Sisukord

24/7 koolitus - Hoonete ligipääsetavus – uued nõuded projekteeritavatele korterelamutele ja ühiselamutele. 5,4 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_26_EHI_10


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Explorerit ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 5,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Ehitatud keskkonna ligipääsetavuse temaatika on muutunud järjest aktuaalsemaks nii Eestis kui ka teistes vananeva ühiskonnaga riikides. Teemat kajastatakse meedias, sellega tegeletakse riiklikul tasandil ning positiivse tendentsina on hakanud selle peale mõtlema üha suurenev osa ühiskonnast. Kahetsusväärselt ei ole ligipääsetavus piisavas mahus esindatud kõrgkoolide õppekavades ega täiendkoolitustel ning seda lünka proovibki antud koolitus eluhoonete osas veidi täita. Kõige olulisem on mõista, et ligipääsetavus ei ole spetsiifiliselt ratastoolikasutajate probleem – varem või hiljem, vähemalt või rohkemal määrab puudutab see meid kõiki. Lisaks neljale peamisele erivajadusele (liikumine, kuulmine, nägemine, intellektuaalsus) tuleb mõista ligipääsetavust läbi kogu inimese elukaare, alates väikelapsest ning lõpetades vanuritega, sinna hulka kuuluvad ka väikelaste vanemad, s.h. kaksikute vankriga. Erivajadust võib vaadelda ka püsiva, ajas halveneva (inimese vananedes) või ajutisena (nt noore inimese ajutine liikumist piirav trauma või haigus). Samuti on asjakohane mõelda kolijate, reisikohvi või poekottidega liikuja või jalgratta panipaika panemise peale. Ka liikumise abivahendeid on lisaks tavalisele või elektilisele ratastoolile palju enam, nt kargud, kepp, käimisraam, rulaator, samuti liikumine juhtkoera või teise inimese abil.
Hoonete ligipääsetavuse seisukohalt on oluline tervikvaade, s.t et lisaks hoonele endale peab igas mõttes ligipääsetav, ohutult ja mugavalt kasutatav olema ka hoone lähiümbrus, nt ühildumine ühistranspordipeatuste ja kergliiklusteega, liikumine kinnistul, õueinventari kasutamine, jäätmekäitlus (prügikastide paiknemine), operatiivsõidukite juurdepääs, parkimine (s.h. elektri- ja hübriidsõidukite laadimine või elektriline eelküte). Sealt edasi tõus hoone peasissepääsuni, pääs hoonesse, horisontaalne ja vertikaalne liikumine hoones, üldkasutatavad alad ja abiruumid ning lõpuks korter ise oma erinevate ruumide ja rõduga.      

Kuna ligipääsetavuse alased teadmised on lisaks ühiskonna tavaliikmetele kasinad ka ligipääsetavust kavandavate spetsialistide ja ametnike seas, on koolituse peamiseks eesmärgiks teadlikkuse tõstamine, uutest nõuetest teavitamine ning lahenduste tutvustamine.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • omab üldist arusaama hoone ja selle lähiümbruse ligipääsetavuse temaatikast
  • teab hetkel kehtivat hoonete ligipääsetavuse valdkonna õiguslikku regulatsiooni ning orienteerub valdkonna standardites ja juhendmaterjalides
  • on omandanud ülevaate peagi riiklikult kehtestatavatest uute projekteeritavate korter- ja ühiselamute ligipääsetavuse nõuetest ning võimalikest lahendustest.

Sihtrühm

Arhitektid (s.h. detailplaneeringute koostajad, maastikuarhitektid, sisearhitektid), hoonete üldehitusliku osa projekteerijad, peaprojekteerijad, omanikujärelevalve teostajad, kinnisvara arendajad, ehituse peatöövõtjad, hoonete audite ja ehitusprojekti ekspertiiside koostajad ning kõrgkoolide õppejõud.
Samuti ehitusspetsialistid, ehituskonsulatandid, ligipääsetavusega tegelevad ametnikud, huvigruppide (nt erivajadustega inimesi esindavad) liikmed, erialaliitude esindajad, valdkonna huvilised üldiselt. KOV ehitusspetsialistid, samuti ehitus- ja planeerimisosakondade juhatajad.


Teemad

Simo Ilomets käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

  • ligipääsetavuse seadusandlus ja kehtivad nõuded
  • ligipääsetavuse standardid ja juhendmaterjalid ning inimesest lähtuvad mõõtmed, ligipääsetavusega arvestamine läbi kogu elukaare, arvestades võimalikke ajutisi või püsivaid erivajadusi
  • hoone lähiümbruse kavandamine, tõus sissepääsu juurde ja pääs hoonesse
  • hoone üldkasutatava ala kavandamine, korteri kavandamine, erinevate ruumide kavandamine;
  • peagi riiklikult kehtestatavate ligipääsetavuse nõuete (nõuete tööversioon, mis ei ole hetkel veel õigusaktina jõustunud) tutvustamine  - uued projekteeritavad korterelamud ja ühiselamud
  • võimalikud lahendused

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Simo Ilomets 2019 a

Simo Ilomets, Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech), Inseneriteaduskonna, Ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor ja magistriõppekava (Hooned ja rajatised) programmijuht

Simo Ilomets on Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech), Inseneriteaduskonna, Ehituse ja arhitektuuri instituudi lektor ja magistriõppekava (Hooned ja rajatised) programmijuht. Lisaks on ta tegev enda ettevõttes Hausi OÜ, mis tegeleb ehitusliku projekteerimise, ekspertiiside, auditite, eksperdiarvamuste ning konsultatsioonidega. Tehnikaülikoolis on olnud või on Simo Ilometsa osalusel läbiviidavateks õppeaineteks "Niiskuskahjustuste vältimine ehituses", "Ehitusfüüsika alused", "Hoonete piirdetarindid" ning Väikesemahuline korterelamu – projekt”; samuti on ta “Projekteerimispraktika” ülikooli poolne kuraator. Lisaks programmijuhi ja õppetööle osaleb ta paljudes teadus- ja uurimistöödes. Simo Ilometsa erialase töö põhisuunad on hoonete energiatõhusus, piirdetarindid, ehitusfüüsika, niiskusturvalisus, renoveerimine, hoonete lagunemisprotsessid ja kasutusiga, hoonete ligipääsetavus. Simo Ilomets on osalenud viimase aasta jooksul Riigikantselei poolt ellu kutsutud Ligipääsetavuse rakkerühma töös. Simo Ilomets on lõpetanud 2009. aastal TTÜ ehitusinsenerõppe Tööstus- ja tsiviilehituse erialal ning 2017. aastal sama ülikooli doktorantuuri Ehituse ja keskkonnatehnika erialal.

 

 

Meetodid

Loeng, praktilised näited, test.


Maksumus

169 € + km (206,18 €)

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

 Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v 

Diana Nõmmik
+372 5809 1404
+372 520 6347
diana.nommik@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.