023 kell 10.00–13.15
20. oktoobril 2023 kell 10.00–13.15

(Kokku 16 akadeemilist tundi, a´4,0 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava sarja kõikidel koolituspäevadel:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 paus
11.45–13.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

KOOLITUS TOIMUB NII SAALIS, VEEBIS KUI E-ÕPPES! Saalikohtade arv on JUBA VÄLJA MÜÜDUD!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel saalis, veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Saalikoolitus
Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid
Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)
Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)
Vaata sõiduplaane SIIN!
Parkimise info SIIN!
 
Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Jaak Sori

Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

 


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited.


Maksumus

Kasutage sooduskoodi insener23 ja registreerige kuni 27. septembrini 2023 (kaasa arvatud) kogu sarjale soodushinnaga 615 € + km (738 €), hiljem 756 € + km (907,20 €).

Teil on võimalus koolitusel osaleda ka üksikutel õppepäevadel. Ühel õppepäeval osalemise tasu on registreerumise soodusajal 169 € + km (202,80 €) ning hiljem 199 € + km (238,80 €).
Lisaks on Teil võimalus osta 30-päevane täienduskoolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 49 € + km (58,80 €). Hind sisaldab kõigi nelja õppepäeva ettekannete salvestisi, mis saadetakse Teile osade kaupa peale vastava õppepäeva toimumist.

Ehitusinseneri, projekti- ja objektijuhi täienduskoolitusel ehituskonstruktsioonidest osalemiseks kas tervikuna või koolituste sarja üksikutel moodulitel palume klikkida allolevatest valikutest sobiva mooduli peale või valikule sari tervikuna. Soovides osaleda mitmel üksikul moodulil tuleb registreeruda igale koolituspäevale ehk moodulile eraldi.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 


Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.