Sisukord

VEEBIKOOLITUS - Lammutusettekirjutus - mis saab edasi? 3,2TP

Jaga

 

Koolitus toimub otseülekandena veebis!
Registreerimisel koolitusele saadame Teie meilile lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne selle algust. Enne koolituse algust saadame Teile koolituse elektroonilised õppematerjalid. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie koolitajatele esitada reaalajas küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!

Veebiosaleja boonus!
Otseülekanne salvestatakse ja veebis osaleja saab koolituse salvestise, mis on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates koolituse toimumisest Addenda e-akadeemias. Koolituse salvestis on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on e-akadeemas salvestise vaatamine vastavalt kehtivale hinnale ning väljastame sellekohase koolitusarve.


Eeltutvustus

Läbi aegade on lammutusettekirjutusi peetud müütilisteks nähtusteks. Levinud on arvamus, et olgu või ebaseaduslik ehitis looduskaitsealal, kuid lammutusettekirjutust sellele ikka ei tehta. Leidub nõuandjaid, kes soovitavad probleemsetes olukordades pigem ilma loata ehitis püsti panna, sest maksimaalselt võib selle eest saada rahatrahvi ja kui veab, jäetakse ka see tegemata.
 
Ometi on viimasel ajal hakanud kohalikud omavalitsused siiski julgemalt ka lammutusettekirjutusi tegema. Muutumas on ka kohtupraktika. Koolituse käigus vastame küsimustele:
 • Millised on lammutusettekirjutuse kriteeriumid?
 • Milline on korrektne järelevalve menetlus?
 • Mis selle tegemisele peab eelnema ning millised on ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärjed? 

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 3,2 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu teab:

 • milised on lammutusettekirjutuse kriteeriumid?
 • milline on korrektne järelevalve menetlus?
 • millised on ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärjed? 

Sihtrühm

KOV planeeringute ja ehituse spetsialistid, juristid


Teemad

Vandeadvokaat Liisa Linna käsitleb lammutusettekirjutuste vormistamist nii läbi kohaliku omavalitsuse jaoks oluliste menetlusnormide ja kaalutlusreeglite kui ka ehitise omaniku vaatevinklist. Kõne alla tulevad erinevad võimalused ja näpunäited ettekirjutuste vaidlustamiseks.

 • Ettekirjutuse alused
 1. Ehitus ei vasta esitatavatele nõuetele ja nõuetele mittevastavusega kaasneb oluline või kõrgendatud oht. Oht avalikule huvile? Üldplaneeringu tingimused kui väärtus omaette. Kultuuriväärtused. Lammutusettekirjutus keskkonna kaitseks. Ehitise eluiga ja korralise auditeerimiskohustuse ning hoolduskohustuse täitmata jätmine kui ettekirjutuse ajend.
 2. Ebaseaduslik ehitamine. Püsiv negatiivne ja üleliia koormav mõju. Leevendusmeetmed ja nende proportsionaalsus.
 •  Riikliku järelevalve menetlus.
 1. Ettekirjutuse subjekti tuvastamine. Käitumisvastutus. Seisundivastutus. Käibekohustus.
 2. Erimeetmed: küsitlemine, valdusesse sisenemine, paikvaatlus.
 3. Ekspertiiside, ehitusuuringute tellimise vajadus.
 4. Erisused, kui riiklik järelevalve alustatakse puudutatud isiku taotluse peale.
 5. Kaalutlusõigus. Proportsionaalsus. Kaalutlusvead. 
 •  Sunniraha. Asendustäitmine.
 1. Korduv sunniraha rakendamine.
 2. Asendustäitmise läbiviimine riigihankest kuni täitmiskulu sissenõudmiseni. Millal asendustäitmine on korrakaitseorganile kohustuslik?
 •  Lammutus(ümberehitamis)ettekirjutus kasutusloamenetluses.

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 5. märtsil 2021 kell 11.0014.15
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
11.00–12.30 koolitus 
12.30–12.45 paus
12.45–14.15 koolitus


Toimumiskoht

Otseülekanne veebis! 
Koolitus toimub Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas. Saadame kõigile veebiseminari keskkonna kaudu osalejatele lingi, mille kaudu pääsete koolitusele 20 minutit enne algust. Koolitust saate jälgida tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas. Kanname üle koolitaja video- ja slaidipilti ning sarnaselt tavapärasele klassikoolitusele saate Teie esitada koolitajatele küsimusi. Elektroonilised õppematerjalid saadame enne koolituse algust!


Koolitajad

 

Pildid / - Liisa Linna

Liisa Linna, partner ja vandeadvokaat advokaadibüroost Liverte

LIVERTE asutajapartner vandeadvokaat Liisa Linna on ehitusõiguse valdkonnas olnud aktiivne juba ligi 20. aastat. Oma esimese kokkupuute ehitusvaldkonnaga sai ta töötades juuraõpingute kõrvalt arhitektuuribüroos. Pärast ülikooli lõpetamist on ta teinud karjääri kohalikus omavalitsuses, alustades detailplaneeringute menetlemisest kuni esindades Tallinna Linnaplaneerimise Ameti juristina Tallinna linna kõikides ehitus- ja kasutuslube ning planeeringuid puudutavates kohtuasjades. 
Ühe vähese valdkonnaspetsialistina asutas Liisa 2004. aastal ehitusõigusega tegeleva büroo ning liikus sealt edasi advokaadibüroodessse Hedman Partners ning Ristal Keba Partnerid.  
Aastate jooksul on Liisa valdkonna hinnatud asjatundjana olnud kaasatud õigusloome protsessi, panustades ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse valmimisse. Ta on koolitanud kohtunikke ja Eesti Advokatuuri liikmeid ehitusõiguses ning andnud sagedasti koolitusi ka erinevates koolituskeskustes.

Meetodid

Loeng, diskussioon, praktilised näited aktuaalsest kohtupraktikast


Maksumus

179 € + km (214,80 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja veebiosaleja boonust  koolituse salvestise 30 päevast kuulamisõigust.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.

 


Loobumine

Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - Kristina, portree

 

Kristina Paal
+372 5566 2741

Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.