Sisukord

24/7 koolitus - Kaevetööd ja teedeehitus. 6,3 TP (7 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_EHI_1


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. 
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.
Koolitus annab 6,3 TP (inseneri täiendõppe punkti). 
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Koolituse käigus käsitleme kaevetööde spetsiifikat ning seome selle teedeehituse nõuete, tehnoloogiate ja tehniliste aspektidega. Koolitusel saavad osalejad teadmisi kaevetööde ja kaevetöödega seonduvate ehitustööde projekteerimiseks, kaevetööde tegemiseks ning dokumentide haldamiseks, sh on teemaderingis käsitlemisel ka suhtlemine töövõtjatega ja Transpordiameti nõuetest arusaamine.

Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele ning praktikale.
 
Õpiväljunditena koolituse läbinu:
 • omandab ülevaate kaevetöödega seonduvatest küsimustest. Anname ülevaate pinnase omadustest ja tugevdamise viisidest
 • omandab ülevaate kaevetöid reguleerivatest seadustest, määrustest, standarditest ja juhenditest ning käsitlemata ei jää ka hea tava
 • teab, mis on projekt ja selle kohustuslikud osad
 • omandab ülevaate Transpordiameti nõuetest ja ka linna reglemendist
 • omandab ülevaate teede konstruktsioonist ja kandevõime mõõtmisega seotud küsimustest

Sihtrühm

Projekteerijad, ehituse objekti- ja projektijuhid ning omanikujärelevalve tegijad. Samuti on koolitusele oodatud KOV teedespetsialistid ja teised ametnikud


Teemad

Ain Kendra käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:

 • Kutsesüsteem: projekteerimine, ekspertiis, ehitus, omanikujärelevalve, audit. Projektijuhtimine, üldehitusobjektid ja teedeobjektid. MTR ja kutseregister
 • Normatiivbaas
 1. seadused, määrused, standardid ja juhendid ning hea tava
 2. projekteerimisnorm – kehtiv MKM määrus 106/89 ja uus normikavand. Rakendamise ulatus (täies ulatuses uutele teedele, remondil ja rekonstrueerimisel projektis ettenähtud ulatuses) ja põhimõisted
 3. kvaliteedinõuded – kehtiv MKM määrus 101 ja selle nõrgad kohad, mida lähiaegadel kavatsetakse uuendada/muuta
 4. Transpordiameti juhised – kohustuslikud riigiteedel, mujal tellija äranägemisel, kuid probleemsetes kohtades tuleb ka läbi hea tava kasutada muuhulgas Ameti juhiseid. Mida konkreetselt – hea põhjenduse korral pole TraAm’il enam tõe monopoli kuigi kodulehe järgi peaks olema tegemist kompetentsikeskusega
 • Projekt ja selle kohustuslikud osad. Prioriteedid kui sisus vastuolud. Materjalide nõuete spetsifikatsioon – ei piisa viitest standardile kuna standard sätestab, kuidas määratakse kategooriad, kuid mitte seda, millist kategooriat konkreetsel juhul rakendada
 • Alus ehk pinnased ja nende liigitused – nii senise GOSTi valguses kui EVS-EN seeria normide järgi. Pinnase omadused ja nende sõltuvus niiskusest. Tugevdamise viisid – keemiline (sideainete lisamine) ja mehhaaniline (segamine kvaliteetsema materjaliga) ning geosünteetide kasutus
 • Kaevetööd
 1. kavandamine – kõigi trassivaldajate kooskõlastused, kriitiliste trasside puhul trassiomaniku esindaja kaevetöödes kohal kuigi see iseenesest ei garanteeri midagi sest esindaja tihti ei teagi, kuskohas nende objekt paikneb.
 2. kaeviku laius et põhjas töötama mahub, seina kalle et ei variseks. Objekti aluse tihendamine (Inspector). Tööde dokumenteerimine – kihtide kaupa vastuvõtt. Päevikusse kirja aeg, temperatuur ja sademed, tehtud tööd ja saatelehtede info, kontrollmõõtmised
 3. tööde järel konstruktsiooni taastamine. Enam ei ole nõuet täiteliiva filtratsioonist, kuid taastäitmisel tihendamisel tuleb koos iga kihiga kaevikut laiendada et tihendada lahti raputatud üleminekuala. Tähendab, et taastamise ulatus tuleb laiem kui seni
 4. linna reglement, et mitte tekitada lapitekke, tuleb taastamist võtta laiemalt
 • Tallinna tüüpkatend ehk kataloogikatend – alused ja rakendamise reglement. InfraRYL ja lähendused teistele tiheasustusaladele
 • Riigiteed
 1. konstruktsiooni kavandamine (liiklusprognoos, koormus, vajalik kandevõime, katendikihid), tüüplahendused väikese liiklusega teedele
 2. külmumissügavus – 1,25 kui ametlik tase. Külmakerke arvutuse põhimõte
 • Pinnaseomaduste muutmine
 1. veetase ja äravoolu tagamine, vajadusel drenaaz
 2. turbapinnastel ülekoormamine vertikaaldreenidega et vesi välja pääseks, geosünteedid ja tugevdatud alused, või turvas välja ehk asendusmeetod. Võimalik turbapinnase stabiliseerimine (tuha ja tsemendi seguga), kuid see peaks ülekoormamisega kiirendatult edasi vajuma enne põhikonstruktsiooni ehitust
 3. savipinnased – maalihke oht, vajalik sügavamalt geoloogia ja geotehniku hinnangud. Võimalik lubjaga tugevdamine
 4. olemasoleva teekonstruktsiooni stabiliseerimine – FullDepthRecycling, KS, TS, Stabilroad lisand et vähendada riski põikpragude tekkeks
 • Kandevõime mõõtmine
 1. plaatkoormuskatse ja FWD kui etalonseadmed, kergdeflektomeetrid kui jooksva kontrolli seadmed – Inspector ja Loadman ainult tihenduskvaliteedi hindamiseks, Dynatest ja teised Taani koolkonna seadmed kandevõime mõõtmiseks
 2. seadme mõju-ulatus ja töötingimused (plusstemperatuur, ei saa külmunud pinnastega mõõta, veetase ei tohi olla seadme mõjutsoonis). Geosünteetide mõju mõõtetulemustele. Mõõtmine süvistatud tasandil

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(7 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

 

Pildid / - Ain Kendra 2021

Ain Kendra, volitatud teedeinsener tase 8, Tallinna Tehnikaülikooli lektor ja T-Konsult OÜ juhataja ja konsultant

Ain Kendra on Volitatud teedeinsener (tase 8 ) - projekteerimine ja liiklusohutuse auditeerimine. Aastast 2012 on Ain Kendra TTÜ (TalTech) teetehnika lektor ning aastast 2015 oma ettevõtte T-Konsult OÜ juhataja ning konsultant, kes oma igapäevatöös tegeleb projekteerimise, liiklusohutuse auditeerimise, konsultatsioonide ja uurimistöödega. Kuigi Ain Kendra on spetsialiseerunud rohkem katendite ja liiklusega seonduvatele teemadele, on ta viimase nelja aasta jooksul põhjalikumalt tegelenud ka kandevõimega seotud probleemidega. Lisaks osalenud mitmete normdokumentide ja juhendite koostamises. 

Aastatel 2007-2015 töötas Ain Kendra Taani konsultatsiooni- ja insenerifirma Ramboll Group Eesti tütarettevõttes Ramboll Eesti AS vanemkonsultandina, kus tegeles uuringute, teede ja lennuväljade katendite projekteerimise (Kose-Mäo, Rõmeda-Haljala, Tartu Idaring; Ülenurme ja Ülemiste lennuväljad) ning liiklusohutuse audititega.


Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited. Test.


Maksumus

219 € + km (267,18 )

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak

+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.