Sisukord

Sisekoolitus - Riskijuhtimine ja -hindamine strateegia loomisel COSO 2017 baasil. Praktikum

Registreeri koolitusele
Jaga

Eeltutvustus

Koolituse käigus analüüsitakse organisatsiooni olemasolevat strateegiat, visiooni ja missiooni ning analüüsitakse olemasoleva strateegia kitsaskohti COSO 2017 mudelist lähtuvalt. Samuti viime läbi riskide hindamise ühe uue võimaliku strateegia valiku osas. Koolituse tulemusel on organisatsioonil selgem ülevaade strateegia täiendamise vajadustest ning riskidest, mis kaasnevad uute võimalike strateegiliste otsustega. Koolitus on praktiline ning lähtub Teie organisatsiooni vajadustest ning strateegia/arengukavast. 


Eesmärk

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

  • osaleja tunneb COSO 2017 riskimudelit ning teab olulis erinevus 2004 mudeliga võrreldes
  • osaleja teab COSO 2017 riskimudeli komponente
  • osaleja on tutvunud erinevate raamistikega, mida rakendada strateegia ja riskihindamise läbiviimisel
  • osaleja on saanud praktilise kogemuse, kuidas rakendada riskihindamist strateegia loomisel

Sihtrühm

Riskijuhtimisest huvitatud spetsialistid, strateegi- ja arengukavade koostajad. 
Kuni 32 osalejat.


Teemad

Koolitusel käsitleme järgmisi teemasid:

  • riskihindamine kui võimaluste kaardistamine ja rakendamine organisatsiooni arendamiseks
  • COSO 2017 mudeli tutvustus ning olulised erinevused võrreldes 2004 mudeliga
  • erinevate mudelite kasutamine riskihindamise ja strateegia koostamisel raamistikuna (ökosüsteem, EFQM jt)

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

 


Aeg ja maht

8 akadeemilist tundi. 


Meetodid

Interaktiivne õppepäev rohkete näidete ja diskussioonidega.


Lisainfo

Koolituskava kohendatakse vastavalt tellija vajadustele ja soovidele. Koolituse aeg, maht, toimumiskoht ja grupisuurus lepitakse kokku koolituse tellijaga sõltuvalt täpsest lähteülesandest.

Lisainfot jagab meelsasti

Pildid / - Helen Tammesalu

Helen Tammesalu
+372 5804 3270
helen.tammesalu@addenda.ee

 


Registreeri koolitusele
Jaga

Vandeadvokaat Annika Vait - Põhipuhkuse kestvuse erinevus era- ja avalikus sektoris

Ilmselt on kõigile teada Eesti regulatsioon, mille kohaselt on töölepingu alusel töötavate töötajate põhipuhkuse minimaalseks kestvuseks 28 kalendripäeva ning avaliku teenistuse seaduse alusel avalikus teenistuses oleval ametnikul 35 kalendripäeva. Viimasel ajal on tõusetunud küsimus sellise erinevuse põhjendatusest. Tõenäoliselt tuleb era- ja avaliku sektori ...

Loe rohkem

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.