Sisukord

Kaevetööd ja teedeehitus. 6,3 TP (7 ak.h)

Jaga

 

KOOLITUS TOIMUB NII SAALIS, VEEBIS KUI KA E-ÕPPES! Saalikohtade arv on JUBA VÄLJA MÜÜDUD!

Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Veebiülekanne
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Eesmärk

Koolituse käigus käsitleme kaevetööde spetsiifikat ning seome selle teedeehituse nõuete, tehnoloogiate ja tehniliste aspektidega. Koolitusel saavad osalejad teadmisi kaevetööde ja kaevetöödega seonduvate ehitustööde projekteerimiseks, kaevetööde tegemiseks ning dokumentide haldamiseks, sh on teemaderingis käsitlemisel ka suhtlemine töövõtjatega ja Transpordiameti nõuetest arusaamine.

Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale.
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
 • omandab ülevaate kaevetöödega seonduvatest küsimustest. Anname ülevaate pinnase omadustest ja tugevdamise viisidest
 • omandab ülevaate kaevetöid reguleerivatest seadustest, määrustest, standarditest ja juhenditest ning käsitlemata ei jää ka hea tava.
 • teab, mis on projekt ja selle kohustuslikud osad.
 • omandab ülevaate Transpordiameti nõuetest ja ka linna reglemendist.
 • omandab ülevaate teede konstruktsioonist ja kandevõime mõõtmisega seotud küsimustest.

Sihtrühm

Projekteerijad, ehituse objekti- ja projektijuhid ning omanikujärelevalve tegijad. Samuti on koolitusele oodatud KOV teedespetsialistid ja teised ametnikud


Teemad

Ain Kendra käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • Kutsesüsteem: projekteerimine, ekspertiis, ehitus, omanikujärelevalve, audit. Projektijuhtimine, üldehitusobjektid ja teedeobjektid. MTR ja kutseregister.
 • Normatiivbaas
 1. seadused, määrused, standardid ja juhendid ning hea tava.
 2. projekteerimisnorm – kehtiv MKM määrus 106/89 ja uus normikavand. Rakendamise ulatus (täies ulatuses uutele teedele, remondil ja rekonstrueerimisel projektis ettenähtud ulatuses) ja põhimõisted.
 3. kvaliteedinõuded – kehtiv MKM määrus 101 ja selle nõrgad kohad, mida lähiaegadel kavatsetakse uuendada/muuta.
 4. Transpordiameti juhised – kohustuslikud riigiteedel, mujal tellija äranägemisel, kuid probleemsetes kohtades tuleb ka läbi hea tava kasutada muuhulgas Ameti juhiseid. Mida konkreetselt – hea põhjenduse korral pole TraAm’il enam tõe monopoli kuigi kodulehe järgi peaks olema tegemist kompetentsikeskusega.
 • Projekt ja selle kohustuslikud osad. Prioriteedid kui sisus vastuolud. Materjalide nõuete spetsifikatsioon – ei piisa viitest standardile kuna standard sätestab, kuidas määratakse kategooriad, kuid mitte seda, millist kategooriat konkreetsel juhul rakendada.
 • Alus ehk pinnased ja nende liigitused – nii senise GOSTi valguses kui EVS-EN seeria normide järgi. Pinnase omadused ja nende sõltuvus niiskusest. Tugevdamise viisid – keemiline (sideainete lisamine) ja mehhaaniline (segamine kvaliteetsema materjaliga) ning geosünteetide kasutus.
 • Kaevetööd
 1. kavandamine – kõigi trassivaldajate kooskõlastused, kriitiliste trasside puhul trassiomaniku esindaja kaevetöödes kohal kuigi see iseenesest ei garanteeri midagi sest esindaja tihti ei teagi, kuskohas nende objekt paikneb.
 2. Kaeviku laius et põhjas töötama mahub, seina kalle et ei variseks. Objekti aluse tihendamine (Inspector). Tööde dokumenteerimine – kihtide kaupa vastuvõtt. Päevikusse kirja aeg, temperatuur ja sademed, tehtud tööd ja saatelehtede info, kontrollmõõtmised.
 3. tööde järel konstruktsiooni taastamine. Enam ei ole nõuet täiteliiva filtratsioonist, kuid taastäitmisel tihendamisel tuleb koos iga kihiga kaevikut laiendada et tihendada lahti raputatud üleminekuala. Tähendab, et taastamise ulatus tuleb laiem kui seni.
 4. Linna reglement, et mitte tekitada lapitekke, tuleb taastamist võtta laiemalt.
 • Tallinna tüüpkatend ehk kataloogikatend – alused ja rakendamise reglement. InfraRYL ja lähendused teistele tiheasustusaladele.
 • Riigiteed
 1. konstruktsiooni kavandamine (liiklusprognoos, koormus, vajalik kandevõime, katendikihid), tüüplahendused väikese liiklusega teedele
 2. Külmumissügavus – 1,25 kui ametlik tase. Külmakerke arvutuse põhimõte
 • Pinnaseomaduste muutmine
 1. veetase ja äravoolu tagamine, vajadusel drenaaz.
 2. Turbapinnastel ülekoormamine vertikaaldreenidega et vesi välja pääseks, geosünteedid ja tugevdatud alused, või turvas välja ehk asendusmeetod. Võimalik turbapinnase stabiliseerimine (tuha ja tsemendi seguga), kuid see peaks ülekoormamisega kiirendatult edasi vajuma enne põhikonstruktsiooni ehitust.
 3. Savipinnased – maalihke oht, vajalik sügavamalt geoloogia ja geotehniku hinnangud. Võimalik lubjaga tugevdamine
 4. Olemasoleva teekonstruktsiooni stabiliseerimine – FullDepthRecycling, KS, TS, Stabilroad lisand et vähendada riski põikpragude tekkeks
 • Kandevõime mõõtmine
 1. plaatkoormuskatse ja FWD kui etalonseadmed, kergdeflektomeetrid kui jooksva kontrolli seadmed – Inspector ja Loadman ainult tihenduskvaliteedi hindamiseks, Dynatest ja teised Taani koolkonna seadmed kandevõime mõõtmiseks.
 2. Seadme mõju-ulatus ja töötingimused (plusstemperatuur, ei saa külmunud pinnastega mõõta, veetase ei tohi olla seadme mõjutsoonis). Geosünteetide mõju mõõtetulemustele. Mõõtmine süvistatud tasandil.
 
Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 6,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Aeg ja maht

Koolitus toimub 8. juunil 2023 kell 10.00–16.15
(7 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:

10.00-11.45 koolitus
11.45-12.00 paus
12.00-13.30 koolitus
13.30-14.15 paus
14.15-16.15 koolitus

Juhul, kui Te koolitusel reaalajas osaleda ei saa, on võimalus koolitus läbida Addenda e-akadeemias. Palun tehke valik koolitusele registreerumisel.


Toimumiskoht

Koolitus toimub nii saalis, veebis kui e-õppes! Saalikohtade arv on JUBA VÄLJA MÜÜDUD!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias. 

Saalikoolitus

Öpiku Ärimaja A hoone, Valukoja 8-1, Tallinn.
Palun sisenege Valukoja tänava poolsest uksest. Kasutage lifti A, ootame Teid 10. korrusel.
Transpordiviisid
Buss: 7, 15, 45, 49, 65 (peatused Lõõtsa, Valukoja)
Tramm: 4 (peatus Ülemiste Linnak)
Vaata sõiduplaane SIIN!
Parkimise info SIIN!
 
Veebiülekanne 
Reaalajas saalis toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi. Ligipääsu veebiülekandele saadame Teile koos koolituse meeldetuletusega 24 tundi enne koolituse toimumist.

E-õpe 
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Ain Kendra 2021

Ain Kendra, volitatud teedeinsener tase 8, Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja T-Konsult OÜ juhataja ja konsultant

Ain Kendra on Volitatud teedeinsener (tase 8 ) - projekteerimine ja liiklusohutuse auditeerimine. Aastast 2012 on Ain Kendra TTÜ (TalTech) teetehnika lektor ning aastast 2015 oma ettevõtte T-Konsult OÜ juhataja ning konsultant, kes oma igapäevatöös tegeleb projekteerimise, liiklusohutuse auditeerimise, konsultatsioonide ja uurimistöödega. Kuigi Ain Kendra on spetsialiseerunud rohkem katendite ja liiklusega seonduvatele teemadele, on ta viimase nelja aasta jooksul põhjalikumalt tegelenud ka kandevõimega seotud probleemidega. Lisaks osalenud mitmete normdokumentide ja juhendite koostamises. 

Aastatel 2007-2015 töötas Ain Kendra Taani konsultatsiooni- ja insenerifirma Ramboll Group Eesti tütarettevõttes Ramboll Eesti AS vanemkonsultandina, kus tegeles uuringute, teede ja lennuväljade katendite projekteerimise (Kose-Mäo, Rõmeda-Haljala, Tartu Idaring; Ülenurme ja Ülemiste lennuväljad) ning liiklusohutuse audititega.


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited.


Maksumus

219 € + km (262,80 €).
Teil on võimalus osta 30-päevane koolituse täiendav järelvaatamine hinnaga 29 € + km (34,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Pildid / - Kristina Paal 113x150

Kristina Paal
+372 5566 2741
kristina.paal@addenda.ee

 

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.