Sisukord

24/7 koolitus - Soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) kavandamine ja projekteerimine ning nõuetekohase ehituskvaliteedi tagamine. 3,8 TP (6 ak.h)

Registreeri koolitusele
Jaga

 

Pildid / - 2020_05_27_EHI_1


Eeltutvustus

Teretulemast Addenda e-akadeemiasse!

Peale koolitusele registreerimist saadame Teile kinnituskirja, millest leiate ligipääsu Addenda e-akadeemiasse. E-akadeemias saate koolitust vaadata ühe kuu jooksul nii palju kordi kui soovite ning alla laadida õppematerjalid. E-akadeemias on koolitused personaalseks kasutamiseks ja ei ole jagatavad kolmandatele isikutele.

Palume Teil Addenda e-akadeemiasse sisenemisel kasutada Google Chrome, Safari või Firefox internetibrauserit (Brave, Linuxi, Internet Exploreri ja Microsoft Edge brausereid keskkond ei toeta).

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitus annab 3,8 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Koolitus on sobilik kutseeksami sooritamiseks, kvalifikatsiooni tõendava dokumendi saamiseks või töötamiseks ametialal, millele on õigusaktides ette nähtud täiendavad nõuded.


Eesmärk

Soojusisolatsiooni-liitsüsteemid (SILS) erinevate soojustuste ja erinevate pinnakatetega on väga laialdaselt kasutusel nii uusehitusel kui ka renoveeritavatel objektidel. Paraku on konkreetse SILSi iseloomustus tööprojektides tihtilugu pinnapealne ning nii mõnedki tüüpsõlmed jäävad töö käigus paigaldaja lahendada, keerukamatest sõlmedest rääkimata. Kasutatavatest materjalidest on tihtilugu paika pandud ainult värvitoon ja struktuur. Kuna SILS on viimane välimine kiht, mis ühest küljest peab tagama hoonele nägusa väljanägemise, kuid teisalt tagama ka konstruktsiooni kaitsva kihi, siis on korrektne SILSi kavandamine ja ehitamine kogu hoone tervise suhtes üliolulised.

Koolituse eesmärk on tutvustada erinevaid olemasolevaid soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) tüüpe, sealhulgas rääkida erinevatest isolatsioonimaterjalidest ning võimalikest viimistlusmaterjalide tüüpidest (krohv, tellisimitatsioon jmt). Käia üle kõik olulisimad sõlmlahendused ja kvaliteedinõuded SILSi ehitamiseks, lähtudes suuresti ET-2 0404-1010 SILSi juhendmaterjalist ning arvestades siinkohal ka tootjate lõikes ilmnevaid erisusi. Üks mitte vähemtähtis teema on korrektne kinnitustüüblite valik, et vähendada tuulekoormusest tulenevaid riske fassaadil. Õige kinnitustüübli valik (mark ja pikkus) ning tüüblite koguse määramine objektipõhiselt on aastate jooksul palju segadust tekitanud. Koolitusel tutvustataksegi seetõttu kolme kasutusel olevat meetodit, millal üht või teist varianti üldse kasutada saab ja kuidas õige tulemuseni jõuda. Samuti tutvustatakse koolitusel ehitustööde kvaliteedi hindamiseks olemasolevaid pidepunkte, mida saab oma töös kasutada ehitusjärelevalve. Juttu tuleb ka valminud tööde kvaliteedi ja väljanägemise hindamisest ning sellest, millistes tingimustes üldse fassaadi vaadata tuleb.  

Õpiväljunditena koolituse läbinu: 

 • teab erinevaid soojusisolatsiooni-liitsüsteemide (SILS) tüüpe ja viimaseid trende ehituses
 • tunneb erinevaid isolatsioonimaterjale ning võimalikke viimistlusmaterjalide tüüpe (krohv, tellisimitatsioon jmt)
 • teab, kuidas kasutada tumedaid toone SILS lahendustes
 • oskab valida õiget kinnitustüüblit ja määrata tüüblite kogust SILSis
 • omab ülevaadet SILSi tüüpsõlmedest
 • teab, kuidas kvaliteetselt ehitada SILSi – millised on nõudeid ja hindamise kriteeriumid
 • oskab näha arhitektuurselt keerukate lahenduste juures õigeid lahendusi, nt tumedate toonide kasutamisel pöörata tähelepanu soojustusmaterjali valikule, eriarmeeringute või spetsiaalsete viimistlusmaterjalide valikule
 • oskab juba projektis ära määrata, milliste kvaliteedinõuete kohaselt peab fassaad valmima
 • arhitekt oskab paremini välja tuua, millist krohvi, struktuuri ning värvi ta oma projektides kasutada tahab
 • projekteerija oskab projekti seletuskirjas kirjeldada täpselt kiht-kihi haaval, milliseid tooteid ning milliste nõuete järgi SILS valmima peab
 • ehitusjärelevalve teab täpselt, milliseid tööetappe tuleb objektil kontrollida ning millistele nõuetele vastavust silmas pidada

Sihtrühm

Arhitektid, projekteerijad, ehitusjärelevalved, KredEx konsultandid, üli- ja kõrgkoolide õppejõud


Teemad

Marti Dengo käsitleb koolitusel järgnevaid teemasid:

 • erinevad soojusisolatsiooni-liitsüsteemid (SILS) ja viimased trendid ehituses
 • tumedate toonide kasutamine SILS lahendustes
 • tüüblite valik ja tüüblite koguse määramine SILSis
 • SILSi tüüpsõlmed
 • kvaliteetse SILSi ehitamine, nõuded ja hindamise kriteeriumid
 • fotomaterjalid elust enesest ehk põhjus-seos-tagajärg reaalsetelt objektidelt

Aeg ja maht

Addenda e-akadeemias 24/7.
(6 akadeemilist tundi)

24/7 tähendab, et Teil on võimalus vaadata koolitust täpselt siis, kui Teile sobib! Koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul alates tellimise hetkest. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolitajad

Pildid / - Marti Dengo 2022 - Addenda

Marti Dengo, Saint-Gobain Eesti fassaaditoodete tootejuht

Marti Dengo on 2009. aastast töötanud Saint-Gobain Eesti AS-s Weberi kaubamärgi all müüdavate faassaditoodetega, sealhulgas alates 2012. aastast tootejuhina. Kuna juba kõrgkooli ajast on Marti Dengot paelunud tootearendus, siis on ta tänasel hetkel osa ka Saint-Gobaini Skandinaavia ja Baltikumi tootearenduse töögrupist. Marti Dengo on osalenud ka MTÜ Eesti Ehitusviimistlejate Liidu töögrupis, kes andis välja täna viimase kasutusel oleva ET-2 0404-1010 soojusisolatsiooni-liitsüsteemide juhendi.   

 


Meetodid

Loeng, praktilised näited. Test.


Maksumus

179 € + km  (218,38 €).

Addenda OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Lisainfot koolituskaardi kohta leiab Eesti Töötukassa kodulehelt SIIT!

Kõik Addenda 24/7 ehitusalased veebikoolitused leiate SIIT


Maksumus sisaldab

Praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit. 


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse Addenda e-akadeemiasse sisenemise infoga. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.


Lisainfo

Juurdepääsu saamiseks registreerige end meie veebilehel, klõpsates nuppu REGISTREERI KOOLITUSELE!

Pildid / - 2018 Evi Freienthal-Liivak

Evi Freienthal-Liivak
+372 520 6347
addenda@addenda.ee

 

Registreeri koolitusele
Jaga

Seonduvad koolitused

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.