Sisukord

Sisekoolitus - Efektiivne meeskond

Registreeri koolitusele
Jaga

Pildid / - 1-50


Eeltutvustus

Meeskonnajuhil ja seltskonnajuhil on ühine eesmärk - saada grupp inimesi omavahel suhtlema ning koos tegutsema. Kui aga asi puudutab tulemuslikkust ja vastutust, toimib hästi juhitud meeskond efektiivsemalt kui seltskond. MIKS? … on üks küsimus teiste seas, millele leiame üheskoos vastuseid.

Koolituskava põhirõhk on reaalselt töötava meeskonna kujundamisel, mis sõltub kõigi meeskonnaliikmete suhtlemisoskustest, üksteise usaldusest ning sünergia loomisest.


Eesmärk

Mõista enda rolli meeskonnaliikmena, analüüsida oma käitumist, hoiakuid ning teadustada, millisel määral on iga liige vastutav meeskonna tõhusa ja efektiivse toimimise eest.
Õppida kaastöötajaid paremini tundma ning selle kaudu tagada tulemuslik ning efektiivne koostöö.
Parandada asutuse erinevate osakondade vahelist koostööd, luua asutuses ühtne meeskonnakultuur.
Pakkuda meeskonnaliikmetele võimalust koos tegutsemiseks tavapärasest erinevas keskkonnas ning seeläbi tugevdada meeskonna meie-tunnet ja õppidamüksteist paremini tundma.

Tulemus
koolitus aitab vastata küsimustele- kes olen ma ise ja kes on teised mu ümber; missugune on minu käitumine meeskonnaliikmetena?
Missugune on minu roll meeskonna efektiivsel toimimisel?
Koolituse läbinud oskavad paremini hinnata meeskonnana töötamise võimalusi ja suudavad enda ümber kujundada organisatsiooni sellise sisekliima, kus üksteise mõistmine ja partnerlus on aluseks edukalt töötavale struktuuriüksusele ning kus stress ja läbipõlemine on nö "võõras mure".


Sihtrühm

kuni 15 osalejat


Teemad

 • Mis on meeskond? Meeskondade liigid.
 • Meeskonnatöö printsiibid
 • Rollid meeskonnas.
 • Meeskond ja ”meie-tunne“
 • Meeskonna moodustamine
 • Kuidas luua tõhusalt töötav meeskond?
  Eesmärgid, vajadused, huvid, kultuur, ühine ruum. Erinevuste mõistmine ja ajakasutamine.
 • Koostöö ja seda mõjutavad tegurid
 • Suhtlemine ja usaldus meeskonnas, kommunikatsioonimudelid, tagasiside
 • Konfliktide ennetamine ja juhtimine
 • Efektiivne meeskond, efektiivsustegurite analüüs
 • Ühiste eesmärkide püstitamine ja nende saavutamine
 • Meeskondliku loovuse äratamine
 • Meeskonnaliikmete tunnustamine
 • Eeskujuliku meeskonna arendamine. Usaldus, ühtsustunne, edutunne.
 • Sünergia saavutamine meeskonnatöös. Mis on sünergia? Kuidas seda saavutada?

Koolitajad

Pildid / - Virve_Roosimägi 113x150

Virve Roosimägi, Addenda OÜ koolitaja

Tagasiside 2014 aastal toimunud Virve meeskonnatöö koolitustelt oli väga kõrge. 5-pallisel skaalal anti Virvele professionaalsuse eest 4,98 punkti ning koolituse sisu eest 4,89 punkti.

või

Pildid / - Kristina_Paal 113x150

Kristina Paal, Addenda OÜ koolitaja


Meetodid

Lühiloengud, arutelu/ kaasuste lahendamine, praktilised näited, situatsiooni- ja rollimängud ning rühmatööd


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupi suurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - 2014 Diana Nõmmik v

Diana Nõmmik
+ 372 580 91 404 | + 372 670 66 06
diana.nommik@addenda.ee


Registreeri koolitusele
Jaga

Mario Sõrm - Mida tähendab avaliku huvi kriteerium hankija määratlemisel ja muid ootamatusi Riigikohtust

Kolmapäeval nägi ilmavalgust Riigikohtu lahend niinimetatud Halulaeva kohtuasjas. Kaasuses tõlgendas kohus mitmeid RHS 2007 sätteid, sealhulgas hankijaks määratlemist avaliku huvi kriteeriumi alusel ning kvalifitseerimise tingimuste proportsionaalsust ja hindamiskriteeriumite läbipaistvust lihthankemenetluses. Kuigi asi puudutas vana seadust, on lahendis väljendatud tõlgendused ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.