Sisukord

24/7 koolitus - Muudatustest standardites. EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon ja EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk. 4,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_10


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 4,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Lisaks terminoloogiale on standardites EVS 846:2021 Hoone kanalisatsioon ja EVS 848:2021 Väliskanalisatsioonivõrk muudetud sademevee arvutusaluseid ning täiendatud kanalisatsiooni arvutusaluseid. Korrigeeritud on sademevee ja reovee arvutusnomogramme.

Koolitusel käsitletakse nendes standardites esinevaid muudatusi võrreldes varasemate samade standardite versioonidega. Selgitatakse nii hoone- kui ka väliskanalisatsiooni uusi termineid ja määratlusi. Torude tähistamine on standardites uudne.
Ehitusmaterjalid ja –tehnoloogiad uuenevalt pidevalt ja seetõttu on vaadeldavates standardites täiendatud torustike ühendusviise, kasutusiga, toestamist, isoleerimist, müra vähendamist, tule levimise kaitsmist jne.
Käsitletakse torustike arvutamise lähteandmete muutusi. Sademevee arvutusäravoolu arvutamine on oluliste muudatustega.

Koolitusel osalejalt eeldatakse veevarustus- ja kanalisatsioonialast tehnilist ettevalmistust ja kanalisatsiooni puudutava seadusandluse tundmist.

Koolituse eesmärk on anda ülevaade mõlema standardi muudatustest ja täiendustest. Tutvustada erialaspetsialistidele uuemaid materjale ja tehnoloogiaid. Jagada praktilisi kogemusi kommunikatsioonide haldajatele, projekteerijatele ja ehitajatele, tõstmaks koolitusel osalejate erialast pädevust.

Õpiväljunditena koolituse läbinu: 

 • teab, millised muudatused on uutes standardites
 • oskab valida parima lahenduse torustike projekteerimiseks ja ehitamiseks
 • tunneb ära kasutatud ehitusmaterjalid
 • oskab pöörata tähelepanu sademevee spetsiifikale ja leiab optimaalse lahenduse sademevee ärajuhtimisele

Sihtrühm

Reovee- ja sademeveekanalisatsiooni projekteerijad, ehitajad ja järelevalveinsenerid, samuti ametnikud, kes tegelevad keskkonnaga ja kommunikatsioonidega


Teemad

Mati Märtson  käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • mõõtühikud, tähised ja terminid
 • torustike ühendused ja kasutusiga
 • isevoolsete torustike arvutus
 • torude läbimõõdud vastavalt materjalidele
 • arvutusvihm
 • sademevee äravoolu reguleerimine
 • vaakumkanalisatsioon ja vette paigaldatavad torustikud
 • ööpäevane veetarbimine
 • sademevee mahu bilanss
 • pumpla kavandamine
 • külmumissügavus
 • juhendmaterjalid drenaaži kavandamiseks

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Mati Märtson

Mati Märtson, maakasutuse ja maaparanduse spetsialist

Mati Märtson töötas kuni 30.11.2022 Põllumajandus- ja Toiduameti maakasutuse ja maaparanduse osakonna nõunikuna. Varem on ta töötanud Eesti Maaparandusprojekti projekteerijana. Seejärel mitmes peamiselt torustikega tegelevas firmas müügiinsenerina ja tegevjuhina. Tal on pikk praktika ja suured kogemused drenaaži projekteerimisel, ehitamisel ja uute drenaažimaterjalide kasutuselevõtus. Samuti on Mati Märtsonil pikaajalised praktilised kogemused ehitusdrenaaži ja ka sademevee käitlemisel.

 


Meetodid

Loeng, näited ja praktilised käsitlused. Test.


Maksumus

209 € + km (254,98 €). 

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.