Sisukord

Veebiseminar - Olulised Riigikohtu lahendid töölepingute küsimustes

Jaga

Eeltutvustus

Praktikas tekib töölepingu seaduse kohaldamisel ja tõlgendamisel tihti arusaamatusi ja erimeelsusi. Nende lahendamisel leiab abi Riigikohtu praktikast, kus kõrgema astme kohus tõlgendab ja analüüsib seaduses sätestatut. Koolitusel saate teada,  millele tasub igapäevaselt töölepingutega seoses tähelepanu pöörata ning milliseid vigu vältida.

Veebiseminaril käsitletakse viimase aja kõige olulisemaid Riigikohtu lahendeid, mis muu hulgas puudutavad töölepingute lõpetamise tingimusi ja lepingute lõpetamisega seotud hüvitisi.


Eesmärk

Anda ülevaade mitmest olulisest Riigikohtu lahendist, mis viimasel ajal töölepingute kohta tehtud.


Sihtrühm

Ettevõtete omanikud ja juhid, personalijuhid, personalispetsialistid jt, kes töölepingute sõlmimise, muutmise või lõpetamisega kokku puutuvad.


Teemad

  • Lahendite asjaolude lühiülevaated
  • Riigikohtu selgitused ja juhised
  • Lektori kommentaarid ja soovitused

Veebiseminaril tuleb vaatluse alla lahend, milles Riigikohus selgitas töölepingute tagantjärgi ülesütlemise keeldu ning sellise ülesütlemise tagajärgi. Muuhulgas seda, kas lõppenud lepingu puhul on töötajal õigust saada kohtu või töövaidluskomisjoni poolt väljamõistetavat lepingu lõpetamise hüvitist.
Veebiseminaril räägitakse läbi, millest praktikas selline tagantjärgi ülesütlemine tekkida võib (seoses ülesütlemise avalduste kättesaamisega) ning lektor annab omapoolsed soovitused tagantjärgi ülesütlemise olukorra vältimiseks.

Samuti räägime lahendist, milles Riigikohus hindas töölepingus sisalduva lepingu lõpetamise hüvitise kokkuleppe kehtivust. Riigikohus ütles selgelt, et kõik töötajate õigusi laiendavad kokkulepped ei kehti.
Veebiseminaril räägitakse läbi, kas lepingu lõpetamise hüvitiste kokkulepped alati kehtivad (kuigi need võivad olla töötajate jaoks soodsad) ning millest tuleks sarnaste kokkulepete kehtivuse hindamisel lähtuda.

Oluline on ka lahend konkurentsipiirangu kokkuleppe olemusest, selle rikkumise tagajärgedest ning kahjunõuete aegumise tähtaegadest. Lahend on oluline mõistmaks, et kuigi konkurentsipiirangu kokkulepe võib sisalduda töölepingus, on see eraldi võlaõiguslik kokkulepe – see ei ole käsitletav töötaja tööülesandena, selle rikkumisega tekitatud kahjunõuete aegumise reeglid ei tulene töölepingu seadusest, sellist kokkulepet saab eraldi üles öelda jne.
Lektor annab omapoolsed soovitused konkurentsikeelu kokkulepete ülevaatamiseks ja vajadusel täiendamiseks või hoopis lõpetamiseks ning selgitab, miks see tööandjatele kasulik.

Kindlasti pööratakse tähelepanu lahendile, milles Riigikohus selgitab, millise riigi õigus (ja töötasude alammäär) kohaldub Eesti töötajatele, kes on Soome Vabariiki lähetusse saadetud. Väga oluline lahend tööandjatele, kes töötajaid lähetustesse saadavad ning töötajatele, kes lähetustes käivad.

Lisaks saavad veebiseminaril osalejad viited kõigile käesoleval aastal Riigikohtu poolt tehtud töölepinguid puudutavatele Riigikohtu lahenditele.


Aeg ja maht

6. juuni 2013, kell 11.00 -12.30.


Toimumiskoht

Koolitus toimub internetis Addenda OÜ veebiseminari keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 10 minutit enne veebiseminari algust.

Koolitust on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas.
Koolituse jälgimiseks on tarvis arvutit, Interneti ühendust ning mugavaks kuulamiseks kõrvaklappe.


Koolitajad

Pildid / - 2013_Annika_Vait

Vandeadvokaat Annika Vait.               

Annika Vait on advokaadibüroo ALTERNA vandeadvokaat ja partner. Ta tegeleb igapäevaselt ärinõustamisega, muuhulgas tööõiguslike küsimustega, milles on nõustanud eelkõige tööandjaid.

Enne advokaadibüroo ALTERNA asutamist töötas Annika advokaadibüroos Glikman ja Partnerid vandeadvokaadina ning tehingute ja ühinguõiguse valdkonna juhina. Ta on astunud üles nii tööõiguse alastel koolitustel kui avaldanud selleteemalisi artikleid. 


Maksumus

Registreerides kuni 24. maini on soodushind 39 EUR + 20% km osaleja kohta, hilisematele registreerujatele tavahind 49 EUR + km.

Hinnasoodustus -10% kehtib kahele ja enamale osalejale ühest organisatsioonist.


Tasumine

Koolitusele registreerimise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse koos koolitusarvega, mille tasumist ootame OÜ Addenda arvele 333037710001 Danske Bank A/S Eesti filiaali enne veebiseminari toimumist.


Loobumine

Koolitusest loobumisel teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.


Lisainfo

Registreerida koolitusele saate end meie kodulehel vajutades nuppu Registreeri koolitusele.
Enne veebiseminari saadetakse Teile vastav unikaalne sisenemise link, mille kaudu pääseb veebiseminari keskkonda alates 10 minutit enne veebiseminari algust.

Lisainformatsioon:

 

Pildid / - Brit_Peterson 113x150

Brit Peterson
Addenda OÜ
tel 664 64 20, 55 61 26 048
brit.peterson@addenda.ee


Jaga

Venekeelsed veebiseminarid karjääri planeerimisest ja ettevõtlusest

17. septembril käivitub Välisministeeriumi poolt rahastatud arengukoostöö projekti "Inseneriharidusega noorte konkurentsivõime tugevdamine Valgevene tööturul“ raames veebiseminari sari, mis koosneb 15 venekeelsest veebiseminarist. Läbiviidavad seminarid jagunevad kolme eraldiseisvasse seminari tsüklisse: "Leia oma tee", "Edukaks esimesel katsel" ning "Isikliku etetvõtte ...

Loe rohkem Kristina Paal

Liitu meie uudiskirjaga

Addenda OÜ ei jaga teie andmeid kolmandate osapooltega ning kasutab saadud andmeid vaid uudiskirjade ja turundusmaterjalide edastamiseks.