Sisukord

Riiklik järelevalve ehitusvaldkonnas. 2,9 TP

Registreeri koolitusele
Jaga

Eesmärk

Eestis kehtib palju seadusi, mille eesmärk on kaitsta avalikke huve või isikute õigusi. Näiteks omandiõigust, tervist, keskkonda jms. Korrakaitseseadus annab avalikule võimule õiguse ja kohustuse neid hüvesid kaitsta ning määrab reeglid, kuidas seda teha. Üks viis sundida isikuid lõpetama õigusrikkumisi on teha seda riikliku järelevalve käigus. Näiteks ehitusvaldkonnas on riiklik järelevalve vajalik selleks, et tagada ehitamise ja ehitise vastavus kehtestatud nõuetele ja seeläbi ohutum elukeskkond.
Ootame Teid osalema koolitusel, kus käsitletakse muu hulgas, millal järelevalvemenetlus algatada, kuidas õigesti ja tulemuslikult seda läbi viia ning milliseid vigu tehakse ettekirjutuste koostamisel.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,9 TP (täiendõppe punkti).


Sihtrühm

Kohalikud omavalitsused ja teised riikliku järelevalve läbiviijad, ehitusettevõtjad ning kinnisvara omanikud. 


Teemad

Martina Proosa käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • järelevalve eesmärk
 • järelevalve läbiviimise pädevus ja ulatus
 • järelevalve algatamine
 • järelevalve läbiviimine (menetluse põhimõtted, korrakaitseseadus ja haldusmenetluse  seadus, menetlusosalised, menetlustoimingud jms)
 • järelevalve meetmed ja nende rakendamine
 • tulemuse fikseerimine (rikkumise tuvastamine)
 • ettekirjutuse tegemine (otsuse tegemine ja põhjendamine
 • haldussunnivahendid ja nende rakendamine
 • ettekirjutuste vaidlustamine

Õpiväljundid

Koolituse läbinu:

 • teab järelvalve olemust
 • teab, millal järelevalvemenetlust algatada
 • oskab järelevalvemenetlust õigesti ja tulemislikult läbi viia
 • oskab vältida vigu ettekirjutiste koostamisel
 • oskab rakendada haldussunnivahendeid ja vaidlustada ettekirjutisi

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 80%.


Aeg ja maht

Koolitus toimub 27. veebruaril 2020 kell 10.00–13.15.
(4 akadeemilist tundi)

Koolituse ajakava:
10.00–11.30 koolitus
11.30–11.45 kohvipaus
11.45–13.15 koolitus


Toimumiskoht

Tammsaare Ärikeskus (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn). 
Ärikeskusesse sisenedes palume jälgida suunaviitasid. 

Autoga tulijatel on ligipääs nii Tammsaare tee mõlemalt suunalt kui Rahumäe teelt. Parkimine kuni 2 tundi on ärikeskuse külastajatele tasuta. Seda eeldusel, et külastaja ise on registreerinud sõidukinumbri Tammsaare Ärikeskuse fuajees. Oluline on silmas pidada, et sama sõidukit saab registreerida üks kord päevas. Tasuta parkimisaja möödumisel või pikemaajalisel parkimisel tuleb iga alustatud 30 minuti eest maksta 1 € ning päevatasu maksimummääraks on 10 €. Tasuta parkimisaeg ei kehti PPA sissepääsust üle tee sõidutee ääres asuval kuuel eraldi tähistatud parkimisalal, kuhu parkides tuleb tasu koheselt maksta. 

Parkimise eest tasumiseks on kaks võimalust:

 • kasutades M-parkimise teenust
 • kasutades parkimisalal asuvat makseautomaati, mis aktsepteerib nii sularaha kui kaardimakseid

Kesklinnast saab meie juurde bussidega 20, 20A (peatus Sõjakooli) ja 23 (peatus Tuisu). Õismäelt, Mustamäelt ja Lasnamäelt bussiga 12 ja 13 (peatus Sõjakooli).


Koolitajad

 

Pildid / - Martina Proosa

MARTINA PROOSA, AS MERKO EHITUS EESTI JURIST


Meetodid

Loeng, diskussioon, näited ja praktilised käsitlused.


Maksumus

Registreerides kuni 13. veebruarini 2020 kehtib soodushind 139 € + km (166,80 €), hiljem tavahind 169 € + km (202,80 €). 
Hinnasoodustus 10% kehtib registreerides korraga kaks või enam osalejat ühest organisatsioonist.

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Rohkem infot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit ja kohvipause.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve.


Loobumine

Koolitusest loobumisel palun teatage kirjalikult vähemalt 4 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

 

Pildid / - 2014 Helen Tammesalu v

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
+ 372 670 6606
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Kadri Matteus - Proportsionaalsuse printsiibist ja pakkuja tehtud vigade parandamise võimalusest Riigikohtu lahendis 3-19-1501

Riigikohus tegi 20.12.2019 lahendi asjas nr 3-19-1501, kus oli vaidluse all pakkuja poolt hooletusest tehtud vea parandamise võimalus. Kuigi tegemist oli sotsiaal- ja eriteenuse hankega, oli hankija dubleerinud RHS § 46 lg 4 ja § 98 regulatsiooni hankedokumentidesse, mistõttu kohaldati vaidluse lahendamisel just neid norme ning kohtu seisukohad on seega kohaldatavad enamikes hankevaidlustes.Lugege ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.